Oferta pracy

Analityk/Katowice/2020
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, kontakt:
- Telefon: 664 919 797 lub 32 604 30 01 (z zagranicy)
- Formularz kontaktowy: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy (dalej „Bank”).
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są
- w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 1 kodeksu pracy w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w zakresie nieobjętym wymienionymi wyżej przepisem, na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
1) podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie:
medycyny pracy (Medicover i placówki współpracujące) 
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
1) do zakończenia rekrutacji (oraz dodatkowo przez okres 3 lat), w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji;
2) do 3 lat od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. 
Informujemy, że:
1) przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),prawo ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
2) przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji;
4) Pracodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez:
- E-mail: [email protected]
- Formularz kontaktowy na stronie: https://www.getinbank.pl/kontakt/formularz-kontaktowy. 
 

*Best Quality Employer 2019 – tytuł przyznawany pracodawcom, którzy przestrzegają dobrych praktyk w polityce zatrudnienia, efektywnie zarządzają zasobami ludzkimi oraz pielęgnują kulturę organizacyjną i dobrą atmosferę wewnątrz firmy.

**Solidny Pracodawca Roku 2019 – Getin Noble Bank otrzymał wyróżnienie w kategorii ogólnopolskiej w 2019 r., przyznawane przedsiębiorstwom i instytucjom najrzetelniejszym pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi.

***Złoty Bankier 2020 – Getin Bank zajął pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu „Złoty Bankier” w głównej kategorii „Złoty Bank 2020 - Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi”. Bank zajął również drugie miejsce w kategorii produktowej „karta kredytowa” oraz został wyróżniony w kategorii „Bezpieczny bank – najlepsze praktyki”.

****Przyjazny Bank Newsweeka 2019 – Getin Bank zajął drugie miejsce w kategorii „Bankowość Mobilna” w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2019, dostępnym na newsweek.pl.

Getin Noble Bank S.A.

Analityk Biznesowy

Getin Noble Bank S.A.O firmie

Getin Noble Bank S.A.

Uniwersytecka 18

Katowice

Analityk Biznesowy
Katowice

Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za:

 • zbieranie i analizę wymagań klienta biznesowego związanych z budową i rozwojem systemów i rozwiązań IT,
 • formułowanie wymagań systemowych i uzgadnianie produktów analitycznych z interesariuszami,
 • przygotowywanie produktów analizy biznesowej zgodnie z obowiązującą metodyką,
 • ścisłą współpracę z wewnętrznym klientem biznesowym oraz zespołami programistów i testerów,
 • wspieranie obszarów biznesowych w przeprowadzaniu testów akceptacyjnych rozwiązań informatycznych,
 • wsparcie i doradztwo w zakresie użytkowania wdrożonych rozwiązań,
 • jakość, spójność i kompletność dokumentacji analitycznej.

Oczekujemy od Ciebie:

 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • doświadczenie z obszaru bankowości będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętności pracy z zespołem IT i szeroko rozumianym biznesem (identyfikowanie interesariuszy, zbieranie wymagań biznesowych, analiza wymagań, formułowanie wymagań systemowych),
 • umiejętności budowy reguł biznesowych (wyrażeń logicznych)
 • umiejętności modelowania procesów biznesowych, definiowania przypadków użycia, tworzenia dokumentacji,
 • znajomości narzędzia Enterprise Architekt (lub pokrewnych),
 • praktycznej znajomości notacji BPMN, UML,
 • umiejętności rozwiązywania problemów i szukania alternatywnych rozwiązań
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie oraz pisanie dokumentacji technicznej.

Dołącz do nas, a otrzymasz:

 • zatrudnienie na podstawie umowy na zastępstwo (około 2 lata),
 • dostęp do platformy MyBenefit z szeroką ofertą benefitów (np. bilety do kina, teatru),
 • benefit w postaci karty MultiSport,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • dostęp do akcji w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego i realny wpływ na wprowadzanie nowych rozwiązań w organizacji,
 • samodzielne stanowisko pracy w energicznym i ambitnym zespole.

Nasza praca została zauważona
i doceniona w prestiżowych rankingach:

opis
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na poniższy adres:
[email protected]

z dopiskiem Analityk/Katowice/2020

Poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Analityk BiznesowyNumer ref.: Analityk/Katowice/2020

Pracując u nas będziesz odpowiedzialny za:

 • zbieranie i analizę wymagań klienta biznesowego związanych z budową i rozwojem systemów i rozwiązań IT,
 • formułowanie wymagań systemowych i uzgadnianie produktów analitycznych z interesariuszami,
 • przygotowywanie produktów analizy biznesowej zgodnie z obowiązującą metodyką,
 • ścisłą współpracę z wewnętrznym klientem biznesowym oraz zespołami programistów i testerów,
 • wspieranie obszarów biznesowych w przeprowadzaniu testów akceptacyjnych rozwiązań informatycznych,
 • wsparcie i doradztwo w zakresie użytkowania wdrożonych rozwiązań,
 • jakość, spójność i kompletność dokumentacji analitycznej.

Oczekujemy od Ciebie:

 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • doświadczenie z obszaru bankowości będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętności pracy z zespołem IT i szeroko rozumianym biznesem (identyfikowanie interesariuszy, zbieranie wymagań biznesowych, analiza wymagań, formułowanie wymagań systemowych),
 • umiejętności budowy reguł biznesowych (wyrażeń logicznych)
 • umiejętności modelowania procesów biznesowych, definiowania przypadków użycia, tworzenia dokumentacji,
 • znajomości narzędzia Enterprise Architekt (lub pokrewnych),
 • praktycznej znajomości notacji BPMN, UML,
 • umiejętności rozwiązywania problemów i szukania alternatywnych rozwiązań
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie oraz pisanie dokumentacji technicznej.

Dołącz do nas, a otrzymasz:

 • zatrudnienie na podstawie umowy na zastępstwo (około 2 lata),
 • dostęp do platformy MyBenefit z szeroką ofertą benefitów (np. bilety do kina, teatru),
 • benefit w postaci karty MultiSport,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • dostęp do akcji w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego i realny wpływ na wprowadzanie nowych rozwiązań w organizacji,
 • samodzielne stanowisko pracy w energicznym i ambitnym zespole.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na poniższy adres:

Ogłoszenie archiwalne