Analityk Biznesowo-Systemowy w Wydziale Zintegrowanego Systemu Księgowego

 • Warszawa, mazowieckie
 • Warszawa, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 07.08.2019
 • Ważna jeszcze 12 dni (do 06.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Narodowy Bank Polski
  Departament Informatyki i Telekomunikacji
  poszukuje kandydatów do pracy w charakterze analityka biznesowo-systemowego (bankowość)
  w Wydziale Zintegrowanego Systemu Księgowego

  Miejsce pracy: Warszawa

  Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

  • zbieranie i analiza wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych do rozwiązań IT,
  • weryfikacja i przekładanie potrzeb oraz wymagań biznesowych na propozycje
   rozwiązań informatycznych,
  • doradztwo dla partnerów biznesowych w zakresie poszukiwania optymalnych rozwiązań,
  • analiza procesów biznesowych organizacji z perspektywy prowadzonych projektów,
  • współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi w ramach wytwarzania
   oprogramowania,
  • tworzenie i aktualizacja dokumentacji analitycznej,
  • wsparcie uczestników projektów w ramach prowadzenia testów biznesowych rozwiązań.

  Wymagania niezbędne wobec kandydatów:

  • wykształcenie wyższe w zakresie informatyki, rachunkowości, ekonomii lub pokrewne (ewentualnie ostatni rok studiów),
  • znajomość narzędzi do projektowania systemów, w szczególności SPARX Enterprise Architect, znajomość notacji UML, BPMN,
  • zdolność analitycznego i strategicznego myślenia,
  • zaangażowanie i inicjatywa w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów biznesowych,
  • asertywność i umiejętność efektywnej kooperacji zarówno ze stroną biznesową, jak i IT,
  • otwartość na zmiany i umiejętności pracy w ramach wielowątkowych inicjatyw.

  Wymagania dodatkowe wobec kandydatów:

  • doświadczenie w projektach dla branży finansowej,
  • praktyczna znajomość tworzenia przypadków użycia,
  • znajomość języka angielskiego (przynajmniej w stopniu umożliwiającym korzystanie
   z anglojęzycznej dokumentacji).

  Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia
  8 września 2019 r
  . za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

  Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.