Oferta pracy

mBank S.A.

Administrator systemów IT (Windows/SCCM)

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 22 dni
  do: 11 lut 2021
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Starszy specjalista (Senior)
Od nas dostaniesz:
  
Swobodny
dress code
 Dostęp do
bazy szkoleń
 Elastyczne godziny pracy
  
Pracę
w metodologi zwinnej - Agile
 Wysokiej
jakości sprzęt
do pracy
 Pracę w jednym z największych software hous'ów w kraju
Administrator systemów IT (Windows/SCCM)
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: UGR/002/0121

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • zarządzanie operacyjne środowiskiem Windows/hostami w ramach SCCM 
 • zarządzanie środowiskiem stacji roboczych
 • analiza raportów dot. wykrytych podatności bezpieczeństwa
 • tworzenie, testowanie skryptów parametryzujących komponenty systemów/usług do aktualnie wspieranych wersji OS Windows
 • analiza i usuwanie podatności w systemach Windows w oparciu o dane z systemów
 • przygotowywanie zautomatyzowanych paczek SCCM usuwających wykryte / przeanalizowane podatności
 • utrzymanie i rozwój nowych buildów Windows 10/Office 365
 • przygotowywanie, wdrożenia, aktualizacje oprogramowania w infrastrukturze Windows
 • zarządzanie aplikacjami
 • instalacje oprogramowania na potrzeby testów, środowisk testowych, produkcyjnych
 • wdrażanie procedur bezpieczeństwa systemów zgodnie z wymogami korporacji
 • wsparcie na 3 linii klientów wewnętrznych

Masz to COŚ?

 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku administratora Windows lub pokrewnego
 • bardzo dobra znajomość Microsoft SCCM
 • rozumienie, przygotowywanie i testy skryptów automatyzujących prace administracyjne (PowerShell/VBS)
 • ogólna wiedza związana zarządzaniem podatnościami na systemach Windows i ich usuwaniem
 • bardzo dobra znajomość Microsoft Windows 10,2012,2016,2019
 • bardzo dobra znajomość komponentów / usług WMI, MDT, GPO
 • znajomość SQL, Office 365, Windows 10 servicing
 • znajomość j. angielskiego umożliwiająca swobodne czytanie dokumentacji / kontakt ze wsparciem technicznym
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy z nowych obszarów
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji i pisania procedur obsługi oraz instalacji systemów informatycznych
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

Dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu:

 • Tenable Nessus
 • sieci LAN / WAN

Chcesz zdobywać wiedzę?
U nas znajdziesz coś dla siebie!
Przekonaj się sam!

mBank ostrzega: Praca z nami to kontakt
z najnowszymi techologiami!
Administrator systemów IT (Windows/SCCM)Numer ref.: UGR/002/0121

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • zarządzanie operacyjne środowiskiem Windows/hostami w ramach SCCM 
 • zarządzanie środowiskiem stacji roboczych
 • analiza raportów dot. wykrytych podatności bezpieczeństwa
 • tworzenie, testowanie skryptów parametryzujących komponenty systemów/usług do aktualnie wspieranych wersji OS Windows
 • analiza i usuwanie podatności w systemach Windows w oparciu o dane z systemów
 • przygotowywanie zautomatyzowanych paczek SCCM usuwających wykryte / przeanalizowane podatności
 • utrzymanie i rozwój nowych buildów Windows 10/Office 365
 • przygotowywanie, wdrożenia, aktualizacje oprogramowania w infrastrukturze Windows
 • zarządzanie aplikacjami
 • instalacje oprogramowania na potrzeby testów, środowisk testowych, produkcyjnych
 • wdrażanie procedur bezpieczeństwa systemów zgodnie z wymogami korporacji
 • wsparcie na 3 linii klientów wewnętrznych

Masz to COŚ?

 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku administratora Windows lub pokrewnego
 • bardzo dobra znajomość Microsoft SCCM
 • rozumienie, przygotowywanie i testy skryptów automatyzujących prace administracyjne (PowerShell/VBS)
 • ogólna wiedza związana zarządzaniem podatnościami na systemach Windows i ich usuwaniem
 • bardzo dobra znajomość Microsoft Windows 10,2012,2016,2019
 • bardzo dobra znajomość komponentów / usług WMI, MDT, GPO
 • znajomość SQL, Office 365, Windows 10 servicing
 • znajomość j. angielskiego umożliwiająca swobodne czytanie dokumentacji / kontakt ze wsparciem technicznym
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy z nowych obszarów
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji i pisania procedur obsługi oraz instalacji systemów informatycznych
 • odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

Dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu:

 • Tenable Nessus
 • sieci LAN / WAN

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne