Obowiązek informacyjny:

 

Informujemy, że administratorem podanych danych osobowych jest CCIG Group sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33. Dane osobowe będą przetwarzane do celów obecnych rekrutacji prowadzonych przez CCIG Group sp. z o.o. i w tym samym celu będą udostępnianie spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej CCIG Group: CCIG Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, Call Center Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 16, Call Center Dynamic Sales S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-109) przy ul. Kiełbaśniczej 28, Call Center Finance sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-109) przy ul. Kiełbaśniczej 28, Montanu IP sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33

 

Obecne rekrutacje - zgoda

 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez CCIG GROUP sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33 danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych dla celów obecnych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CCIG Group sp. z o.o. przez okres 3 lat. Jestem świadomy, że:

 1. Odbiorcami Twoich danych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – pamiętaj jednak, że takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem,
 2. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych,
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, a podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda
 4. Przysługuje Ci prawo do dostępu do treści danych, ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie,
 5. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
 6. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD): [email protected]

 

Przyszłe rekrutacje – zgoda

 

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez CCIG GROUP sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33 danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez CCIG Group sp. z o.o. przez okres 3 lat liczony od końca roku, w którym przekazano dokumenty rekrutacyjne. Jestem świadomy, że:

 1. Odbiorcami Twoich danych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – pamiętaj jednak, że takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem,
 2. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych,
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, a podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda,
 4. Przysługuje Ci prawo do dostępu do treści danych, ich poprawiania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie,
 5. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
 6. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się z inspektorem ochrony danych (IOD): [email protected]
CCIG Group sp. z o.o.

Airline Customer Service Agent with Spanish

CCIG Group sp. z o.o.O firmie

CCIG Group sp. z o.o.

Wołoska 16

Warszawa

Airline Customer
Service Agent with Spanish

Miejsce pracy: Warszawa
CCIG is a unique organization operating in the contact center industry created by professionals that specialize in multi-channel business communication with the end customer. We focus on flexible processes, modern technologies and creative people. We’re one of the biggest key groups of call centers in Poland.
 
We are looking for candidates to join our team in Warsaw in the following position:


For this challenging position we are looking for a colleague with:

 • fluent knowledge of Spanish,
 • very good command of English language,
 • open mind for developing in international teams, 
 • communicative, precise and solutions competences focused, 
 • customer orientation :)

We are looking for candidates, who after the training, will be responsible for:

 • being the first point contact and supporting customers in finding information regarding the flight’s schedule, route and date of the flight and the booking system,
 • making outbound calls regarding departure times, reservations and other matters related to airlines operations,
 • supporting customers through the complaint process,
 • operating flight booking service,
 • supporting livechat. 

We offer:

 • attractive salary per hour and high incentive bonus,
 • payment twice per month,
 • possibility of working part-time or full-time,
 • in case of English service, possibility of working in any shift from Mon to Sun,
 • professional training package and the support of experienced trainers and managers, 
 • self-developing environment in international team, 
 • career paths in CCIG Group,
 • competencies development opportunities and other motivational programs,
 • discount card, delicious coffee in the morning and conversations in 15 languages in our chill out area ;)
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
CCIG is a unique organization operating in the contact center industry created by professionals that specialize in multi-channel business communication with the end customer. We focus on flexible processes, modern technologies and creative people. We’re one of the biggest key groups of call centers in Poland.
 
We are looking for candidates to join our team in Warsaw in the following position:
Airline Customer
Service Agent with Spanish


For this challenging position we are looking for a colleague with:

 • fluent knowledge of Spanish,
 • very good command of English language,
 • open mind for developing in international teams, 
 • communicative, precise and solutions competences focused, 
 • customer orientation :)

We are looking for candidates, who after the training, will be responsible for:

 • being the first point contact and supporting customers in finding information regarding the flight’s schedule, route and date of the flight and the booking system,
 • making outbound calls regarding departure times, reservations and other matters related to airlines operations,
 • supporting customers through the complaint process,
 • operating flight booking service,
 • supporting livechat. 

We offer:

 • attractive salary per hour and high incentive bonus,
 • payment twice per month,
 • possibility of working part-time or full-time,
 • in case of English service, possibility of working in any shift from Mon to Sun,
 • professional training package and the support of experienced trainers and managers, 
 • self-developing environment in international team, 
 • career paths in CCIG Group,
 • competencies development opportunities and other motivational programs,
 • discount card, delicious coffee in the morning and conversations in 15 languages in our chill out area ;)
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne