Ta oferta pracy jest nieaktualna od 14 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Administrator Systemów Informatycznych

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 13.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PKO Ubezpieczenia poszukuje kandydatów do pracy
  w Departamencie IT /Dział Infrastruktury Informatycznej na stanowisko:
  Administrator Systemów Informatycznych
  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr ref.: AJ/ASI/03/2019


  Nasze oczekiwania:

  • 2-letnie doświadczenie w obszarze administracji serwerami aplikacyjnymi (Oracle WebLogic, Tomcat, Apache HTTP Server, IIS),
  • praktyczna znajomość technologii serwerów aplikacyjnych oraz zagadnień związanych z wykorzystaniem baz danych w aplikacjach internetowych,
  • wykształcenie techniczne (mile widziane na kierunku: Informatyka),
  • znajomość języka angielskiego pozwalająca na rozumienie dokumentacji technicznej i kontakt ze wsparciem technicznym,
  • samodzielność i dobra organizacja pracy,
  • umiejętność pracy w zespole.

  Mile widziane:

  • doświadczenie w obszarze administracji systemami informatycznymi w środowisku Linux,
  • doświadczenie w obszarze administracji bazami danych Oracle lub/i Microsoft SQL Server,
  • znajomość narzędzi: Oracle RMAN, Oracle ESB.

  Podstawowe zadania:

  • utrzymanie i administracja produkcyjnymi systemami informatycznymi użytkowanymi w organizacji,
  • wdrażanie nowych funkcjonalności, instalacja zmian, aktualizacje, konfiguracja,
  • obsługa zgłoszeń od użytkowników w zakresie wspieranych aplikacji (2linia wsparcia),
  • bieżące monitorowanie wydajności i pojemności administrowanych systemów,
  • przygotowanie raportów, zestawień (np. przeglądy uprawnień użytkowników, raporty wolumenów danych),
  • współpraca z dostawcami rozwiązań informatycznych,
  • tworzenie środowisk testowych i instalacji na nich dostarczonych przez dostawców paczek,
  • analiza wykrytych błędów, zgłaszanie błędów w oparciu o aspekty techniczne.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • pakiet świadczeń socjalnych (opieka medyczna, system kafeteryjny, ubezpieczenie na życie, PPE),
  • świeże owoce dwa razy w tygodniu i możliwość korzystania z biblioteczki dla pracowników,
  • pracę w siedzibie Spółki w centrum Warszawy.

   

  Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy kierować za pomocą przycisku
  Aplikuj z dopiskiem „AJ/ASI/03/2019".

  W przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie (przepisanie) jednego lub obu oświadczeń następującej treści:

  1) dotyczy aktualnej rekrutacji

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych odrębnie przez każdego z Administratorów, tj. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko na które, niniejszym aplikuję.”

  2) dotyczy przyszłych rekrutacji, o ile kandydat jest nimi zainteresowany

  ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych odrębnie przez każdego z Administratorów ,tj. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacji, do których moje CV zostanie uznane za adekwatne przez któregokolwiek z Administratorów.”

  W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
   
  Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych są niżej podane spółki, przy czym każda z nich przetwarza Państwa dane odrębnie w związku z własnym procesem rekrutacyjnym jako samodzielny administrator:
   
  PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 52, 000-872 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031094, NIP: 521-04-190914, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 89 308 936,29 zł,
   
  PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000551487, NIP: 527-27-34-144, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 25 000 000,00 zł,
  zwanymi dalej każda z osobna jak i łącznie „Administrator”.
  Niżej podane informacje dotyczą każdego z Administratorów.
   
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, adres e-mail: [email protected]
  Szczegółowe dane są dostępne na stronie internetowej www.pkoubezpieczenia.pl.
   
  Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie Państwa zgody.
   
  Ujawnianie danych osobowych
  Pani/Pana dane nie będą ujawniane.
   
  Okres przechowywania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od momentu ich otrzymania przez Administratora chyba, że wcześniej Pani/Pan cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych.
   
  Przysługujące prawa
  W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  Wymóg podania danych
  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji procesu rekrutacji.
   
  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
  Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierałaby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.