Systemics-PAB Sp. z o.o.

Administrator Systemów IT

Systemics-PAB Sp. z o.o.O firmie

Systemics-PAB Sp. z o.o.

Wołodyjowskiego 46B

Warszawa

Systemics-PAB Sp. z o.o. działa na rynku od 26 lat. Specjalnością firmy są pomiary jakości sieci teleinformatycznych. Wykonujemy usługi w Europie, na Bliskim Wschodzie i innych częściach świata. Naszymi klientami są czołowi operatorzy telekomunikacyjni, w tym Orange, T-mobile, Vodafone, oraz regulatorzy rynku.
 
Poszukujemy osoby na stanowisko 
Administrator Systemów IT
Miejsce pracy: Warszawa

Główne Obowiązki

 • Kierunkowanie rozwoju infrastruktury IT
 • Administracja Active Directory i usługami Microsoft Office 365
 • Administracja siecią (projektowanie, zarządzanie, bezpieczeństwo)
 • Zarządzanie systemem zdalnej dystrybucji i monitorowania oprogramowania
 • Zarządzanie systemem zdalnego dostępu do maszyn klienckich
 • Administracja w obszarze zarządzania serwerem plików, pocztą elektroniczną, systemem antywirusowym, serwerami aplikacji
 • Koordynowanie i planowanie prac service desk w organizacji
 • Współpraca z w zakresie service desk z innymi podmiotami Grupy oraz firmami zewnętrznymi
 • Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń użytkowników oraz ich rozwiązywanie
 • Diagnozowanie incydentów i rozwiązywanie problemów
 • Pomoc użytkownikom w bieżących problemach w dostępie do usług (bazy danych, usługi Public Cloud)
 • Tworzenie instrukcji związanych z systemami IT wykorzystywanymi w organizacji
 • Uczestnictwo we wdrożeniach środowisk i systemów IT ( w tym projekty bazodanowe, sieciowe, technologie VoIP) 

Oczekiwania

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3 lata
 • Wysokie zdolności analityczne
 • Odpowiedzialność i samodzielność w działaniu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobra znajomość serwerów Microsoft Windows Server 2012-2019
 • Bardzo dobra znajomość usług Active Directory ( w tym ADDS, ADCS)
 • Bardzo dobra znajomość usług O365 (w tym Exchange Online, SharePoint Online, Teams, OneDrive for Business)
 • Bardzo dobra znajomość wirtualizacji, w tym Microsoft Hyper-V i Vmware
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień sieciowych (Bezpieczeństwo sieci, VPN, Routing, VoIP, VLAN). Poziom CCNP
 • Dobra znajomość produktów System Center (SCOM, SCCM)
 • Dobra znajomość administracji bazami danych MS SQL 2012-2016
  • Przygotowywanie oraz odtwarzanie baz danych
  • Instalacja, konfiguracja i aktualizacja środowisk bazodanowych
 • Dobra znajomość sprzętu serwerowego (Dell Blade, Equallogic, Dell Rack Server)
 • Dobra znajomość z zakresu administracji systemami Linux
 • Dobra znajomość języka angielskiego
Administrator danych osobowych – klauzula do celów rekrutacji
 
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO). W związku z tym, że otrzymaliśmy Twoje dane osobowe, zgodnie z art. 13 ust. 1 tego rozporządzenia, informujemy uprzejmie, że
 
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Systemics-PAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-724, ul. Wołodyjowskiego 46B.
2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust 1 lit. a.). Dane niezbędne w procesie rekrutacyjnym obejmują: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
4) Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy naszej firmy, konsultanci, podmioty świadczące nam usługi IT oraz rekrutacyjne.
5) W procesie rekrutacji, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że za Twoją uprzednią, wyraźną zgodą.
6) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia cyklu rekrutacji, ale nie dłużej, niż przez 6 miesięcy. W przypadku cofnięcia zgody, dane zostaną usunięte niezwłocznie. Zgodę możesz cofnąć wykorzystując adres [email protected]
7) Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia, prawo do cofnięcia zgody (w dowolnym momencie, ale bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania), oraz prawo wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze swoją szczególną sytuacją). Prawa te można realizować wykorzystując adres [email protected]
8) Jeśli uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem włączenia do procesu rekrutacji. W razie niepodania danych osobowych, nie będziemy mogli uwzględnić Twojej kandydatury w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.
10) Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane automatycznie, w tym profilowane.
Systemics-PAB Sp. z o.o. działa na rynku od 26 lat. Specjalnością firmy są pomiary jakości sieci teleinformatycznych. Wykonujemy usługi w Europie, na Bliskim Wschodzie i innych częściach świata. Naszymi klientami są czołowi operatorzy telekomunikacyjni, w tym Orange, T-mobile, Vodafone, oraz regulatorzy rynku.
 
Poszukujemy osoby na stanowisko 
Administrator Systemów IT

Główne Obowiązki

 • Kierunkowanie rozwoju infrastruktury IT
 • Administracja Active Directory i usługami Microsoft Office 365
 • Administracja siecią (projektowanie, zarządzanie, bezpieczeństwo)
 • Zarządzanie systemem zdalnej dystrybucji i monitorowania oprogramowania
 • Zarządzanie systemem zdalnego dostępu do maszyn klienckich
 • Administracja w obszarze zarządzania serwerem plików, pocztą elektroniczną, systemem antywirusowym, serwerami aplikacji
 • Koordynowanie i planowanie prac service desk w organizacji
 • Współpraca z w zakresie service desk z innymi podmiotami Grupy oraz firmami zewnętrznymi
 • Przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń użytkowników oraz ich rozwiązywanie
 • Diagnozowanie incydentów i rozwiązywanie problemów
 • Pomoc użytkownikom w bieżących problemach w dostępie do usług (bazy danych, usługi Public Cloud)
 • Tworzenie instrukcji związanych z systemami IT wykorzystywanymi w organizacji
 • Uczestnictwo we wdrożeniach środowisk i systemów IT ( w tym projekty bazodanowe, sieciowe, technologie VoIP) 

Oczekiwania

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 3 lata
 • Wysokie zdolności analityczne
 • Odpowiedzialność i samodzielność w działaniu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobra znajomość serwerów Microsoft Windows Server 2012-2019
 • Bardzo dobra znajomość usług Active Directory ( w tym ADDS, ADCS)
 • Bardzo dobra znajomość usług O365 (w tym Exchange Online, SharePoint Online, Teams, OneDrive for Business)
 • Bardzo dobra znajomość wirtualizacji, w tym Microsoft Hyper-V i Vmware
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień sieciowych (Bezpieczeństwo sieci, VPN, Routing, VoIP, VLAN). Poziom CCNP
 • Dobra znajomość produktów System Center (SCOM, SCCM)
 • Dobra znajomość administracji bazami danych MS SQL 2012-2016
  • Przygotowywanie oraz odtwarzanie baz danych
  • Instalacja, konfiguracja i aktualizacja środowisk bazodanowych
 • Dobra znajomość sprzętu serwerowego (Dell Blade, Equallogic, Dell Rack Server)
 • Dobra znajomość z zakresu administracji systemami Linux
 • Dobra znajomość języka angielskiego
Administrator danych osobowych – klauzula do celów rekrutacji
 
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO). W związku z tym, że otrzymaliśmy Twoje dane osobowe, zgodnie z art. 13 ust. 1 tego rozporządzenia, informujemy uprzejmie, że
 
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Systemics-PAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-724, ul. Wołodyjowskiego 46B.
2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Twoich danych, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust 1 lit. a.). Dane niezbędne w procesie rekrutacyjnym obejmują: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
4) Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być: pracownicy i współpracownicy naszej firmy, konsultanci, podmioty świadczące nam usługi IT oraz rekrutacyjne.
5) W procesie rekrutacji, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że za Twoją uprzednią, wyraźną zgodą.
6) Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia cyklu rekrutacji, ale nie dłużej, niż przez 6 miesięcy. W przypadku cofnięcia zgody, dane zostaną usunięte niezwłocznie. Zgodę możesz cofnąć wykorzystując adres [email protected]
7) Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia, prawo do cofnięcia zgody (w dowolnym momencie, ale bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania), oraz prawo wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze swoją szczególną sytuacją). Prawa te można realizować wykorzystując adres [email protected]
8) Jeśli uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem włączenia do procesu rekrutacji. W razie niepodania danych osobowych, nie będziemy mogli uwzględnić Twojej kandydatury w prowadzonych procesach rekrutacyjnych.
10) Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane automatycznie, w tym profilowane.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy