INFORMACJA DLA KANDYDATA DO PRACY W LEGAL PROCESS ADMINISTRATION SP. Z O.O. O
ZASADACH PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH
 
Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest Legal Process Administration
Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych powołanego przez Administratora są następujące: Maciej
Bartkowski [adres e-mail: [email protected]].
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO na podstawie
przepisu prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze
stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Natomiast inne dane, w tym dane do
kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Administrator otrzymał Pani/Pana dane w chwili złożenia nam CV.
5. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają przetwarzaniu, jest następujący: imię, nazwisko, data urodzenia,
wskazane przez Pana/Panią dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia i przebiegu dotychczasowego
zatrudnienia oraz inne dane, podane za Pani/Pana zgodą w CV lub liście motywacyjnym.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) Kredyt Inkaso S.A.;
b) podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz Administratora (w tym w zakresie niszczenia
dokumentów)
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w celu obsługi procesu rekrutacyjnego:
do chwili jego zakończenia; po zakończeniu procesu rekrutacyjnego Pani/Pana CV i list motywacyjny, o ile
zostały dostarczone, zostaną zniszczone;
8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
W takim przypadku nastąpi zaprzestanie przetwarzania Pana/Pani danych w tych celach, chyba Administrator
będzie mógł wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione
podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności.
9. Przysługuje również Pani/Pana prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie, drogą pisemną - na adres ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość lub drogą elektroniczną - na adres
[email protected] Wykonanie takiego prawa nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody spowoduje, że Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV lub liście motywacyjnym nie będą
uwzględnione w toku procesu rekrutacyjnego.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE, ani do organizacji międzynarodowej.
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu Pani/Pana uczestnictwa w
bieżącym procesie rekrutacyjnym. Odmowa podania tych danych osobowych może uniemożliwić Pani/Pana
udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym.
13. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.
LEGAL PROCESS ADMINISTRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Administrator Systemów Informatycznych

LEGAL PROCESS ADMINISTRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Lublin, Stefana Okrzei 14, 22-400 Zamość, Polska

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 23 maj 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Legal Process Administration Sp. z o.o., zajmuje się wsparciem i rozwojem produktów IT, na potrzeby GK Kredyt Inkaso S.A., która od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami na rynkach finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Naszym największym kapitałem jest Zespół! Nasi pracownicy, to osoby z różnorodnymi kompetencjami, umiejętnościami i pasjami, to dzięki nim tak dynamicznie się rozwijamy, realizujemy naszą strategię, osiągamy założone cele.
 
Spółka obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:
Administrator Systemów Informatycznych
[rekrutacja prowadzona online]
Miejsce pracy: Lublin, Zamość

Zadania i obowiązki:

 • Administrowanie infrastrukturą serwerową i sieciową
 • Wspieranie użytkowników w zakresie systemów firmowych
 • Bieżące rozwiązywanie zgłoszeń i problemów w zarządzanych obszarach
 • Zapewnianie ciągłego i bezawaryjnego funkcjonowania administrowanych aplikacji
 • Utrzymywanie i monitorowanie ciągłości pracy sieci teleinformatycznej
 • Automatyzacja zadań, centralizacja konfiguracji, standaryzacja dostarczanych środowisk
 • Diagnostyka problemów oraz ich rozwiązywanie
 • Definiowanie i utrzymywanie standardów bezpieczeństwa IT
 • Czynne uczestnictwo we wdrożeniach i nowych projektach informatycznych
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi w zakresie administrowanych systemów

Oczekiwane umiejętności:

 • Znajomość architektury SCCM (System Center Configuration Manager)
 • Tworzenie, aktualizacja oraz usuwanie aplikacji (Software Packages/Applications) dla serwerów i stacji roboczych
 • Tworzenie i utrzymywanie obrazów Windows 10 na potrzeby automatyzacji przygotowywania nowych komputerów (Driver Packages oraz Boot Images)
 • Aktualizacja wersji Windows na stacjach roboczych i serwerach przy pomocy SCCM
 • Umiejętność diagnozowania problemów i analizy logów
 • Znajomość technologii Microsoft: Windows Server Windows 10 PowerShell Active Directory
 • Znajomość i umiejętność zarządzania oprogramowaniem McAfee Endpoint Security
 • Dobra znajomość środowiska wirtualizacji VMware ESXi oraz środowiska do backupów Veeam
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Dobra organizacja, zaangażowanie w pracę
 • Świadomość kwestii bezpieczeństwa i poufności danych
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów

Mile widziane:

 • Znajomość rozwiązań Mobile Device Management
 • Znajomość aplikacji do monitoringu infrastruktury telekomunikacyjnej
 • Znajomość tematyki konteneryzacji

Oferujemy:

 • Możliwość uczestnictwa w realizacji ciekawych projektów w międzynarodowym środowisku, możliwość samodzielnej pracy
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji i doświadczenia
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego
 • Pracę przy użyciu najnowszych narzędzi firmy Microsoft
 • Prywatny pakiet medyczny, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, karta MultiSport
 • Doskonałą atmosferę pracy - zatrudniamy ludzi z pasją i poczuciem humoru

Prosimy o przesyłanie CV klikając przycisk APLIKUJ

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Informujemy, że skontaktujemy się z tylko z wybranymi kandydatami.
Legal Process Administration Sp. z o.o., zajmuje się wsparciem i rozwojem produktów IT, na potrzeby GK Kredyt Inkaso S.A., która od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami na rynkach finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Naszym największym kapitałem jest Zespół! Nasi pracownicy, to osoby z różnorodnymi kompetencjami, umiejętnościami i pasjami, to dzięki nim tak dynamicznie się rozwijamy, realizujemy naszą strategię, osiągamy założone cele.
 
Spółka obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:
Administrator Systemów Informatycznych
[rekrutacja prowadzona online]

Zadania i obowiązki:

 • Administrowanie infrastrukturą serwerową i sieciową
 • Wspieranie użytkowników w zakresie systemów firmowych
 • Bieżące rozwiązywanie zgłoszeń i problemów w zarządzanych obszarach
 • Zapewnianie ciągłego i bezawaryjnego funkcjonowania administrowanych aplikacji
 • Utrzymywanie i monitorowanie ciągłości pracy sieci teleinformatycznej
 • Automatyzacja zadań, centralizacja konfiguracji, standaryzacja dostarczanych środowisk
 • Diagnostyka problemów oraz ich rozwiązywanie
 • Definiowanie i utrzymywanie standardów bezpieczeństwa IT
 • Czynne uczestnictwo we wdrożeniach i nowych projektach informatycznych
 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi w zakresie administrowanych systemów

Oczekiwane umiejętności:

 • Znajomość architektury SCCM (System Center Configuration Manager)
 • Tworzenie, aktualizacja oraz usuwanie aplikacji (Software Packages/Applications) dla serwerów i stacji roboczych
 • Tworzenie i utrzymywanie obrazów Windows 10 na potrzeby automatyzacji przygotowywania nowych komputerów (Driver Packages oraz Boot Images)
 • Aktualizacja wersji Windows na stacjach roboczych i serwerach przy pomocy SCCM
 • Umiejętność diagnozowania problemów i analizy logów
 • Znajomość technologii Microsoft: Windows Server Windows 10 PowerShell Active Directory
 • Znajomość i umiejętność zarządzania oprogramowaniem McAfee Endpoint Security
 • Dobra znajomość środowiska wirtualizacji VMware ESXi oraz środowiska do backupów Veeam
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Dobra organizacja, zaangażowanie w pracę
 • Świadomość kwestii bezpieczeństwa i poufności danych
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów

Mile widziane:

 • Znajomość rozwiązań Mobile Device Management
 • Znajomość aplikacji do monitoringu infrastruktury telekomunikacyjnej
 • Znajomość tematyki konteneryzacji

Oferujemy:

 • Możliwość uczestnictwa w realizacji ciekawych projektów w międzynarodowym środowisku, możliwość samodzielnej pracy
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji i doświadczenia
 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego
 • Pracę przy użyciu najnowszych narzędzi firmy Microsoft
 • Prywatny pakiet medyczny, możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, karta MultiSport
 • Doskonałą atmosferę pracy - zatrudniamy ludzi z pasją i poczuciem humoru

Prosimy o przesyłanie CV klikając przycisk APLIKUJ

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Informujemy, że skontaktujemy się z tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne