mBank S.A.

Administrator systemów IT - Linux

mBank S.A.O firmie

mBank S.A.

Królewska 14

Warszawa

Od nas dostaniesz:
  
Swobodny
dress code
 Dostęp do
bazy szkoleń
 Elastyczne godziny pracy
  
Pracę
w metodologi zwinnej - Agile
 Wysokiej
jakości sprzęt
do pracy
 Pracę w jednym z największych software hous'ów w kraju
Administrator systemów IT - Linux
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: UGR/016/0120

Twoje zadania:

 • administrowanie systemami informatycznymi bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej
 • administrowanie systemami operacyjnymi – Unix, Linux
 • automatyzacja procesów administrowania aplikacjami i systemami: shell/python
 • udział w projektach dotyczących systemów bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej
 • monitorowanie poziomu świadczonych usług dotyczących aplikacji i systemów

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • 2 lata doświadczenia w administrowaniu systemami informatycznymi
 • bardzo dobra znajomość infrastruktury systemów informatycznych oraz systemów operacyjnych Unix, Linux
 • umiejętność planowania infrastruktury serwerowo-macierzowej
 • doświadczenie w pisaniu skryptów: shell/python
 • znajomość relacyjnych baz danych: Oracle, MS SQL
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
Chcesz zdobywać wiedzę?
U nas znajdziesz coś dla siebie!
Przekonaj się sam!

mBank ostrzega: Praca z nami to kontakt
z najnowszymi techologiami!
Administrator systemów IT - LinuxNumer ref.: UGR/016/0120

Twoje zadania:

 • administrowanie systemami informatycznymi bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej
 • administrowanie systemami operacyjnymi – Unix, Linux
 • automatyzacja procesów administrowania aplikacjami i systemami: shell/python
 • udział w projektach dotyczących systemów bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej
 • monitorowanie poziomu świadczonych usług dotyczących aplikacji i systemów

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne
 • 2 lata doświadczenia w administrowaniu systemami informatycznymi
 • bardzo dobra znajomość infrastruktury systemów informatycznych oraz systemów operacyjnych Unix, Linux
 • umiejętność planowania infrastruktury serwerowo-macierzowej
 • doświadczenie w pisaniu skryptów: shell/python
 • znajomość relacyjnych baz danych: Oracle, MS SQL
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

Możesz liczyć na:

 • pracę w instytucji finansowej - ikonie mobilności w bankowości
 • duże i różnorodne środowisko IT, zespoły developerskie, zespoły typu DevOps
 • współpracę z firmami, liderami rynku IT oferującymi najnowsze technologie i trendy
 • możliwość pracy zdalnej ‘home-office’
 • szeroki pakiet benefitów pozapłacowaych

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne