Ta oferta pracy jest nieaktualna od 206 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Agent Celny

 • Dąbrowa Górnicza, śląskie
 • Specjalista
 • 2018-09-27

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Agent Celny/Młodszy Agent Celny
  Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza

  DO TWOICH ZADAŃ BĘDZIE NALEŻAŁO:

  • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonywania zgłoszeń celnych,
  • zgłaszanie przesyłek do odpraw celnych oraz ścisła współpraca z Urzędem Celnym, obsługa celna Klientów - dokonywanie zgłoszeń celnych,
  • weryfikacja dokumentów wymaganych przy dokonywaniu zgłoszeń celnych,
  • monitoring procesów w oparciu o system komputerowy.

  NASZE OCZEKIWANIA:

  • aktualny wpis na listę Agentów Celnych (obligatoryjnie),
  • znajomość prawa celnego,
  • doświadczenie w pracy na stanowisku agenta celnego (nie wymagane na stanowisku Młodszego Agenta),
  • doświadczenie w dokonywaniu zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej import/eksport, (nie wymagane na stanowisku Młodszego Agenta),
  • wykształcenie minimum średnie,
  • znajomość MS Office,
  • mile widziana znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność komunikacji i budowania relacji,
  • umiejętność pracy w warunkach stresowych.
  aplikuj
   

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gerlach Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (62-081), ul.  Skórzewska 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000112406 (dalej jako: „Spółka”).

  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108), dalej jako: „KP” oraz w zakresie danych innych niż wskazane w art. 221 KP, w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”.

  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: [email protected]

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie DHL Parcel Polska Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823) przy ul. Osmańskiej 2 oraz podmioty świadczące usługi z zakresu rekrutacji,, w tym dostawcy serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcy, tj. w szczególności eRecruitment Solutions sp. z o.o.

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji i przez okres 6 miesięcy od wyłonienia kandydata do zatrudnienia w ramach danej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, przez okres 1 roku.

  Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych wskazanych w art. 221 KP będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

  Przetwarzanie innych danych niż w art. 221 KP możliwe jest tylko w  przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale podanie tych danych nie jest obowiązkowe.

   

  Jeżeli chce Pan/Pani, żeby Gerlach skorzystał  z danych innych niż w art. 221 KP, prosimy o załączenie poniższej zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 KP w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

  Spółka może przetwarzać podane przez Panią/Pana dane osobowe tylko przez okres trwania  procesu rekrutacji i przez okres 6 miesięcy od wyłonienia kandydata do zatrudnienia w ramach danej rekrutacji. Oznacza to, że wszelkie podane przez Pana/Panią dane osobowe zostaną usunięte po tym okresie, co uniemożliwi nawiązanie kontaktu i ewentualnej współpracy w przypadku prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jeżeli zgadza się Pani/Pan, aby Spółka mogła wykorzystać Pani/Pana dane osobowe także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o  zaznaczenie odpowiedniej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.

  Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a brak zgody nie będzie skutkował niekorzystnym traktowaniem osoby ubiegającej się o  zatrudnienie, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

  Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt pod adresem: [email protected]

  W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody zostaną usunięte.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.