Oferta pracy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Spółka). W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podstawą przetwarzania przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Impel SA przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych w naszych rekrutacjach znajdziesz poniżej: https://impel.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-kandydatow.php Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami: Inspektor Ochrony Danych: Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: [email protected] Impel SA z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118
Impel S.A.

Analityk biznesowo-systemowy

Impel S.A.O firmie

 • Wrocław

  Wrocław, dolnośląskie
 • Ważna jeszcze 3 dni
  do: 09 maj 2021
 • Rekrutacja zdalna
 • kontrakt B2B
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • zbieranie i analiza wymagań biznesowych;

 • analiza i modelowanie procesów biznesowych w BPMN 2.0;

 • udział w opracowywaniu studium wykonalności i business case;

 • opracowywanie specyfikacji systemów z wykorzystaniem UML;

 • wsparcie procesu akceptacji i odbioru rozwiązania;

 • wsparcie zespołu programistycznego w procesie budowy, testów i wdrażania rozwiązania;

 • tworzenie i utrzymywanie dokumentacji analitycznej.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne;

 • znajomość technik modelowania UML i BPMN;

 • umiejętność analitycznego myślenia;

 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność;

 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz nadawania priorytetów poszczególnym zadaniom;

 • minimum roczne doświadczenie w budowaniu relacji z klientem;

 • doświadczenie w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;

 • znajomość narzędzia Sparx Enterprise Architect;

 • znajomość systemów klasy BPM;

 • znajomość koncepcji z zakresu integracji systemów (SOA, API, WebServices, REST).

To oferujemy

 • Rozwój w firmie o ogólnopolskim zasięgu;

 • Współpracę w formie B2B;

 • Niezbędne narzędzia pracy;

 • Możliwość współpracy z ekspertami w swojej dziedzinie;

 • Wsparcie szkoleniowe;

 • Możliwość przystąpienia do programu Multisport, ubezpieczenia grupowego lub prywatnej opieki medycznej.