Oferta pracy

Analityk / Analityczka IT

PSE S.A.

PSE S.A.

Warszawska 165

Klarysew

Konstancin-Jeziorna

Twój zakres obowiązków

 • analiza potrzeb biznesowych w celu identyfikacji wymagań biznesowych oraz systemowych;

 • budowa modeli danych, analizowanie jakości danych przetwarzanych w systemach informatycznych;

 • tworzenie specyfikacji wymagań dla zmian w systemach informatycznych organizacji;

 • analiza dokumentacji powstającej podczas realizacji projektu pod względem jej poprawności merytorycznej i formalnej, spełnienia oczekiwanych wymagań, zgodności z obowiązującymi standardami i wytycznymi;

 • współpraca z zespołami odpowiedzialnymi za implementację zmian w systemach informatycznych, w tym z zespołami wykonawców zewnętrznych;

 • współpraca w analizie, projektowaniu i wytwarzaniu modeli architektury korporacyjnej;

 • przygotowywanie dokumentacji analitycznej i wdrożeniowej.

Nasze wymagania

 • minimum 5 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań informatycznych, w obszarze analiz biznesowych, danych lub systemowych;

 • wykształcenie wyższe;

 • znajomość BPMN;

 • znajomość UML;

 • znajomości Sparx EA;

 • znajomość metod i narzędzi analizy danych;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • znajomość zwinnych i klasycznych metod zarządzania projektami;

 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel, PowerPoint, Visio);

 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.

Mile widziane

 • doświadczenie w branży energetycznej lub informatycznej wdrażającej systemy dla sektora energetycznego;

 • znajomość ram architektonicznych TOGAF;

 • znajomość zagadnień cyberbezpieczeństwa.

To oferujemy

 • pracę w stabilnej organizacji

 • umowę o pracę na czas realizacji projektu

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • firmowa drużyna sportowa

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dzień wolny z okazji Dnia Energetyka

 • system premiowy

 • dofinansowanie posiłków

 • bonusy świąteczne

Etapy rekrutacji
1

Prześlij CV

2

Rozmowa online z bezpośrednim przełożonym

3

Rozmowa online z Dyrektorem Departamentu

4

Decyzja

Projekt OIRE

Dołącz do Zespołu OIRE jeżeli chcesz wziąć udział w transformacji energetycznej w Polsce!

Departament Teleinformatyki zajmuje się utrzymaniem i rozwojem systemów oraz infrastruktury ICT PSE.

W związku z uruchamianiem nowych projektów i systemów poszerzamy nasz zespół.

PSE realizują Projekt OIRE polegający na utworzeniu Operatora Informacji Rynku Energii oraz wdrożeniu Centralnego Systemu Informacji Rynku Energi.

Celem działalności OIRE jest utworzenie i nadzorowanie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE).

W CSIRE będą gromadzone oraz przetwarzane dane niezbędne między innymi do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, czy też dokonywania rozliczeń za jej sprzedaż oraz dostarczanie.

Jest to unikalne przedsięwzięcie, które obejmie wszystkich uczestników detalicznego rynku energii, w tym 17,6 mln odbiorców końcowych. System CSIRE, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, umożliwi efektywniejsze, tańsze oraz bardziej świadome korzystanie z energii.

Projekt OIRE, poza wdrożeniem systemu CSIRE, obejmuje również wiele innych działań związanych z integracją tego rozwiązania z otoczeniem, a harmonogram prac sięga połowy 2025 roku.

PSE S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA odpowiadają za bezpieczną, efektywną i stabilną pracę systemu elektroenergetycznego na terenie całego kraju oraz aktywnie współtworzą europejski rynek energii elektrycznej.

Jesteśmy nowoczesną, innowacyjną firmą w centrum polskiej energetyki, a z efektów naszej pracy korzystają odbiorcy energii elektrycznej w całym kraju. Jako spółka Skarbu Państwa opieramy naszą działalność na zasadach zrównoważonego rozwoju i równego traktowania uczestników rynku energii.

Realizujemy jeden z najbardziej ambitnych programów rozwoju infrastruktury przesyłowej w Europie. W trosce o przyszłe pokolenia badamy i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko oraz prowadzimy otwarty, transparentny dialog ze wszystkimi interesariuszami. Jako operator systemu przesyłowego mamy szerokie spojrzenie na wyzwania, przed którymi stoi dynamicznie zmieniająca się branża elektroenergetyczna i jesteśmy na nie gotowi.

Przewiń do profilu firmy