Oferta pracy

Administrator wojewódzki Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Zdrowia

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w WarszawieO firmie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Czerwonego Krzyża 45

Siedlce

Ogłoszenie nr: 17/2020

 

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Administrator wojewódzki Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Zdrowia
Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 0,5
Miejsce pracy: Siedlce, ul. Czerwonego Krzyża 45
 

Warunki pracy:

 • praca biurowa; praca w siedzibie urzędu; praca na I piętrze; wyjazdy służbowe; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; brak oznaczeń dla osób niewidomych; pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; budynek nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa techniczna, serwisowanie i konfiguracja infrastruktury sprzętowej
 • organizacja wsparcia technicznego dla użytkowników Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: co najmniej średnie techniczne z zakresu informatyki lub telekomunikacji
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze informatyki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: ochronie danych osobowych
  • znajomość: systemów operacyjnych Linux, Windows; konfiguracji sprzętu sieciowego; zasad bezpieczeństwa IT na poziomie ustawy o ochronie danych osobowych; technologii TCP/IP, VPN, Vol
  • umiejętności: konfiguracji i utrzymania sprzętu oraz systemów IT; diagnozowania awarii oraz naprawy sprzętu komputerowego; konfigurowania routingu oraz zestawienia połączeń na potrzeby bieżące; zarządzania infrastrukturą sieciową na poziomie warstwy drugiej o umiejętności: obsługa komputera (pakiet MS Office), analityczne myślenie, odporność na stres, organizacja pracy własnej, skuteczna komunikacja.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu
Termin składania dokumentów:
07-12-2020 (decyduje data wpływu do MUW)
 
Miejsce składania dokumentów:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Kadr i Organizacji, Punkt Obsługi Klienta
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa (wejście F, od al. Solidarności)
z dopiskiem „Oferta pracy Administrator wojewódzki SWD PRM Siedlce - nr 17/2020”
lub
- elektronicznie poprzez skrytkę podawczą na ePUAP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie /t6j4ljd68r/skrytka
- elektronicznie poprzez formularz aplikacyjny on-line: https://ankieta-rekrutacja.mazowieckie.pl/

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy