Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Analityk Biznesowo-Systemowy (Analityk IT) w Wydziale Inżynierii Wymagań (DAP2)

CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca zdalna
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • Analiza potrzeb w zakresie zmian i rozwoju w systemach informatycznych

 • Definiowanie wymagań - zbieranie, dokumentowanie i uzgadnianie wymagań interesariuszy dotyczących systemów IT

 • Zapewnienie zgodności zebranych wymagań z ustawami i rozporządzeniami prawa polskiego oraz wytycznymi UE

 • Projektowanie funkcjonalności systemów informatycznych

 • Prowadzenie dokumentacji biznesowo-systemowej zgodnie z obowiązującym standardem analizy

 • Udzielanie wsparcia merytorycznego w poszczególnych etapach wytwarzania oprogramowania zarówno zamawiającemu, jak i zespołowi wytwórczemu

 • Transfer wiedzy biznesowej do zespołów wykonawczych

 • Analiza zgłoszeń od użytkowników w ramach utrzymania systemów i aplikacji

Nasze wymagania

 • wykształcenie: wyższe

 • doświadczenie zawodowe: min. 3 lata w obszarze analizy biznesowo-systemowej

 • Doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych IT (analiz systemowych i biznesowych)

 • Znajomość notacji UML, BPMN

 • Umiejętność modelowania procesów biznesowych i systemowych

 • Umiejętność specyfikowania przypadków użycia

 • Umiejętność tworzenia dokumentacji biznesowej i technicznej

 • Umiejętność efektywnej współpracy z klientem

 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

 • Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i testowaniem oprogramowania

 • Znajomość narzędzi Jira i Confluence,

 • Znajomość j. angielskiego umożliwiająca efektywne zapoznanie się z dokumentacją.

Mile widziane

 • znajomość metodyki strukturalnej do modelowania obszaru biznesowego, zwłaszcza tworzenie diagramów encji (ERD) oraz hierarchii funkcji, z wykorzystaniem Oracle Designer,

 • doświadczenie w projektach informatycznych realizowanych dla sektora publicznego,

 • znajomość metodyk zwinnych, m.in. utrzymywanie backlogu, specyfikowanie historyjek użytkownika.

To oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego

 • pracę w środowisku nowoczesnych technologii IT

 • możliwość udziału w kluczowych projektach

 • niezbędne narzędzia pracy

 • świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • dofinansowanie do karty sportowej

 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

 • świetnie zlokalizowane biuro w Warszawie (opcjonalnie)

Wymagane dokumenty i oświadczenia

Curriculum Vitae

W CV należy w sposób jednoznaczny wskazać czas trwania wymaganego doświadczenia zawodowego (mile widziane wskazanie dnia, miesiąca i roku rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu) wraz z wyszczególnieniem ogólnych czynności lub zadań.

Jedno z dwóch oświadczeń:

- oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu wykorzystania ich w bieżącym naborze.

lub w przypadku chęci uczestnictwa również w kolejnych naborach prowadzonych przez CIRF:

- oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu wykorzystania ich w bieżącym naborze, innych trwających naborach

oraz w przyszłych naborach prowadzonych przez CIRF do czasu odwołania przeze mnie zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wpływu oferty do CIRF.

Powyższe oświadczenie może być zawarte (skopiowane) w CV.

CV i składane oświadczenie powinny być opatrzone podpisem.

Zatrudniona osoba zostanie poddana postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z ustawą z dnia

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 742 z poźn. zm.).

Skontaktujemy się z kandydatami, których aplikacja zostanie uwzględniona w prowadzonym przez CIRF procesie rekrutacyjnym. Oferty nadesłane w odpowiedzi na bieżący nabór będą rozpatrywane łącznie z ofertami kandydatów zgromadzonymi w bazie ofert prowadzonej przez CIRF.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

CIRF jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

O nas

Centrum Informatyki Resortu Finansów, państwowa jednostka budżetowa zapewniająca usługi centralnej infrastruktury teleinformatycznej dla resortu finansów, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

Analityk Biznesowo-Systemowy (Analityk IT) w Wydziale Inżynierii Wymagań (DAP2)

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa