HSG Sun

Agent ds. Pozyskiwania Gruntów

HSG Sun O firmie

 • zachodniopomorskie

 • Ważna jeszcze 23 dni
  15 Marzec 2020
 • Specjalista
Jeśli chcesz pracować:
 • w ciekawej i dynamicznie rozwijającej się branży fotowoltaiki
 • chcesz mieć wpływ na to, w jakiej firmie pracujesz
 • chcesz kształtować swoje życie zawodowe i jesteś nastawiony na rozwój
 • cechuje Cię zaangażowanie i nastawienie na sukces
Aplikuj do nas :)
AGENT DS. POZYSKIWANIA GRUNTÓW
Nr ref. APG 01/20

Twoim zadaniem będzie:

 • wyszukiwanie działek pod lokalizację farm fotowoltaicznych o następujących parametrach:
  • powierzchnia min. 1,5 ha
  • działka niezalesiona, niezacieniona, niezabudowana
  • klasa gleb IV,V, VI
  • bliskość sieci średniego napięcia
 • nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi właścicielami gruntów
 • analiza dokumentacji dotyczącej danej nieruchomości
 • współpraca w pozostałymi komórkami organizacyjnymi firmy
 • prowadzenie negocjacji dotyczących warunków transakcji i umów
 • przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji formalnoprawnej dotyczącej przejęcia terenów/obiektów, w tym współpraca z urzędami
 • pomoc z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych i technicznych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

W ramach współpracy oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy
 • dogodna dla kandydata forma zatrudnienia
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pomoc i pełne wsparcie firmy
 • narzędzia pracy: samochód, laptop, telefon
 • poznanie branży odnawialnych źródeł energii
 • w perspektywie możliwość rozwoju i awansu

Chętnie się z Tobą spotkamy jeśli:

 • jesteś osobą: zaradną, zdyscyplinowaną i aktywną, samodzielną i odpowiedzialną, dyspozycyjną
 • posiadasz wysoką kulturę osobistą
 • masz: wielu znajomych posiadających zmienię/grunty, kontakt z właścicielami działek lub skutecznie umiesz nawiązać z nimi kontakt

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Będąc świadomym swoich praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), jak również z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) (dalej „UODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HSG Sun Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa (KRS 0000755921) danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji."

 „Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HSG Sun Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Okopowej 58/72, 01-042Warszawa (KRS 0000755921).
2)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanQowisko, jak również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody;
3)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa;
4)Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez okres dwóch lat lub do momentu wycofania zgody na Pani/Pana wniosek;
5)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
6)Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przez jej cofnięciem;
7)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub UODO;
8)Podanie danych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a z pozostałym zakresie dobrowolne;
9)Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w tym i przyszłych procesach rekrutacji.”
Jeśli chcesz pracować:
 • w ciekawej i dynamicznie rozwijającej się branży fotowoltaiki
 • chcesz mieć wpływ na to, w jakiej firmie pracujesz
 • chcesz kształtować swoje życie zawodowe i jesteś nastawiony na rozwój
 • cechuje Cię zaangażowanie i nastawienie na sukces
Aplikuj do nas :)
AGENT DS. POZYSKIWANIA GRUNTÓWNumer ref.: Nr ref. APG 01/20

Twoim zadaniem będzie:

 • wyszukiwanie działek pod lokalizację farm fotowoltaicznych o następujących parametrach:
  • powierzchnia min. 1,5 ha
  • działka niezalesiona, niezacieniona, niezabudowana
  • klasa gleb IV,V, VI
  • bliskość sieci średniego napięcia
 • nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi właścicielami gruntów
 • analiza dokumentacji dotyczącej danej nieruchomości
 • współpraca w pozostałymi komórkami organizacyjnymi firmy
 • prowadzenie negocjacji dotyczących warunków transakcji i umów
 • przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji formalnoprawnej dotyczącej przejęcia terenów/obiektów, w tym współpraca z urzędami
 • pomoc z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych i technicznych

Chętnie się z Tobą spotkamy jeśli:

 • jesteś osobą: zaradną, zdyscyplinowaną i aktywną, samodzielną i odpowiedzialną, dyspozycyjną
 • posiadasz wysoką kulturę osobistą
 • masz: wielu znajomych posiadających zmienię/grunty, kontakt z właścicielami działek lub skutecznie umiesz nawiązać z nimi kontakt

W ramach współpracy oferujemy:

 • elastyczne godziny pracy
 • dogodna dla kandydata forma zatrudnienia
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pomoc i pełne wsparcie firmy
 • narzędzia pracy: samochód, laptop, telefon
 • poznanie branży odnawialnych źródeł energii
 • w perspektywie możliwość rozwoju i awansu

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Będąc świadomym swoich praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), jak również z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) (dalej „UODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HSG Sun Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa (KRS 0000755921) danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji."

 „Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HSG Sun Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Okopowej 58/72, 01-042Warszawa (KRS 0000755921).
2)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą̨ w celu przeprowadzenia rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanQowisko, jak również w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody;
3)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨ podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa;
4)Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres prowadzenia procesów rekrutacyjnych przez okres dwóch lat lub do momentu wycofania zgody na Pani/Pana wniosek;
5)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
6)Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przez jej cofnięciem;
7)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub UODO;
8)Podanie danych w zakresie wymaganym przez Kodeks Pracy jest obowiązkowe, a z pozostałym zakresie dobrowolne;
9)Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w tym i przyszłych procesach rekrutacji.”

Ogłoszenie archiwalne