Ta oferta pracy jest nieaktualna od Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Administrator Systemów Windows

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 21.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PRIMAVERA PARFUM sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

  Kim jesteśmy

  Firma Primavera Parfum jest firmą rodzinną. Pierwsze struktury firmy powstawły w 1991 roku. Zajmujemy się sprzedażą oryginalnych produktów znanych światowych marek kosmetycznych i perfumeryjnych w skali globalnej. W naszym portfolio produktowym znaleźć można zarówno zapachy jak i produkty do pielęgnacji i makijażu. Na rynku lokalnym obsługujemy zarazem indywidualne sklepy stacjonarne i internetowe, sieci handlowe o zasięgu ogólnopolskim oraz inne hurtownie. Należymy do głównych dostawców kosmetyków dla większości istotnych podmiotów prowadzących sprzedaż stacjonarną i internetową w Polsce.

  Administrator Systemów Windows

  Miejsce pracy: Warszawa

  Poszukujemy osoby, która pomoże nam realizować następujące zadania:

  • monitoring bezpieczeństwa firmy
  • administracja pocztą
  • administracja licencjami systemów
  • dbanie o aktualizacje oprogramowania serwerów
  • czuwanie nad prawidłowym działaniem komputerów oraz sieci
  • monitoring wydajności komputerów
  • monitoring wydajności usług
  • inwentaryzacja sprzętu
  • zakupy i utylizacja

  Oferujemy:

  • bardzo dobre wynagrodzenie zawsze płatne w terminie
  • umowę o pracę lub umowę B2B
  • dynamiczny rozwój oparty o najnowsze technologie w środowisku szybko rozwijającej się firmy
  • globalne projekty z największymi firmami zarówno na rynku Polskim jak i zagranicznym
  • najnowocześniejsze technologie w branży ecommerce (web services, Shopfiy, automatyzacja, mobile, AI)
  • praktyczne zastosowanie tworzonych projektów i realny wpływ na rozwój Firmy
  • młody zespół, bardzo dobrą atmosferę pracy wśród pełnych pasji ludzi
  • płaską strukturę zarządzania, otwartość, bez zbędnych komplikacji i polityki
  • dofinansowanie do karty Multisport

  Miejsce pracy - Warszawa, ul. Matuszewska

  Osoby zainteresowane podjęciem współpracy, prosimy o przesłanie CV z zawartą poniższą klauzlą, poprzez przycisk aplikacyjny.

  Po kliknięciu w poniższy link, znajduje się informacja dotycząca danych osobowych, z którą prosimy, aby zapoznał się każdy z aplikujących.

  http://biuro.pvex.pl/OBOWIAZEK_INFORMACYJNY_DLA_KANDYDATOW_DO_PRACY_PRIMAVERA.pdf


  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Zgodnie z art. 6 ust.1. lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy/curriculum vitae dla potrzeb aktualnej, jak również przyszłych rekrutacji”.

  Informacja o Twoich danych osobowych:

  W związku z prowadzonym procesem rekrutacji, w którym zdecydowałeś się wziąć udział  otrzymaliśmy Twoje CV. Ponieważ pozyskaliśmy Twoje dane chcielibyśmy poinformować Ciebie o zasadach na jakich Twoje dane będą przetwarzane, dlaczego będziemy przetwarzać Twoje dane , jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych a także jakie prawa przysługują Tobie w stosunku do tych danych, dzięki temu lepiej poznasz zasady przetwarzania Twoich danych, a także pogłębisz swoją wiedzę na temat przysługujących Tobie praw związanych z Twoimi danymi. A oto informacje, które polecamy Twojej uwadze :

  1. Administratorem Twoich danych jest : PRIMAVERA PARFUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie , 04-333 Warszawa, ul. Serocka 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000658258. Przedstawicielem Administratora w zakresie wynikającym z niniejszej informacji jest osoba pełniąca funkcję Kierownika Biura Zarządu : telefon 535722330, e-maila [email protected]
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych. Możesz tego dokonać kierując korespondencję na adres e-mail [email protected], lub pisemnie na adres Administratora podany w pkt.1 powyżej.
  3. Twoje dane będą przetwarzane w celu związanym z prowadzoną przez nas rekrutacją, a także w celu przyszłych rekrutacji na podobne stanowisko przeprowadzanych przez Administratora, w okresie kolejnych 12 miesięcy, po zakończeniu niniejszej rekrutacji, w przypadku gdyby po jej zakończeniu Twoja kandydatura nie została zaakceptowana i nie doszło między nami do zawarcia umowy. Przetwarzanie Twoich danych osobowych obywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody a więc zgodnie Artykułu 6 ust.1 pkt a  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych.
  4. Twoje dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, tj. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, z których korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych w związku z prowadzoną rekrutacja. Do kategorii podmiotów przetwarzających, o których mowa w zdaniu poprzednim należą w szczególności : Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska S.A. oraz firmy kurierskie w przypadku kierowania do Ciebie pisemnej korespondencji związanej z rekrutacją. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom lub organom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów szczególnych.
  5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych o ile nie będzie to konieczne do realizacji zawartej z Tobą umowy o pracę.
  6. Twoje dane pozyskane w związku prowadzoną rekrutacja będą przez nas przetwarzane przez okres 12 miesięcy licząc od dnia rozstrzygnięcia niniejszej rekrutacji.
  7. Przysługuje Tobie nieograniczone prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz będą pobierane opłaty administracyjne) a także prawo, z uwzględnieniem celu przetwarzania, ich sprostowania (poprawienia), jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw to tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz zażądać abyśmy je usunęli, możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych o ile Twoim zadaniem jest ono niezgodne z prawem lub nie jest niezbędne do celów dla których zostały zebrane, masz również prawo do przeniesienia Twoich danych, zgłaszając nam takie żądanie otrzymasz od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, możesz również zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. Masz wreszcie prawo do cofnięcia w każdym czasie udzielonej nam zgody na przetwarzanie Twoich danych, z tym że pozostaje to bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Chcąc skorzystać z przysługujących Tobie uprawnień wyślij swoje żądanie na adres podany w pkt 2. Możesz też uczynić to pisemnie wysyłając żądanie najlepiej listem poleconym na adres Administratora podany w pkt 1.Prosimy jednak abyś pamiętał o tym, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli potwierdzić Twoją tożsamość aby mieć pewność, że nikt nie podszywa się pod Twoją osobę.
  8. Jeśli z jakiegokolwiek powodu uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego uprawnionego organu nadzorczego.
  9. Podanie przez Ciebie danych osobowych zawartych w niniejszym Kwestionariuszu nie jest wymogiem ustawowym ani umowny a zatem nie występują po Twojej stronie żadne konsekwencje prawne niepodania tych danych, za wyjątkiem tego, że w takim przypadku Twoja kandydatura nie będzie uwzględniana w procesie rekrutacji i nie będzie możliwe zawarcie z Tobą umowy na stanowisko, na które aplikujesz (warunek zawarcia umowy).
  10. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.