Analityk/Analityczka ds. Węgier

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 14.03.2019
 • Ważna jeszcze 24 dni (do 13.04.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

  Analityk/Analityczka ds. Węgier

  Miejsce pracy: Warszawa

  ZADANIA:

  • Systematyczne monitorowanie wydarzeń i procesów w zakresie specjalizacji,
  • przygotowywanie tekstów informacyjno-analitycznych,
  • udział w seminariach i konferencjach.

  WYMAGANIA:

  • Wykształcenie wyższe,
  • bardzo dobra znajomość polityki wewnętrznej i zagranicznej Węgier,
  • dobra znajomość sytuacji politycznej i gospodarczej w Europie Środkowej,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • dobra znajomość języka węgierskiego w mowie i piśmie,
  • umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia,
  • umiejętność pisania tekstów o charakterze analitycznym w języku polskim,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dyspozycyjność i gotowość do zagranicznych wyjazdów studyjnych, 
  • doświadczenie analityczne będzie dodatkowym atutem.

  Oferujemy ciekawą pracę w profesjonalnym zespole oraz możliwość rozwoju zawodowego w zakresie polityki międzynarodowej.  

  Docelowa forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony w wymiarze pełnoetatowym.  

  Osoby zainteresowane i spełniające wymagania prosimy o przesłanie do 31 marca 2019 r.:
  - CV, - listu motywacyjnego, - próbek dotychczasowych publikacji, - oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji klikając w przycisk aplikowania, w tytule: oferta pracy – Węgry.

  Odpowiemy na wybrane oferty.


  .............................................. ...................................

  Imię nazwisko                                    data

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

  ........................................................ podpis

  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego a następnie zostaną usunięte przez administratora.

  Administrator danych: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia z siedzibą przy ul. Koszykowej 6a w Warszawie (kod pocztowy: 00-564), tel.: (+48 22) 525 80 00, adres e-mail: [email protected] Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora danych dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych objętych przedmiotową zgodą nie jest wymogiem ustawowym lub umownym jest jednak niezbędne do komunikowania się w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych obejmujących nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Dane będą przechowywane przez okres prowadzenia postępowania rekrutacyjnego a następnie zostaną usunięte przez administratora.

  Administrator danych: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia z siedzibą przy ul. Koszykowej 6a w Warszawie (kod pocztowy: 00-564), tel.: (+48 22) 525 80 00, adres e-mail: [email protected] Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora danych dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

  Podanie danych osobowych objętych przedmiotową zgodą nie jest wymogiem ustawowym lub umownym jest jednak niezbędne do komunikowania się w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych obejmujących nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.