Oferta pracy

mBank S.A.

Administrator systemów Linux

mBank S.A.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 5 dni
  do: 14 maj 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Od nas dostaniesz:
  
Swobodny
dress code
 Dostęp do
bazy szkoleń
 Elastyczne godziny pracy
  
Pracę
w metodologi zwinnej - Agile
 Wysokiej
jakości sprzęt
do pracy
 Pracę w jednym z największych software hous'ów w kraju
Administrator systemów Linux
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: UGR/052/0421

Cześć! Nasz zespół jest odpowiedzialny m.in. za rozwój i utrzymanie infrastruktury zarządzającej serwerami pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux (RHEL / procesy instalacji, zarządzania i aktualizacji). Drugi obszar naszej działalności to utrzymanie i rozwój infrastruktury wirtualizacyjnej w banku. Jeśli chcesz być ważną częścią zespołu utrzymującego systemy istotne dla funkcjonowania banku, to zapraszamy do nas! :-)

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • administracja infrastrukturą opartą o systemy Linux (Red Hat)
 • udział w projektach utrzymania i automatyzacji infrastruktury
 • obsługa zgłoszeń realizowanych przez zespół w systemie JIRA
 • wdrażanie nowych środowisk na platformie wirtualizacyjnej banku

Masz to COŚ?

 • min. 2 lata doświadczenia w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną
 • znasz Ansible'a i Pythona, potrafisz pracować z systemem kontroli wersji (git)
 • wykorzystujesz basha lub inną powłokę na poziomie umożliwiającym „oskryptowanie” zadań administracyjnych
 • dobrze znasz RHEL i pochodne
 • znasz język angielski w stopniu pozwalającym na komunikowanie się i zrozumienie dokumentacji technicznej
 • szybko przyswajasz wiedzę i chcesz podnosić swoje kwalifikacje zawodowe
 • jesteś komunikatywny/a, zaangażowany/a, zorganizowany/a oraz samodzielny/a
 • jesteś graczem zespołowym :-)

 

Mile widziane:

 • potrafisz przeprowadzać analizę wydajnościową i trubleshooting dla serwerów opartych o systemy operacyjne RHEL/CentOS
 • znasz i potrafisz wykorzystywać narzędzia CI/CD
 • znasz Red Hat IdM/FreeIPA i/lub Red Hat Satellite
 • znasz Puppeta/Dockera/Kubernetes/Ruby
 • posiadasz podstawową znajomość infrastruktury wirtualizacyjnej Vmware vSphere
 • znasz zagadnienia związane z podstawami LDAP/Active Directory/DNS
 • certyfikaty potwierdzające posiadaną wiedzę
Chcesz zdobywać wiedzę?
U nas znajdziesz coś dla siebie!
Przekonaj się sam!

mBank ostrzega: Praca z nami to kontakt
z najnowszymi techologiami!
Administrator systemów LinuxNumer ref.: UGR/052/0421

Cześć! Nasz zespół jest odpowiedzialny m.in. za rozwój i utrzymanie infrastruktury zarządzającej serwerami pracującymi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux (RHEL / procesy instalacji, zarządzania i aktualizacji). Drugi obszar naszej działalności to utrzymanie i rozwój infrastruktury wirtualizacyjnej w banku. Jeśli chcesz być ważną częścią zespołu utrzymującego systemy istotne dla funkcjonowania banku, to zapraszamy do nas! :-)

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • administracja infrastrukturą opartą o systemy Linux (Red Hat)
 • udział w projektach utrzymania i automatyzacji infrastruktury
 • obsługa zgłoszeń realizowanych przez zespół w systemie JIRA
 • wdrażanie nowych środowisk na platformie wirtualizacyjnej banku

Masz to COŚ?

 • min. 2 lata doświadczenia w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną
 • znasz Ansible'a i Pythona, potrafisz pracować z systemem kontroli wersji (git)
 • wykorzystujesz basha lub inną powłokę na poziomie umożliwiającym „oskryptowanie” zadań administracyjnych
 • dobrze znasz RHEL i pochodne
 • znasz język angielski w stopniu pozwalającym na komunikowanie się i zrozumienie dokumentacji technicznej
 • szybko przyswajasz wiedzę i chcesz podnosić swoje kwalifikacje zawodowe
 • jesteś komunikatywny/a, zaangażowany/a, zorganizowany/a oraz samodzielny/a
 • jesteś graczem zespołowym :-)

 

Mile widziane:

 • potrafisz przeprowadzać analizę wydajnościową i trubleshooting dla serwerów opartych o systemy operacyjne RHEL/CentOS
 • znasz i potrafisz wykorzystywać narzędzia CI/CD
 • znasz Red Hat IdM/FreeIPA i/lub Red Hat Satellite
 • znasz Puppeta/Dockera/Kubernetes/Ruby
 • posiadasz podstawową znajomość infrastruktury wirtualizacyjnej Vmware vSphere
 • znasz zagadnienia związane z podstawami LDAP/Active Directory/DNS
 • certyfikaty potwierdzające posiadaną wiedzę

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne