Oferta pracy
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Algoteque Services Sp. z o.o. z siedzibą w: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: [[email protected]]. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uczestnictwa w procesie rekrutacji/zawarcia umowy. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom: dostawcom usług wspierających realizację procesu rekrutacji i zatrudnienia oraz dostawcom usług IT. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Analityk Biznesowo-Systemowy

ALGOTEQUE SERVICES sp. z o.o.

12 00022 000 netto (+ VAT) / mies.
 • Gdańsk

  Gdańsk, pomorskie
 • ważna jeszcze dzień
  do: 19 maj 2022
 • kontrakt B2B
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca zdalna, praca hybrydowa
 • Praca od zaraz
 • Szukamy wielu kandydatów
  wakaty: 8
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • Wsparcie analityczne na etapach projektowania, wytwarzania i testowania systemów informatycznych klientów Algoteque;

 • Zbieranie, analizowanie, weryfikowanie i opracowywanie wymagań biznesowych i systemowych;

 • Zbieranie wymagań systemowych (funkcjonalnych i niefunkcjonalnych);

 • Modelowanie danych i przepływ informacji pomiędzy systemami;

 • Udział w procesie RFI/RFP;

 • Ścisła współpraca z klientem, deweloperami, testerami i dostawcami przy realizacji i wdrażaniu nowych rozwiązań.

Nasze wymagania

 • Co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku Analityka Biznesowo-Systemowego;

 • Wykształcenie wyższe, preferowane wyższe studia ekonomiczne lub informatyczne;

 • Umiejętność projektowania rozwiązań informatycznych i ich integracji;

 • Doświadczenie w mapowaniu i analizie procesów biznesowych;

 • Umiejętność zbierania i analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych;

 • Doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji projektowej typu: HLD, LLD, RFI, RFP, instrukcji, itd;

 • Doświadczenie w jednym obszarze branżowym i/lub funkcjonalnym: telekomunikacja, ubezpieczenie, energetyka, CRM, Billing, e-commerce, Supply Chain, MIS, Security;

 • Znajomość notacji i standardów: BPMN, UML;

 • Znajomość narzędzi: Enterprise Architect, Jira, SQL (mile widziane);

 • Znajomość metodyk: Agile, Waterfall;

 • Silne kompetencje komunikacyjne oraz umiejętność pracy w różnych zespołach;

To oferujemy

 • Umowa o pracę / umowa B2B;

 • Duże portfolio projektów na rzecz renomowanych klientów;

 • Indywidualne podejście i możliwości rozwoju;

 • Możliwość zmiany projektu i profilu zawodowego;

 • Długoterminowa współpraca;

 • Opieka medyczna i karta przedpłacona;

 • Praca zdalna (do 100% w zależności od projektów).

O nas

Algoteque is a Premium IT Engineering Company that helps to create and deliver innovative technologies to Key Customers in Poland, Europe, Asia, Middle-East and North America.

Our Customers: hi-tech, telecom, finance, energy, e-commerce, industry, healthcare.

Some projects examples:

- CO2 Reduction Supporting Application Development

- AI Toolkit Development for Telecom

- Vaccination Register Application Development

- API and MicroServices Development for Insurance

- Tech Lead and Architecture Support in Telecom

- Development of Insurance Policy portal

- Development of eBanking Applications

more: www.algoteque.com