Ta oferta pracy jest nieaktualna od 229 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Analityk Kredytowy ds. Faktoringu

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 10.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PKO Faktoring SA – stabilna firma faktoringowa, należąca do Grupy Kapitałowej PKO Bank Polski SA, poszukuje Kandydatów do pracy na stanowisku:

  Analityk Kredytowy ds. Faktoringu
  Miejsce pracy: Warszawa
  AKF/10/2018

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

  • sporządzanie ocen w zakresie ryzyka kredytowego transakcji faktoringowych, w tym ocena sytuacji ekonomicznej faktorantów i ocena portfela odbiorców,
  • podejmowanie decyzji dotyczących transakcji faktoringowych,
  • prezentowanie opinii dotyczących transakcji na posiedzeniach Komitetu Faktoringowego,
  • okresowy monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej faktorantów i portfela odbiorców.

  Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia wyższego o profilu ekonomicznym lub finansowym,
  • minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku analityka faktoringowego/kredytowego w branży finansowej,
  • umiejętności przeprowadzania analizy finansowej przedsiębiorstw,
  • doświadczenia w pracy z systemami ratingowymi i scoringowymi,
  • zaawansowanej znajomości pakietu MS Office,
  • wysoko rozwiniętych umiejętności myślenia analitycznego,
  • terminowej realizacji zadań oraz umiejętności pracy pod presją czasu,
  • umiejętności pracy zespołowej oraz samodzielności.

  Wybranym osobom oferujemy:

  • umowę o pracę w jednej z najszybciej rozwijających się firm faktoringowych należącej do Grupy Kapitałowej Największego Banku w Polsce;
  • atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz objęcie systemem premiowych uzależnionym od realizacji kluczowych wskaźników efektywności;
  • możliwość korzystania z pakietu socjalnego: opieka medyczna, pakiet multisport oraz świadczenia dostępne na platformie MyBenefit, pracowniczy program emerytalny, możliwość korzystania z ubezpieczenia grupowego.

  W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji przez PKO Leasing SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.”

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

  PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi (93-281), przy al. Śmigłego Rydza 20 („Spółka”) informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz że: Spółka będzie przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celach związanych z zatrudnieniem, jeśli zostanie nawiązany stosunek pracy tj. w celach niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę i ewentualnej realizacją tej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt b RODO), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np. regulujących proces zatrudniania pracowników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Przekazanie przez Państwa danych osobowych określonych w przepisach prawa pracy jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Państwa uczestnictwa w procesie rekrutacji. Spółka może także przetwarzać Państwa dane osobowe w celach związanych z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Spółka będzie przetwarzać inne dane osobowe niż te, których Spółka może wymagać w celu rekrutacji na podstawie przepisów prawa jeśli udzielą Państwo Spółce zgody na ich przetwarzanie, w takim przypadku przetwarzanie takich Państwa danych będzie opierać się na Państwa zgodzie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt a RODO). W powyższym przypadku oraz w innych przypadkach, gdy Spółka prosi Państwa o zgodę na przetwarzanie danych i wyrażą Państwo dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w zgodzie. Podstawą prawną przetwarzania będzie wówczas zgoda. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody zostaną Państwo poinformowani o skutkach nieudzielenia lub wycofania zgody. W celach administrowania zasobami personalnymi Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów z grupy kapitałowej PKO Bank Polski S.A., do której należy Spółka. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi na rzecz Spółki np. do dostawców usług IT, audytorów, doradców, a także do podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. W przypadku zmian w zakresie danych osobowych Spółka zachęca do informowania jej o takich zmianach. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Spółka powołała inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, PKO Leasing S.A. al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, Łódź (93-281), adres e-mail: [email protected]