Ta oferta pracy jest nieaktualna od 21 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Analityk biznesowy

 • Gliwice, śląskie
 • Specjalista
 • 2019-01-03

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  GET IT DAN sp. z o.o.

  Get IT Dan - firma specjalizująca się w doradztwie w zakresie IT i procesów biznesowych oraz outsourcingu zarządzania projektami informatycznymi (PM&PMO) dla branży utilities (energetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne) - poszukuje doświadczonej osoby na stanowisko Analityka biznesowego.

  Analityk biznesowy

  Miejsce pracy: Gliwice

  Za co będziesz odpowiedzialna/y:

  • Dokumentowanie architektury biznesowej i logicznej rozwiązań informatycznych
  • Zbieranie i dokumentowanie wymagań w zakresie systemów informatycznych
  • Wypracowywanie rozwiązań na podstawie zebranych wymagań
  • Ścisłą współpracę z Biznesem
  • Nadzór nad kompletnością i poprawnością wypracowywanych rozwiązań
  • Identyfikację i dokumentowanie wymaganych zmian w systemach integrowanych

  Jakie kompetencje są niezbędne:

  • Wykształcenie wyższe
  • Ponad 3-letnie doświadczenie w roli Analityka biznesowego w projektach polegających na zbieraniu wymagań do systemów informatycznych
  • Znajomość metodyki wytwarzania oprogramowania
  • Znajomość BABOK v 3.0
  • Praktyczna znajomość narzędzi CASE, UML
  • Umiejętność pisania dokumentacji oraz prowadzenia prezentacji i szkoleń
  • Sprawczość, odpowiedzialność, wewnątrzsterowność
  • Samodzielność, skuteczność, orientacja na rezultat

  Mile widziane:

  • Umiejętność modelowania i dokumentowania procesów biznesowych w BPMN 2
  • Znajomość systemów SCADA oraz Asset Management

  Co zyskasz pracując z nami:

  • Możliwość zdobycia doświadczenia w złożonym projekcie u dużego klienta
  • Pracę w dynamicznym i szybko rozwijającym się zespole
  • Inspirującą atmosferę, możliwość wpływu i kreowania rzeczywistości
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Elastyczną formę współpracy
  • Synergię życia osobistego z zawodowym
  • Okazję do ciągłego rozwoju
  • Niezbędne narzędzia pracy

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Get IT Dan Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 2 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”


  Informujemy, że Administratorem danych jest Get IT Dan Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Get IT Dan Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Olimpijskiej 2 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Administratorem danych osobowych jest Get IT Dan sp. z o.o. zarejestrowana w Gdyni ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia. Ze specjalistą ochrony danych można kontaktować się pod adresem email: [email protected]. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu oraz późniejszych rekrutacji o podobnym profilu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, wykształcenie, informacje o wcześniejszym zatrudnieniu, kursy i certyfikaty oraz inne informacje podane w przesłanym cv bezpośrednio związane z rekrutacją. Dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody. Osoba, której dane przetwarzamy posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane przetwarzamy może także wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych odbywa się niezgodnie z prawem.

  Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe - niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające moje dane w ramach świadczenia usług dla administratora. Nie przewiduje się przekazywania moich danych do państw trzecich (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) czy instytucji międzynarodowych.

  Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych w Get IT Dan sp. z o.o. znajdują się pod adresem: www.getitdan.pl

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.