Ta oferta pracy jest nieaktualna od 139 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Agent Obsługi Pasażerskiej

 • Kraków, małopolskie
 • Specjalista
 • 05.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Aviation Support Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
  poszukuje dla Ryanair Sun S.A. kandydatów na stanowisko:
  Agent Obsługi Pasażerskiej
  Miejsce pracy: (Modlin – lotnisko, Kraków – lotnisko im. Jana Pawła II, Katowice – lotnisko Pyrzowice, Warszawa – lotnisko im. F. Chopina)

  Czym będziesz się zajmować?

  • Pełny zakres obsługi pasażerów podróżujących samolotami z grupy Ryanair na lotnisku
  • Odprawa biletowo – bagażowa na stanowiskach check-in
  • Obsługa kasy biletowej na lotnisku
  • Organizacja wejścia pasażerów na pokład samolotu (boarding)
  • Obsługa punktu bagażu zagubionego
  • Obsługa elektronicznego systemu odpraw pasażerów

  Co oferujemy?

  • Atrakcyjne wynagrodzenie powyżej stawek rynkowych
  • Specjalistyczne szkolenia ponoszące kwalifikacje
  • Wyjątkowe miejsce pracy na lotnisku
  • Sztywny grafik pozwalający swobodnie zaplanować czas wolny
  • Umowę o pracę tymczasową w pełnym wymiarze godzin
  • Możliwość wykonywania pracy w jednej ze spółek grupy kapitałowej Ryanair, tj. Ryanair Sun S.A.

  Czego oczekujemy?

  • Gotowości do podejmowania wyzwań i pracy pod presją czasu
  • Umiejętności budowania relacji i pracy w zespole
  • Dyspozycyjności
  • Doświadczenie w pracy na lotnisku będzie dodatkowym atutem.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Aviation Support Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje
  zatrudnienia pod numerem 20573.

   

  Przesłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających dane osobowe w zakresie szerszym, niż określony w art. 221
  Kodeksu pracy, stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Aviation Support Poland Sp. z o.o.
  w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie.

  Obowiązek informacyjny

  Klauzula informacyjna – zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE („RODO”)

  Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Aviation Support Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 21, 02-667 Warszawa.

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą adresu mailowego: [email protected]

  Cel przetwarzania danych osobowych

  Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru odpowiednich kandydatów.

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  Dane osobowe kandydatów są przetwarzane na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. konieczność podjęcia działań w celu zawarcia umowy o pracę (w zakresie danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy);
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody (w zakresie danych dodatkowych podanych w CV);
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadnionego interesu administratora (np. dla ochrony przed ewentualnymi roszczeniami kandydatów lub w przypadku konieczności skonsultowania konkretnej aplikacji kandydata z Ryanair Sun S.A. – pracodawcą użytkownikiem).

  Uprawnienia kandydata do pracy

  Kandydatowi do pracy przysługuje:

  • prawo do wycofania zgody;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do żądania dostępu do danych osobowych;
  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do uzyskania kopii danych i przekazania innemu administratorowi;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Czas przechowywania

  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a następnie przez okres 6 miesięcy na wypadek konieczności powtórzenia procesu rekrutacji.

  Dane mogą być przetwarzane dłużej, gdy będzie to niezbędne dla obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń przez administratora lub w przypadku, gdy taki obowiązek będzie wynikał z przepisu prawa.

  Odbiorcy danych

  Odbiorcami danych mogą być:

  • upoważnieni pracownicy administratora;
  • podmioty wykonujące usługi na zlecenie administratora (np. obsługa systemów IT);
  • Ryanair Sun S.A. (pracodawca użytkownik).

  Konieczność podania danych

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.