Ta oferta pracy jest nieaktualna od 22 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Adwokat - Radca Prawny

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 26.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PKO Ubezpieczenia poszukuje kandydatów do współpracy:

  Adwokat - Radca Prawny
  Miejsce pracy: Warszawa
  Nr ref.: RP/02/2019

   

  Obszar odpowiedzialności:

  • bieżąca obsługa prawna, w tym obsługa korporacyjna,
  • uczestnictwo w tworzeniu produktów ubezpieczeniowych,
  • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów,
  • prowadzenie postępowań, korespondencji z organami nadzoru,
  • doradztwo w zakresie prawa ubezpieczeniowego, dystrybucji ubezpieczeń, prawa konsumenckiego, ochrony danych osobowych,
  • wsparcie prawne w obsłudze skarg, reklamacji i roszczeń,
  • wsparcie prawne projektów prowadzonych przez spółkę,
  • sporządzanie lub opiniowanie aktów wewnętrznej legislacji,
  • monitorowanie zmian w przepisach prawa polskiego i unijnego oraz otoczenia regulacyjnego.

  Oczekujemy:

  • minimum 2 lat doświadczenia w zakresie świadczenia pomocy prawnej w obszarze ubezpieczeń (ubezpieczenia życiowe i majątkowe), prawa cywilnego i konsumenckiego,
  • co najmniej 2-letniego posiadania uprawnień zawodowych radcy prawnego lub adwokata,
  • współpracy w pełnym wymiarze czasu,
  • samodzielności, komunikatywności, umiejętności pracy z partnerami biznesowymi,
  • praktycznego podejścia do rozwiązywania problemów,
  • bardzo dobrej organizacji pracy.

  Wybranym osobom oferujemy:

  • współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (własna działalność gospodarcza),
  • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności,
  • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycie cennego doświadczenia,
  • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej i systemu kafeteryjnego (np. Multisport).

   

  Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy kierować za pomocą przycisku
  Aplikuj z dopiskiem „RP/02/2019".

  W przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie (przepisanie) jednego lub obu oświadczeń następującej treści:

  1) dotyczy aktualnej rekrutacji

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych odrębnie przez każdego z Administratorów, tj. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na potrzeby realizacji procesu rekrutacji na stanowisko na które, niniejszym aplikuję.”

  2) dotyczy przyszłych rekrutacji, o ile kandydat jest nimi zainteresowany

  ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych odrębnie przez każdego z Administratorów ,tj. PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na potrzeby realizacji przyszłych procesów rekrutacji, do których moje CV zostanie uznane za adekwatne przez któregokolwiek z Administratorów.”

  W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
   
  Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych są niżej podane spółki, przy czym każda z nich przetwarza Państwa dane odrębnie w związku z własnym procesem rekrutacyjnym jako samodzielny administrator:
   
  PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 52, 000-872 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031094, NIP: 521-04-190914, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 89 308 936,29 zł,
   
  PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000551487, NIP: 527-27-34-144, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 25 000 000,00 zł,
  zwanymi dalej każda z osobna jak i łącznie „Administrator”.
  Niżej podane informacje dotyczą każdego z Administratorów.
   
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, adres e-mail: [email protected]
  Szczegółowe dane są dostępne na stronie internetowej www.pkoubezpieczenia.pl.
   
  Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie Państwa zgody.
   
  Ujawnianie danych osobowych
  Pani/Pana dane nie będą ujawniane.
   
  Okres przechowywania danych osobowych
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od momentu ich otrzymania przez Administratora chyba, że wcześniej Pani/Pan cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych.
   
  Przysługujące prawa
  W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  Wymóg podania danych
  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji procesu rekrutacji.
   
  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
  Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzji, która opierałaby się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.