Ta oferta pracy jest nieaktualna od 6 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Agent Celny

 • Gliwice, śląskie
 • Specjalista
 • 10.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Ocean Professional Logistics Sp. z o. o.

  Prywatna, dynamicznie rozwijająca się firma z branży spedycji morskiej i logistyki poszukuje:

  Agenta Celnego

  Miejsce pracy: Gliwice

  Wymagania:

  • wpis na listę agentów celnych
  • minimum roczne doświadczenie na stanowisku Agenta Celnego
  • znajomość obsługi komputera (Ms Office), HUZAR
  • wykształcenie minimum średnie
  • prawo jazdy kat. B
  • dyspozycyjność
  • wysoka kultura osobista
  • akceptowani studenci studiów zaocznych

  Oferujemy:

  • umowę o pracę
  • wsparcie doświadczonych pracowników
  • pracę w miłej atmosferze
  • możliwość rozwoju osobistego i zawodowego

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.


  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH KANDYDATÓW DO PRACY
   
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
   
  1. Administrator Danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ocean Professional Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3, 81 – 337 Gdynia wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000354708, NIP: 9581630203, REGON: 22100669000000, tel.: (58) 785-54-15 FAX: +(58) 785-54-16 e-mail: [email protected]
  2. Cel i podstawa przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje; oceny Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje; wyboru i zatrudnienia odpowiedniej osoby na rekrutowanym stanowisku.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. przepis prawa (art. 22(1) § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  2. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  3. uzasadniony interes Administratora – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
  1. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz organizacji międzynarodowej.
  3. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje. W przypadku danych, które przetwarzamy w oparciu o udzieloną przez Panią/Pana zgodę, będziemy je przechowywać do momentu cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje.
  4. Uprawnienia: Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
  5. W przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  6. Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy się kontaktować się z Administratorem - adres e- mail [email protected] lub za pomocą poczty tradycyjnej wysyłając list na adres Ocean Professional Logistics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 3, 81 – 337 Gdynia z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”. 
  7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych przepisach kodeksu pracy, takich jak imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne lecz jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji i ewentualnego zawarcia z Panią/Panem umowy a  konsekwencją niepodania danych we wskazanym powyżej zakresie będzie brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji lub zawarcia ewentualnej umowy. W sytuacji, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Panią/Pana (np. w zakresie Pani/Pana wizerunku, zainteresowań itp.), podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.