Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

PKA/137/1221

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Administrator Systemów IT Biura Maklerskiego

mBank S.A.

 • Warszawa, mazowieckie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 • praca zdalna
 • rekrutacja zdalna
Administrator Systemów IT Biura MaklerskiegoNumer ref.: PKA/137/1221

Jesteśmy kilkunastoosobowym, doświadczonym zespołem administratorów aplikacji dla najchętniej wybieranego w Polsce biura maklerskiego obsługującego klientów indywidualnych. Wdrażamy, utrzymujemy i wspieramy rozwój oprogramowania od dostawców zewnętrznych. Realizujemy wiele projektów biznesowych i nieustannie się rozwijamy.

Obecnie pracujemy zdalnie, a w przyszłości planujemy model pracy hybrydowej (1-2 razy w miesiącu spotykamy w warszawskiej siedzibie firmy).

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • tworzenie, rozwój i utrzymanie narzędzi analitycznych z wykorzystaniem m.in. oprogramowania Jasper Reports i Crystal Reports,
 • opracowywanie raportów z zakresu transakcji na rynkach finansowych na potrzeby klienta wewnętrznego – biura maklerskiego,
 • bieżące utrzymanie, rozwiązywanie problemów i współpraca z dostawcą zewnętrznym w zakresie obsługiwanych aplikacji backoffice,
 • ścisła współpraca z klientem wewnętrznym – biurem maklerskim, w zakresie wsparcia utrzymania i rozwoju procesów BM,
 • udział w projektach rozwojowych, w tym we wdrożeniu nowego systemu maklerskiego.

Zależy Nam na:

 • biegłości w SQL i relacyjnych bazach danych – np. Informix, Oracle, MS SQL Server lub PostgreSQL
 • wiedzy z zakresu tworzenia raportów w Jasper Reports i/lub Crystal Reports, bądź gotowości do nauki tych narzędzi
 • rozwiniętych umiejętnościach analitycznych oraz łatwości w formułowaniu wniosków
 • dokładności, skrupulatności oraz otwartości na zdobywanie nowych kompetencji

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w pracy związanej z tworzeniem raportów biznesowych, analizą i modelowaniem danych
 • znajomość rynku kapitałowego lub procesów księgowych
 • posługiwanie się jednym językiem programowania (np. Python, VBA)

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne