Oferta pracy

Klauzula informacyjna
 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r.
L 119/1), dalej jako „RODO”, Dittmajer i Wspólnicy sp. k., ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, informuje, iż:
1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Dittmajer i Wspólnicy sp. k., ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań. (dalej w treści „ADO”);
2)     ADO umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: [email protected] lub drogą pocztową na adres: ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań; ADO powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected];
3)     Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane:
a)      w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego
z art. 22¹ Kodeksu pracy i w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
b)     w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
4)     Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:
a)        pracownikom/współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;
z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
5)     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
6)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez okres 1 roku;
7)     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;
8)     W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
9)     Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu;
10)  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
Dittmajer i Wspólnicy Sp. K. Kancelaria Prawna

Adwokat – Radca Prawny

Dittmajer i Wspólnicy Sp. K. Kancelaria PrawnaO firmie

Dittmajer i Wspólnicy Sp. K. Kancelaria Prawna

Śródmieście

Warszawa

Kancelaria Prawna Dittmajer i Wspólnicy Sp. k.
zatrudni do pracy na stanowisku:
Adwokat – Radca Prawny
Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska: 

 • obsługa ubezpieczycieli
 • sporządzanie opinii prawnych i analiz dotyczących odpowiedzialności cywilnej i karnej, w szczególności odpowiedzialności członków zarządu

Wymagania: 

 • doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek
 • znajomość przepisów i aktualnego orzecznictwa dotyczącego prawa cywilnego i prawa handlowego
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • samodzielność i komunikatywność;
 • dobra organizacja pracy;
 • zainteresowanie tematyką ubezpieczeń gospodarczych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy 

 • pracę w młodym i dynamicznym zespole
 • możliwość zatrudnienia od zaraz
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV klikając APLIKUJ

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: APLIKANT (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Będziemy wdzięczny za krótką informację o oczekiwaniach finansowych.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami oraz, że rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające ww. klauzulę.

 

 

Kancelaria Prawna Dittmajer i Wspólnicy Sp. k.
zatrudni do pracy na stanowisku:
Adwokat – Radca Prawny

Opis stanowiska: 

 • obsługa ubezpieczycieli
 • sporządzanie opinii prawnych i analiz dotyczących odpowiedzialności cywilnej i karnej, w szczególności odpowiedzialności członków zarządu

Wymagania: 

 • doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek
 • znajomość przepisów i aktualnego orzecznictwa dotyczącego prawa cywilnego i prawa handlowego
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • samodzielność i komunikatywność;
 • dobra organizacja pracy;
 • zainteresowanie tematyką ubezpieczeń gospodarczych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy 

 • pracę w młodym i dynamicznym zespole
 • możliwość zatrudnienia od zaraz
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV klikając APLIKUJ

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: APLIKANT (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Będziemy wdzięczny za krótką informację o oczekiwaniach finansowych.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami oraz, że rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające ww. klauzulę.

 

 

Ogłoszenie archiwalne