GRUPA PZU

Agent Biurowy

GRUPA PZUO firmie

GRUPA PZU

1 Maja 57b

Bełchatów

top
Poszukujemy przedsiębiorczych kandydatów do prowadzenia działalności w Oddziale PZU
(Agencja Biurowa) usytuowanym w:
 

Bełchatów, ul. 1-Go Maja 57B

Agent Biurowy

Miejsce pracy: Bełchatów

Oferujemy:

 • Współpracę na bazie umowy agencyjnej z największą firmą ubezpieczeniową w Polsce - PZU SA,
 • Dedykowane i w pełni wyposażone stanowiska obsługi Klientów w siedzibie Oddziału PZU,
 • Atrakcyjną lokalizację, chrakteryzującą się stałym ruchem Klientów.

Gwarantujemy:

 • szerokie wsparcie szkoleniowe i merytoryczne,
 • atrakcyjny system prowizyjny,
 • możliwości rozwoju w ramach struktur sprzedażowych PZU.

Jeśli:

 • posiadasz minimum roczne doświadczenie w sprzedaży lub obsłudze Klientów w firmie sektora usług finansowych,
 • spełniasz wymogi formalne do rejestracji jako Agent Ubezpieczeniowy,
 • jesteś nastawiony na nowy model współpracy,
 • szukasz pracy, w której możesz realizować swoje pasje,
 • chcesz poznać zagadnienia związane z pracą z Klientem w Oddziale PZU,
Wyślij swoje zgłoszenie (CV + Biznes Plan) do 29 lutego 2020 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz danych do Biznes Planu prosimy o kontakt pod adresem [email protected] lub telefonicznie 666 887 241.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zechce Pani/Pan, z własnej inicjatywy, zawrzeć informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, np. o stanie zdrowia) prosimy o zamieszczenie w przesyłanym zgłoszeniu treści poniższej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PZU SA moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w zakresie jaki przekazałam/em Spółce z
własnej inicjatywy w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym”.

Informacja Administratora danych osobowych dla Kandydata na agenta ubezpieczeniowego

[Administratorzy]
Administratorami danych osobowych są PZU SA oraz PZU Życie SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratorów. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratorów Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.
 
[Przetwarzanie danych]
Administratorzy mogą przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
• przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu,
• przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowy ch w tym celu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
 
[Okres przechowywania danych]
W przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 14 dni od dnia jego zakończenia. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą przechowywane do 5 lat od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.
 
[Przekazywanie danych]
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepis ów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawco m usług IT, biurom pośrednictwa pracy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

[Pani/Pana prawa]
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ogranicze nia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratorów Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu ad ministratorowi. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administra torów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres [email protected] albo pismo na adres PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. Wycof anie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorami lub z wyznaczonym przez Spółki Inspektorami Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych poniżej danych kontaktowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce
 
Poszukujemy przedsiębiorczych kandydatów do prowadzenia działalności w Oddziale PZU
(Agencja Biurowa) usytuowanym w:
 

Bełchatów, ul. 1-Go Maja 57B

Agent Biurowy

Oferujemy:

 • Współpracę na bazie umowy agencyjnej z największą firmą ubezpieczeniową w Polsce - PZU SA,
 • Dedykowane i w pełni wyposażone stanowiska obsługi Klientów w siedzibie Oddziału PZU,
 • Atrakcyjną lokalizację, chrakteryzującą się stałym ruchem Klientów.

Gwarantujemy:

 • szerokie wsparcie szkoleniowe i merytoryczne,
 • atrakcyjny system prowizyjny,
 • możliwości rozwoju w ramach struktur sprzedażowych PZU.

Jeśli:

 • posiadasz minimum roczne doświadczenie w sprzedaży lub obsłudze Klientów w firmie sektora usług finansowych,
 • spełniasz wymogi formalne do rejestracji jako Agent Ubezpieczeniowy,
 • jesteś nastawiony na nowy model współpracy,
 • szukasz pracy, w której możesz realizować swoje pasje,
 • chcesz poznać zagadnienia związane z pracą z Klientem w Oddziale PZU,
Wyślij swoje zgłoszenie (CV + Biznes Plan) do 29 lutego 2020 r.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zechce Pani/Pan, z własnej inicjatywy, zawrzeć informacje, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe, np. o stanie zdrowia) prosimy o zamieszczenie w przesyłanym zgłoszeniu treści poniższej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PZU SA moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w zakresie jaki przekazałam/em Spółce z
własnej inicjatywy w przesłanym przeze mnie zgłoszeniu aplikacyjnym”.

Informacja Administratora danych osobowych dla Kandydata na agenta ubezpieczeniowego

[Administratorzy]
Administratorami danych osobowych są PZU SA oraz PZU Życie SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Kontakt z administratorami jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratorów. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratorów Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres PZU SA, IOD, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.
 
[Przetwarzanie danych]
Administratorzy mogą przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
• przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu,
• przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowy ch w tym celu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
 
[Okres przechowywania danych]
W przypadku wyrażenia zgody na udział w bieżącym procesie rekrutacyjnym, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 14 dni od dnia jego zakończenia. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą przechowywane do 5 lat od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.
 
[Przekazywanie danych]
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepis ów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. dostawco m usług IT, biurom pośrednictwa pracy, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

[Pani/Pana prawa]
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ogranicze nia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratorów Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu ad ministratorowi. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administra torów, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w oddziale lub wysyłając e-mail na adres [email protected] albo pismo na adres PZU, ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa. Wycof anie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorami lub z wyznaczonym przez Spółki Inspektorami Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych poniżej danych kontaktowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz danych do Biznes Planu prosimy o kontakt pod adresem [email protected] lub telefonicznie 666 887 241.

Ogłoszenie archiwalne