Enea Centrum Sp. z o. o.

Administrator Systemów Informatycznych

Enea Centrum Sp. z o. o.O firmie

Enea Centrum Sp. z o. o.

Górecka 1

Poznań

Grupa Enea to nowoczesny Pracodawca, wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządzamy pełnym łańcuchem wartości: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiadamy za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów. Zatrudniamy ponad 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi wartościami są: uczciwość, odpowiedzialność, kompetencja i bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą nastawioną na realizację celów, potrafisz pracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzisz do swoich obowiązków, złóż swoją aplikację, bo właśnie takich osób szukamy.

Więcej o nas na www.enea.pl

Enea Centrum Sp. z o. o/ Departament Telekomunikacji/Pion Utrzymania Usług IT/ Biuro Telekomunikacji informuje, że poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Administrator Systemów Informatycznych
Miejsce pracy – Poznań

Wymagania:

 • Wykształcenie preferowane wyższe techniczne (w szczególności: telekomunikacja, informatyka lub kierunki pokrewne),
 • Mile widziany co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie w pracy z klientem biznesowym,
 • Podstawowa znajomość systemów telekomunikacyjnych (analogowo-cyfrowe, technologia VoIP, DECT, podstawy radiokomunikacji),
 • Podstawowa znajomość technologii opartej o protokoły SIP i H.323,
 • Znajomość sieci LAN/WAN,
 • Ogólna wiedza techniczna z zakresu telekomunikacji, infrastruktury i oprogramowania,
 • Wiedza w zakresie sprzętu stosowanego w sieciach usług głosowych,
 • Znajomości oprogramowania biurowego.

Dodatkowe wymagania:

 • Mile widziana znajomość technologii wykorzystywanych w Contact Center
 • Mile widziana znajomość administracji systemem Cisco Call Manager,
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Mile widziana podstawowa wiedza z administracji systemami operacyjnymi Linux, Windows oraz relacyjnymi bazami danych,
 • Mile widziana wiedza z zakresu administracji systemami Contact Center oraz podstawowa znajomość architektury systemów Contact Center.

Do najważniejszych zadań należeć będzie:

 • Rozwój i utrzymanie systemów telekomunikacyjnych,
 • Utrzymanie i konfiguracja systemu teleinformatycznego Contact Center wraz z infrastrukturą towarzyszącą (IVR, system nagrywania rozmów, itp.),
 • Współpraca z dostawcą systemu Contact Center w zakresie utrzymania systemu,
 • Udział w projektach rozwojowych systemu Contact Center,
 • Sporządzanie raportów dotyczących funkcjonowania systemu Contact Center,
 • Obsługa i analiza incydentów/problemów związanych z działaniem powierzonych systemów/ aplikacji (2 linia wsparcia),
 • Zapewnienie właściwego poziomu świadczenia usług IT w obszarze administrowanych systemów/ aplikacji,
 • Współpraca z dostawcami wewnętrznymi jaki i zewnętrznym,
 • Współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi,
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji technicznej,
 • Udział w realizacji zadań inwestycyjnych: specyfikacja wymagań, analiza dokumentacji technicznej, nadzór nad wykonywanymi pracami, odbiory urządzeń, instalacji i systemów.
Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec/sierpień 2020 r.
Kandydaci mogą przesyłać oferty w terminie do 28 czerwca 2020 r. 
przy użyciu przycisku Aplikuj.
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeżeli załączając swoją aplikację CV:

1. zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2. w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. stan zdrowia, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja Administratora danych:

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.

[Inspektor Ochrony Danych] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

[Cel i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

b) podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub  art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

[Odbiorcy danych osobowych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.

[Czas przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, po czym zostaną zniszczone.

[Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;

c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected] .

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

aplikuj

Grupa Enea to nowoczesny Pracodawca, wicelider polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarządzamy pełnym łańcuchem wartości: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę Klienta. Odpowiadamy za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klientów. Zatrudniamy ponad 15 tysięcy silnie zmotywowanych ludzi, z pasją realizujących swoje zadania. Naszymi wartościami są: uczciwość, odpowiedzialność, kompetencja i bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś osobą nastawioną na realizację celów, potrafisz pracować w zespole, a przy tym profesjonalnie podchodzisz do swoich obowiązków, złóż swoją aplikację, bo właśnie takich osób szukamy.

Więcej o nas na www.enea.pl

Enea Centrum Sp. z o. o/ Departament Telekomunikacji/Pion Utrzymania Usług IT/ Biuro Telekomunikacji informuje, że poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Administrator Systemów Informatycznych
Miejsce pracy – Poznań

Wymagania:

 • Wykształcenie preferowane wyższe techniczne (w szczególności: telekomunikacja, informatyka lub kierunki pokrewne),
 • Mile widziany co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
 • Doświadczenie w pracy z klientem biznesowym,
 • Podstawowa znajomość systemów telekomunikacyjnych (analogowo-cyfrowe, technologia VoIP, DECT, podstawy radiokomunikacji),
 • Podstawowa znajomość technologii opartej o protokoły SIP i H.323,
 • Znajomość sieci LAN/WAN,
 • Ogólna wiedza techniczna z zakresu telekomunikacji, infrastruktury i oprogramowania,
 • Wiedza w zakresie sprzętu stosowanego w sieciach usług głosowych,
 • Znajomości oprogramowania biurowego.

Dodatkowe wymagania:

 • Mile widziana znajomość technologii wykorzystywanych w Contact Center
 • Mile widziana znajomość administracji systemem Cisco Call Manager,
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Mile widziana podstawowa wiedza z administracji systemami operacyjnymi Linux, Windows oraz relacyjnymi bazami danych,
 • Mile widziana wiedza z zakresu administracji systemami Contact Center oraz podstawowa znajomość architektury systemów Contact Center.

Do najważniejszych zadań należeć będzie:

 • Rozwój i utrzymanie systemów telekomunikacyjnych,
 • Utrzymanie i konfiguracja systemu teleinformatycznego Contact Center wraz z infrastrukturą towarzyszącą (IVR, system nagrywania rozmów, itp.),
 • Współpraca z dostawcą systemu Contact Center w zakresie utrzymania systemu,
 • Udział w projektach rozwojowych systemu Contact Center,
 • Sporządzanie raportów dotyczących funkcjonowania systemu Contact Center,
 • Obsługa i analiza incydentów/problemów związanych z działaniem powierzonych systemów/ aplikacji (2 linia wsparcia),
 • Zapewnienie właściwego poziomu świadczenia usług IT w obszarze administrowanych systemów/ aplikacji,
 • Współpraca z dostawcami wewnętrznymi jaki i zewnętrznym,
 • Współpraca z operatorami telekomunikacyjnymi,
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji technicznej,
 • Udział w realizacji zadań inwestycyjnych: specyfikacja wymagań, analiza dokumentacji technicznej, nadzór nad wykonywanymi pracami, odbiory urządzeń, instalacji i systemów.
Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec/sierpień 2020 r.
Kandydaci mogą przesyłać oferty w terminie do 28 czerwca 2020 r. 
przy użyciu przycisku Aplikuj.
Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Jeżeli załączając swoją aplikację CV:

1. zamieszcza Pan/Pani w CV i/lub liście motywacyjnym inne dane osobowe niż obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2. w dokumentach rekrutacyjnych zamieszcza Pan/Pani z własnej inicjatywy dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO np. stan zdrowia, przekonania religijne, przynależność do związków zawodowych.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia powyższej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja Administratora danych:

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1, 60-201 Poznań.

[Inspektor Ochrony Danych] Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

[Cel i podstawy przetwarzania danych] Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym (dalej: dokumenty aplikacyjne) będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawami prawnymi przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

b) podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

c) dobrowolna zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub  art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

[Odbiorcy danych osobowych] Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.

[Czas przechowywania danych] Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, po czym zostaną zniszczone.

[Pana/Pani prawa] Posiada Pan/Pani prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO;

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO;

c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO;

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO;

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO;

g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected] .

Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Ogłoszenie archiwalne