INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
(Kandydat na Pracownika)


W związku z przekazaniem przez Panią/Pana danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („Rozporządzenie RODO”), Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Noble Securities”, „NS”, „Dom Maklerski”) przekazuje informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora: Administratorem Pani/Pana („Kandydat”) osobowych jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, nr KRS 0000018651.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym Kandydat może skontaktować się pod następującym adresem: Inspektor ochrony danych Noble Securities S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, adres e-mail: [email protected] lub z wykorzystaniem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.noblesecurities.pl.
 3. Organ nadzorczy w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce: Organem nadzorczym właściwym w sprawie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kandydat ma prawo wniesienia skargi, której przedmiotem są kwestie dotyczące ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 2 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym momencie. Dane Kandydata na kluczowego Pracownika oraz kandydata na osobę pełniącą funkcję Członka Zarządu NS będą przetwarzane przez NS w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Domu Maklerskim, tj. dokonania oceny odpowiedniości pracowników kluczowych oraz osób pełniących funkcję Członka Zarządu NS (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO).
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Noble Securities S.A.: NS nie realizuje prawnie uzasadnionych interesów przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.
 6. Informacje o kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:
  1. osoby upoważnione przez NS,
  2. podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez NS umowy o powierzenie przetwarzania danych i osoby upoważnione przez te podmioty,
  3. podmioty, którym NS udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
  4. współadministratorzy NS i osoby upoważnione przez te podmioty.
 7. Informacje o zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: NS nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym, z zastrzeżeniem ppkt.2, będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub momentu odwołania zgody; w przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji, z zastrzeżeniem ppkt.2 Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy lub momentu odwołania zgody,
  2. W przypadku Kandydatów, którzy zawrą z NS umowę o pracę, dane osobowe o których mowa w pkt. 4 ppkt 3 (tj. dotyczące dokonania przez NS oceny odpowiedniości kluczowych pracowników oraz osób pełniących funkcję Członka Zarządu NS), będą przechowywane przez Dom Maklerski przez okres 6 lat i 6 miesięcy od dnia zaprzestania zatrudnienia.
 9. Informacje o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
  1. prawo żądania od NS dostępu do swoich danych osobowych,
  2. prawo sprostowania swoich danych osobowych,
  3. prawo usunięcia swoich danych osobowych,
  4. prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. prawo przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, o której mowa w pkt 4.
 10. Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Pani/Pan jest zobowiązana/y do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest związane z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego – podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tą osobę, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą: NS nie podejmuje takich zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.
Noble Securities S.A.

Administrator systemów Linux

Noble Securities S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Noble Securities S.A.

Królewska 57

Kraków

Dom Maklerski Noble Securities S.A. działający na polskim rynku kapitałowym od ponad 25 lat obecnie poszukuje kandydatów na stanowisko:
Administrator systemów Linux
Miejsce pracy: Kraków

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Linux,
 • doświadczenie w administracji usługami WWW,
 • znajomość języków skryptowych,
 • znajomość języka angielskiego (w szczególności umiejętność czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej),
 • inwencja i kreatywność w szukaniu najlepszych rozwiązań,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • samodyscyplina i umiejętność utrzymania porządku,
 • entuzjazm, samodzielność, systematyczność odpowiedzialność, rzetelność, chęć ciągłego poszerzania swojej wiedzy.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość Jenkinsa i zagadnień z zakresu DevOps,
 • znajomość Ansible,
 • doświadczenie z serwerami poczty elektronicznej,
 • Umiejętność konfiguracji i zarządzania klastrami (Corosync, Pacemaker, DRBD),
 • znajomość technologii sieci komputerowych,
 • umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych (router, switch, firewall),
 • znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją (Vmware, oVirt, libvirt),
 • znajomość baz danych (MySQL, PostgreSQL),
 • znajomość technologii VoIP,
 • doświadczenie w zakresie budowy i wdrożeń systemów backupu.

Zakres najważniejszych obowiązków:

 • administrowanie systemami Linux i aplikacjami,
 • pisanie skryptów wspomagających prace administracyjne,
 • dbanie o prawidłowe funkcjonowanie serwerów baz danych oraz systemu backupów,
 • monitorowanie działania systemów i urządzeń,
 • realizacja powierzonych prac informatycznych w ramach projektów prowadzonych w firmie.

Oferujemy:

 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy,
 • ciągły rozwój i brak monotonni,
 • zdobycie cennego doświadczenia zawodowego domu maklerskim,
 • możliwość wyboru formy zatrudnienia (b2b, umowa o pracę, umowa cywilno-prawna),
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • prywatna opieka medyczna,
 • pakiet socjalny.
PRACUJĄC W NOBLE SECURITIES OTRZYMASZ:
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Opiekę medyczną z możliwością objęcia opieką medyczną członków rodziny
 • Umowę o pracę
 • Karnet Multisport Benefit System
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Ubezpieczenie na życie
Osoby zainteresowane pracą w Noble Securities S.A. prosimy o przesłanie CV.
 
Klikając w przycisk „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę / Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Dom Maklerski Noble Securities S.A. działający na polskim rynku kapitałowym od ponad 25 lat obecnie poszukuje kandydatów na stanowisko:
Administrator systemów Linux

Zakres najważniejszych obowiązków:

 • administrowanie systemami Linux i aplikacjami,
 • pisanie skryptów wspomagających prace administracyjne,
 • dbanie o prawidłowe funkcjonowanie serwerów baz danych oraz systemu backupów,
 • monitorowanie działania systemów i urządzeń,
 • realizacja powierzonych prac informatycznych w ramach projektów prowadzonych w firmie.

Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Linux,
 • doświadczenie w administracji usługami WWW,
 • znajomość języków skryptowych,
 • znajomość języka angielskiego (w szczególności umiejętność czytania ze zrozumieniem dokumentacji technicznej),
 • inwencja i kreatywność w szukaniu najlepszych rozwiązań,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • samodyscyplina i umiejętność utrzymania porządku,
 • entuzjazm, samodzielność, systematyczność odpowiedzialność, rzetelność, chęć ciągłego poszerzania swojej wiedzy.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość Jenkinsa i zagadnień z zakresu DevOps,
 • znajomość Ansible,
 • doświadczenie z serwerami poczty elektronicznej,
 • Umiejętność konfiguracji i zarządzania klastrami (Corosync, Pacemaker, DRBD),
 • znajomość technologii sieci komputerowych,
 • umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych (router, switch, firewall),
 • znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją (Vmware, oVirt, libvirt),
 • znajomość baz danych (MySQL, PostgreSQL),
 • znajomość technologii VoIP,
 • doświadczenie w zakresie budowy i wdrożeń systemów backupu.

Oferujemy:

 • przyjazną atmosferę w miejscu pracy,
 • ciągły rozwój i brak monotonni,
 • zdobycie cennego doświadczenia zawodowego domu maklerskim,
 • możliwość wyboru formy zatrudnienia (b2b, umowa o pracę, umowa cywilno-prawna),
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • prywatna opieka medyczna,
 • pakiet socjalny.
Osoby zainteresowane pracą w Noble Securities S.A. prosimy o przesłanie CV.
 
Klikając w przycisk „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę / Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne