Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Analityk Biznesowo – Systemowy IT (Główny analityk IT) w Wydziale Systemów Budżetowych Departamentu Aplikacji Analitycznych i Budżetowych

CENTRUM INFORMATYKI RESORTU FINANSÓW

 • Radom

  Radom, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca zdalna, praca hybrydowa
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • prowadzenie analizy w zakresie zmian w systemach informatycznych, w warstwie biznesowej i systemowej.

 • prowadzenie analiz zagadnień w zakresie zgłoszeń w ramach utrzymania systemów.

 • prowadzenie dokumentacji biznesowo-systemowej zgodnie z obowiązującym standardem procesu wytwórczego i metamodelem do repozytorium analitycznego.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie: średnie

 • Doświadczenie zawodowe: Co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze analizy biznesowo-systemowej

 • umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji,

 • doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych IT (analiz biznesowych

 • i systemowych),

 • znajomość notacji BPMN w tym: modelowania procesów biznesowych i systemowych,

 • znajomość notacji UML w tym: tworzenia diagramu klas, diagramu maszyny stanowej, diagramu komponentów.

 • umiejętność zbierania wymagań,

 • umiejętność specyfikowania przypadków użycia,

 • umiejętność efektywnej współpracy z klientem (w szczególności pracownikiem administracji)

 • znajomość zagadnień związanych z procesem wytwarzania oprogramowania.

 • znajomość j. angielskiego umożliwiająca efektywne zapoznanie się z dokumentacją.

 • umiejętność pracy w narzędziu Enterprise Architect,

 • znajomość ArchiMate,

 • znajomość j. angielskiego umożliwiająca efektywne zapoznanie się z dokumentacją.

Mile widziane

 • doświadczenie w projektach informatycznych realizowanych dla sektora publicznego,

 • znajomość metodyk zwinnych, m.in. utrzymywanie backlogu, specyfikowanie historyjek użytkownika.

To oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę

 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego

 • pracę w środowisku nowoczesnych technologii IT

 • możliwość udziału w kluczowych projektach

 • niezbędne narzędzia pracy

 • świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • dofinansowanie do karty sportowej

 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie

 • posiadamy biura w każdym większym mieście w Polsce

Wymagane dokumenty i oświadczenia

Curriculum Vitae

W CV należy w sposób jednoznaczny wskazać czas trwania wymaganego doświadczenia zawodowego (mile widziane wskazanie dnia, miesiąca i roku rozpoczęcia oraz zakończenia danego okresu)

wraz z wyszczególnieniem ogólnych czynności lub zadań.

Jedno z dwóch oświadczeń:

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu wykorzystania ich w bieżącym naborze.

lub w przypadku chęci uczestnictwa również w kolejnych naborach prowadzonych przez CIRF:

oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu wykorzystania ich w bieżącym naborze, innych trwających naborach

oraz w przyszłych naborach prowadzonych przez CIRF do czasu odwołania przeze mnie zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od dnia wpływu oferty do CIRF.

Powyższe oświadczenie może być zawarte (skopiowane) w CV.

CV i składane oświadczenie powinny być opatrzone podpisem

Zatrudniona osoba zostanie poddana postępowaniu sprawdzającemu zgodnie z ustawą z dnia

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 742 z poźn. zm.)

Miejsce składania dokumentów: [email protected]

W tytule wiadomości należy wpisać „imię_nazwisko_Numer ogłoszenia”

Skontaktujemy się z kandydatami, których aplikacja zostanie uwzględniona w prowadzonym przez CIRF procesie rekrutacyjnym. Oferty nadesłane w odpowiedzi na bieżący nabór będą rozpatrywane łącznie z ofertami kandydatów zgromadzonymi w bazie ofert prowadzonej przez CIRF.

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

CIRF jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

O nas

Centrum Informatyki Resortu Finansów, państwowa jednostka budżetowa zapewniająca usługi centralnej infrastruktury teleinformatycznej dla resortu finansów, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Analityk Biznesowo – Systemowy IT (Główny analityk IT) w Wydziale Systemów Budżetowych Departamentu Aplikacji Analitycznych

i Budżetowych

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa/praca zdalna/hybrydowa

Wymiar etatu: 1