Administrator systemu ERP/Koordynator ds. IT

 • Mielec, podkarpackie
 • ul. Wojska Polskiego 6 pokaż mapę
 • Specjalista
 • 14.08.2019
 • Ważna jeszcze 23 dni (do 13.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  C+N Polska Sp. z o. o. to firma należąca do międzynarodowej grupy produkcyjnej PSB Industries, produkująca wyroby z tworzyw sztucznych metodą wtrysku dla branży perfumeryjnej i kosmetycznej.
   
  W chwili obecnej poszukujemy osoby chętnej do pracy na stanowisku:
  Administrator systemu ERP/Koordynator ds. IT
  Miejsce pracy: Mielec

  Opis stanowiska:

  Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za:

  • administrowanie systemem ERP oraz wewnętrznymi aplikacjami,
  • rozwijanie narzędzi do monitoringu procesów w firmie,
  • rozwiązywanie bieżących problemów w funkcjonowaniu systemu ERP,
  • projektowanie i wdrażanie nowych funkcjonalności,
  • automatyzowanie raportów i zestawień,
  • nadzorowanie bazy danych SQL,
  • nadzorowanie wdrażania systemów informatycznych usprawniających zarządzanie firmy przy współpracy z dostawcami usług IT,
  • koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa IT,
  • monitorowanie i analizę jakościową wdrażanych systemów,
  • aktywna współpraca z dostawcami usług IT,
  • nadzorowanie legalności oprogramowania,
  • zakup oraz zapewnianie sprawnego działania sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • wsparcie techniczne dla wszystkich użytkowników sieci oraz systemów informatycznych przy współpracy z dostawcami usług IT.

  Wymagania:

  • wykształcenie techniczne lub informatyczne,
  • doświadczenie w obsłudze i administracji systemów klasy ERP,
  • znajomość technologii baz danych, języka SQL,
  • mile widziana znajomość technologii webowych HTML/CSS/PHP/JS,
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego – warunek konieczny,
  • umiejętność planowania i przewidywania,
  • odpowiedzialność, zaangażowanie, skuteczność i systematyczność w działaniu,
  • dodatkowym atutem będzie znajomość specyfiki produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych.

  Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w międzynarodowym środowisku,
  • atrakcyjne wynagrodzenie,
  • możliwości rozwoju zawodowego i uczestnictwa w szkoleniach,
  • zajęcia z języka angielskiego w godzinach pracy,
  • benefity pracownicze.

  Osoby zainteresowane zapraszamy do przesyłania CV za pomoc Aplikuj lub kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem 17 773 80 05. W temacie prosimy podać nazwę stanowiska. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

   
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, iż:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest C+N Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 6, 39-300 Mielec, adres e-mail: [email protected], tel. 17 773 80 09;
  • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected];
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia kandydata do pracy na stanowisko Administrator systemu ERP/Koordynator ds. IT;
  • Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony mienia Spółki na terenie obiektów użytkowanych przez C+N Polska Sp. z o.o. i w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów, poprzez monitoring wizyjny;
  • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji przez okres 2 lat;
  • Materiały pozyskane z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia nagrania;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy [email protected];
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter obligatoryjny. Niepodanie danych obligatoryjnych w dokumentach aplikacyjnych skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji;
  • Pani/Pana dane będą nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
   
  Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji oraz oświadczam, że zapoznałem/-am się z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.