Ta oferta pracy jest nieaktualna od 149 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Administrator Systemów Informatycznych

 • Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 21.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.  SGB - Bank S.A.
  poszukuje do swojej siedziby
  w Poznaniu
  osoby do pracy na stanowisku:
  SGB-Bank S.A. zrzesza 199 Banków Spółdzielczych w całym kraju i wspólnie z nimi tworzy Spółdzielczą Grupę Bankową. Do podstawowych celów działalności Banków Spółdzielczej Grupy Bankowej należy zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej, jak również wspieranie rozwoju gospodarczego środowisk lokalnych. Połączenie nowoczesności z ponad 150-letnią tradycją i polskim kapitałem budowanym od pokoleń determinuje mocną pozycję Banków Spółdzielczych na rynku usług finansowych.

  ADMINISTRATORA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
  W ZESPOLE BAZ DANYCH
  I SERWERÓW APLIKACYJNYCH

  OSOBA TA BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA UTRZYMANIE I ROZWÓJ SERWERÓW APLIKACYJNYCH WRAZ Z APLIKACJAMI BANKOWYMI

  Miejsce pracy: Poznań

  Główne zadania:

  • Utrzymywanie i bieżące rozwiązywanie problemów dotyczących serwerów aplikacyjnych;
  • Monitorowanie wydajności serwerów aplikacyjnych;
  • Udział w procesach migracji, podnoszenia wersji, instalacji poprawek do serwerów aplikacyjnych i bankowych.

  Poszukujemy osoby:

  • Posiadającej co najmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
  • Posiadającej wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne;
  • • Posiadającej znajomość technologii Tomcat lub Apache lub IBM WebSphere lub Oracle Weblogic lub JBOSS;
  • Dobrze posługującej się programami MS Office;
  • Posługującej się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej;
  • Znajomość systemów monitoringu (Nagios, Zabbix) będzie dodatkowym atutem.

  Oferujemy:

  • Pracę w renomowanej firmie;
  • Stabilne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia w ramach stałej umowy o pracę;
  • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych i rozwoju kwalifikacji oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań informatycznych;
  • Pakiet socjalny (opieka medyczna, program emerytalny).
  Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji i przesłanie swoich dokumentów (szczegółowe zawodowe CV + list motywacyjny) za pomocą przycisku Aplikuj. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Administrator Systemów IT” Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.
  Warunkiem rozpatrzenia aplikacji będzie umieszczenie w CV następującej klauzuli:

  „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę SGB-Bankowi S.A. na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”
   
  Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

  Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie dodatkowo poniższej klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 6 miesięcy od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w SGB-Banku S.A. procesów rekrutacyjnych."
   
  Klauzula informacyjna:
   
  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) SGB-Bank S.A. informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
   
  I. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000058205, NIP 777-000-53-62, REGON 004848247, kapitał zakładowy: 303 846 600,00 zł (wpłacony w całości), zwany dalej „Bankiem”.
   
  II. Inspektor Ochrony Danych

  W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
   
  III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy.
   
  IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

  Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pana dane zostaną usunięte.
   
  V. Informacja o odbiorcach danych osobowych

  Pani/Pana dane są przeznaczone dla Banku w procesie rekrutacji/w procesach przyszłych rekrutacji.
   
  VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia na warunkach wynikających z Rozporządzenia.
  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
   
  VII. Obowiązek podania danych osobowych

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.
  bottom