Oferta pracy

Adwokat / Radca Prawny – Dział Prawa Nieruchomości

Kancelaria Prawna Kijewski GraśO firmie

Kancelaria Prawna Kijewski Graś

Miła 2

Warszawa

Kancelaria Prawna Kijewski, Graś sp.k.

poszukuje osoby na stanowisko:

Adwokat / Radca Prawny – Dział Prawa Nieruchomości

Zakres obowiązków:

 • doradztwo prawne dla podmiotów gospodarczych uczestniczących w szeroko pojmowanym rynku nieruchomości,
 • obsługa prawna klientów Kancelarii w ich siedzibie na terenie m. st. Warszawy (w tym obsługa in-house),
 • negocjowanie, opracowywanie i opiniowanie umów, w tym mających za przedmiot nieruchomości,
 • przygotowywanie raportów due diligence nieruchomości oraz opinii prawnych/memorandów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych, w tym zastępstwo procesowe oraz sporządzanie pism procesowych,
 • wsparcie członków zespołu Kancelarii w związku z realizowanymi projektami.

Wymagania:

 • uprawnienia radcy prawnego/adwokata,
 • bardzo dobra i praktyczna znajomość prawa cywilnego, prawa nieruchomości, budowlanego i administracyjnego,
 • doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotu/podmiotów funkcjonujących na rynku nieruchomości,
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i poczty elektronicznej,
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji oraz działania pod presją czasu,
 • dyspozycyjność 5 dni w tygodniu,
 • przygotowywanie artykułów prasowych oraz wypowiedzi w mediach.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego i poszerzenia swoich kwalifikacji w ramach pracy nad interesującymi projektami nieruchomościowymi
 • dużą samodzielność w działaniu,
 • współpracę w ramach własnej działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV za pomocą przycisku Aplikuj.

Do apli­ka­cji pro­si­my do­łą­czyć oświad­cze­nie: „Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych za­war­tych w ofer­cie pra­cy dla po­trzeb nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji pro­ce­su re­kru­ta­cji”.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy