Oferta pracy

Administrator Systemów

PGE Systemy S.A.

 • zachodniopomorskie

  zachodniopomorskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę, kontrakt B2B
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca hybrydowa

Technologie, których używamy

Mile widziane

 • SQL

 • MS SQL

Twój zakres obowiązków

 • Administrowanie systemami informatycznymi.

 • Udział we wdrożeniu systemu wspomagającego identyfikację, ocenę, analizę i raportowanie ryzyk korporacyjnych w GK PGE oraz identyfikację, analizę i raportowanie danych dotyczących zdarzeń szkodowych występujących w toku działalności prowadzonej przez Spółki z GK PGE.

 • Udział w postępowaniach przetargowych i wdrożeniowych (przygotowanie OPZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, ocena ofert, dostosowanie umów serwisowych/wdrożeniowych do wymagań biznesowych).

 • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi w zakresie wdrożeń oraz bieżących zagadnień (na podstawie umowy wsparcia zewnętrznego).

 • Zbieranie wymagań od klientów

 • Pomoc przy tworzeniu scenariuszy testów oraz współudział w testach wdrażanych systemów

 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji użytkownika i instrukcji

 • Szczegółowe dokumentowanie zgłoszeń i podjętych kroków w celu ich rozwiązania

 • Poszukiwanie możliwości udoskonalania i optymalizacji działania aplikacji oraz urządzeń

 • Uczestnictwo w projektach mających na celu rozwój aplikacji i systemów.

 • Współpraca z zespołem utrzymaniowym i projektowym

Nasze wymagania

 • Doświadczenie i umiejętności w pracy z systemami/aplikacjami do Oceny Ryzyk

 • Doświadczenie merytoryczne i praktyczne w zakresie raportowania ESG

 • Doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi (celem jest wsparcie Użytkownika/Klienta w eksploatacji innych systemów informatycznych)

 • Ukończone studia wyższe w dziedzinie informatyki

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej w tym języku

 • Umiejętność szybkiej nauki obsługi interfejsów aplikacji oraz rozumienia zaimplementowanych procesów

 • Proaktywne podejście do rozwiązywania problemów

 • Zdolności komunikacyjne oraz analityczne

Mile widziane

 • Znajomość relacyjnych baz danych (SQL Server)

 • Znajomość MS SQL i języka SQL

 • Praktyczna znajomość platformy Microsoft Power BI

To oferujemy

 • Umowa o pracę /B2B

 • System premiowy

 • Dodatkowy dzień wolny 14 sierpnia z okazji Dnia Energetyka

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • opieka stomatologiczna

 • program emerytalny

 • firmowa biblioteka

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • Dodatkowy dzień wolny 14 sierpnia z okazji Dnia Energetyka

Praca kandydata polegałaby na wzmocnieniu zdolności GK PGE do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych przy utrzymywaniu zrównoważonej ekspozycji GK PGE na ryzyka. Także aktywne uczestnictwo w rozwoju systemów Oceny Ryzyk i innych systemów informatycznych oraz wdrażaniu ich w kolejnych podmiotach Grupy PGE.

PGE Systemy S.A.

PGE Systemy S.A. jest spółką technologiczną, buduje, rozwija i utrzymuje nowoczesne systemy teleinformatyczne dla całej Grupy Kapitałowej PGE. Spółka aktualnie realizuje kilka dużych projektów rozwojowych, w tym budowę sieci łączności LTE450, i kilkaset innych inicjatyw. Obsługujemy około dwadzieścia tysięcy komputerów i ponad pół tysiąca maszyn wirtualnych.

PGE Systemy, podobnie jak każdą firmę, tworzą ludzie. To największy i najważniejszy kapitał.

PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego. Gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Stale się zmieniamy, by realizować nasze strategiczne cele, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce. PGE S.A. to spółka dominująca Grupy Kapitałowej PGE. Odpowiada za zarządzanie Grupą, zapewnia koordynację działań i wytycza strategiczne kierunki. Zapraszamy do współpracy – razem budujmy przyszłość polskiej energetyki.

Przewiń do profilu firmy