Oferta pracy

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Workin z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorska 2 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Administrator Zarządzania Budynkiem i Infrastrukturą

WORKIN Sp. z o.o. O firmie

4 000‐6 000 zł netto (+ VAT) / mies.
 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna 9 godzin
 • Kontrakt B2B
 • Część etatu
 • Specjalista

WORKIN Sp. z o.o.

Właściciel budynku biurowego poszukuje osoby z doświadczeniem z zakresu technicznej obsługi obiektów.

Administrator Zarządzania Budynkiem i Infrastrukturą

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Utrzymywanie relacji z najemcami, rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez najemców;
 • utrzymanie budynku w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na bieżące potrzeby użytkowników nieruchomości
 • Zarządzanie kosztami  eksploatacyjnymi (budżetowanie, planowanie i realizacja wydatków, w tym sporządzanie zestawień, monitorowanie kosztów, raportowanie, prowadzenie działań optymalizacyjnych);
 • Zarządzanie pracami i naprawami (planowanie i koordynacja);
 • Przygotowanie harmonogramu konserwacji planowanych prac  zapobiegających pogorszeniu stanu budynku;
 • Organizowanie w imieniu właściciela przetargów, gromadzenie ofert, negocjowanie i zawieranie umów z firmami usługowymi;
 • Nadzór nad instrukcją ochrony oraz firmą ochroniarską, bieżące usprawnianie procedur związanych z bezpieczeństwem obiektu i ruchu osobowego;
 • Zapewnienie właściwej eksploatacji nieruchomości w szczególności poprzez nadzór nad  usługą utrzymania technicznego i bieżącej konserwacji nieruchomości;
 • utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i instalacji w obiekcie,
 • monitorowanie prac związanych z utrzymaniem budynku,
 • nadzór nad podwykonawcami oraz kontrola jakości świadczonych usług,
 • nadzór i prowadzenie dokumentacji technicznej budynku, instalacji i urządzeń,
 • zapewnienie jej  aktualności i kompletności zgodnie z wymogami UDT, p.poż itp.,
 • kontrola nad rygorystycznym przestrzeganiem przepisów BHP i P.POŻ oraz nadzór w tym zakresie nad podwykonawcami,
 • Nadzór nad zapewnieniem czystości i porządku na powierzchniach wspólnych nieruchomości
 • Nadzór nad polisą ubezpieczeniową obiektu, analiza pokrycia ryzyk, rekomendowanie najkorzystniejszej polisy ubezpieczeniowej budynku i jej kosztów w odniesieniu do procesów korporacyjnych klienta;
 • Sprawozdawczość i raportowanie w uzgodnionym  formacie i terminie
 • Przygotowywanie deklaracji na podatek o nieruchomości,;
 • Zapewnienie właściwej gospodarki mediami, rozliczanie mediów;
 • Uczestnictwo w spotkaniach dotyczących zarządzania nieruchomością;
 • Reprezentowanie właściciela przed władzami lokalnymi, przed obecnymi i potencjalnymi najemcami obiektu;
 • W razie potrzeby udział w prezentowaniu powierzchni najmu potencjalnym, nowym najemcom;
 • Przekazywanie i odbiór powierzchni od najemców;
 • Zarządzanie umowami najmu i udzielanie odpowiedzi na pytania najemców;
 • Weryfikowanie prawa do wypowiedzenia umów najmu i wynikających z tego tytułu zobowiązań z tytułu leasingu, monitorowanie zaległości w płatności za czynsze, usługi inne opłaty wynikające z umów najmu;
 • Wystawianie faktur czynszowych i za opłaty eksploatacyjne, kontrola płatności, aktualne zestawienia wpłat i zaległości najemców, windykacja należności, kontrola przepływu faktur,
 • Kalkulacja i naliczanie odsetek za przeterminowane płatności;
 • Rozliczanie należności w ramach opłat eksploatacyjnych, indeksacja czynszów, monitorowanie zabezpieczeń umów najmu;
 • Badanie satysfakcji najemców i prawdopodobieństwa przedłużenia umów najmu.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego technicznego,
 • wiedzy i doświadczenia z zakresu technicznej obsługi obiektów (instalacje elektryczne, automatyka, chłodnictwo, klimatyzacja, gazownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, systemy p.poż, wodno-kanalizacyjne),
 • uprawnienia SEP,
 • mile widziane uprawnienia do pracy na wysokości,
 • znajomości zagadnień BHP,
 • umiejętności prowadzenia rozmów i negocjacji z klientami, podwykonawcami i zarządcami budynków,
 • dobrej znajomości programu MS Office,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Zapewniamy:

 • ciekawą pracę w znanej firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet szkoleń zawodowych oraz stanowiskowych.

 

 


Właściciel budynku biurowego poszukuje osoby z doświadczeniem z zakresu technicznej obsługi obiektów.

Administrator Zarządzania Budynkiem i Infrastrukturą

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Utrzymywanie relacji z najemcami, rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez najemców;
 • utrzymanie budynku w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na bieżące potrzeby użytkowników nieruchomości
 • Zarządzanie kosztami  eksploatacyjnymi (budżetowanie, planowanie i realizacja wydatków, w tym sporządzanie zestawień, monitorowanie kosztów, raportowanie, prowadzenie działań optymalizacyjnych);
 • Zarządzanie pracami i naprawami (planowanie i koordynacja);
 • Przygotowanie harmonogramu konserwacji planowanych prac  zapobiegających pogorszeniu stanu budynku;
 • Organizowanie w imieniu właściciela przetargów, gromadzenie ofert, negocjowanie i zawieranie umów z firmami usługowymi;
 • Nadzór nad instrukcją ochrony oraz firmą ochroniarską, bieżące usprawnianie procedur związanych z bezpieczeństwem obiektu i ruchu osobowego;
 • Zapewnienie właściwej eksploatacji nieruchomości w szczególności poprzez nadzór nad  usługą utrzymania technicznego i bieżącej konserwacji nieruchomości;
 • utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i instalacji w obiekcie,
 • monitorowanie prac związanych z utrzymaniem budynku,
 • nadzór nad podwykonawcami oraz kontrola jakości świadczonych usług,
 • nadzór i prowadzenie dokumentacji technicznej budynku, instalacji i urządzeń,
 • zapewnienie jej  aktualności i kompletności zgodnie z wymogami UDT, p.poż itp.,
 • kontrola nad rygorystycznym przestrzeganiem przepisów BHP i P.POŻ oraz nadzór w tym zakresie nad podwykonawcami,
 • Nadzór nad zapewnieniem czystości i porządku na powierzchniach wspólnych nieruchomości
 • Nadzór nad polisą ubezpieczeniową obiektu, analiza pokrycia ryzyk, rekomendowanie najkorzystniejszej polisy ubezpieczeniowej budynku i jej kosztów w odniesieniu do procesów korporacyjnych klienta;
 • Sprawozdawczość i raportowanie w uzgodnionym  formacie i terminie
 • Przygotowywanie deklaracji na podatek o nieruchomości,;
 • Zapewnienie właściwej gospodarki mediami, rozliczanie mediów;
 • Uczestnictwo w spotkaniach dotyczących zarządzania nieruchomością;
 • Reprezentowanie właściciela przed władzami lokalnymi, przed obecnymi i potencjalnymi najemcami obiektu;
 • W razie potrzeby udział w prezentowaniu powierzchni najmu potencjalnym, nowym najemcom;
 • Przekazywanie i odbiór powierzchni od najemców;
 • Zarządzanie umowami najmu i udzielanie odpowiedzi na pytania najemców;
 • Weryfikowanie prawa do wypowiedzenia umów najmu i wynikających z tego tytułu zobowiązań z tytułu leasingu, monitorowanie zaległości w płatności za czynsze, usługi inne opłaty wynikające z umów najmu;
 • Wystawianie faktur czynszowych i za opłaty eksploatacyjne, kontrola płatności, aktualne zestawienia wpłat i zaległości najemców, windykacja należności, kontrola przepływu faktur,
 • Kalkulacja i naliczanie odsetek za przeterminowane płatności;
 • Rozliczanie należności w ramach opłat eksploatacyjnych, indeksacja czynszów, monitorowanie zabezpieczeń umów najmu;
 • Badanie satysfakcji najemców i prawdopodobieństwa przedłużenia umów najmu.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego technicznego,
 • wiedzy i doświadczenia z zakresu technicznej obsługi obiektów (instalacje elektryczne, automatyka, chłodnictwo, klimatyzacja, gazownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, systemy p.poż, wodno-kanalizacyjne),
 • uprawnienia SEP,
 • mile widziane uprawnienia do pracy na wysokości,
 • znajomości zagadnień BHP,
 • umiejętności prowadzenia rozmów i negocjacji z klientami, podwykonawcami i zarządcami budynków,
 • dobrej znajomości programu MS Office,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Zapewniamy:

 • ciekawą pracę w znanej firmie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet szkoleń zawodowych oraz stanowiskowych.

 

 

Ogłoszenie archiwalne