Oferta pracy

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, a także w celu zapewnienia pełnej przejrzystości procesów przetwarzania Twoich danych osobowych chcielibyśmy, abyś wiedziała / wiedział, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ahead Professionals sp. z o.o. (dalej: AHEAD) z siedzibą przy ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań.
  2. Zawsze gdy masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected] 
  3. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie zaufane podmioty wspierające Nas w realizacji poniższych celów. Są to podmioty z branży IT, świadczące usługi księgowe, doradcze, prawne, operatorzy pocztowi, a także współpracujące agencje marketingowe, a także inni kontrahenci którzy świadczą usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych może być także klient AHEAD dla, którego będziesz świadczył pracę/usługi za pośrednictwem AHEAD
  4. Masz prawo żądania od Administratora:

   a) dostępu do danych osobowych;

   b) sprostowania danych osobowych;

   c) usunięcia danych osobowych;

   d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

   e) przeniesienia danych osobowych.

 1. Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 2. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. W przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do jej cofnięcia bez skutków prawnych dotyczących przetwarzania jakiego dokonano przed jej wycofaniem.
 4. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.
 5. AHEADprzetwarza Twoje dane zgodnie z poniższymi informacjami:

  a) Przeprowadzenie procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 2 lata od zakończenia rekrutacji lub odwołania zgody: - W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym prawa pracy związanych z realizacją konkretnego procesu zatrudnienia lub nawiązania współpracy w oparciu o umowę - W zakresie w jakim dobrowolnie podane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczają poza zakres przepisów prawa to będą one przetwarzane na podstawie zgody jakiej udzieliłeś przez swoje wyraźne działanie – udostępniając nam swoje dane w zakresie szerszym aniżeli było to konieczne

  b) Informowanie o nowych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu: - Może zdarzyć się tak, że rekrutacja, w której wziąłeś udział zakończy się zatrudnieniem innej osoby. Jednak z uwagi na okoliczności nie wykluczamy całkowicie możliwości zatrudnienia Ciebie w ramach innej rekrutacji na tożsame lub podobne stanowisko, które w Naszej ocenie także mogłoby Cię zainteresować. Dostrzegamy jednak ryzyko polegające na tym, że informacja o tej nowej rekrutacji może do Ciebie nie dotrzeć w związku z czym, aby móc zainteresować Cię aktualną ofertą pracy skontaktujemy się z Tobą – jeżeli sobie tego nie życzysz możesz zgłosić sprzeciw już przy pierwszej rekrutacji

  c) Ochrona i zabezpieczenie się przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Przez okres przedawnienia roszczeń: - AHEAD jak każdy podmiot uczestniczący w obrocie gospodarczym jest narażone na odpowiedzialność prawną, w tym cywilnoprawną w związku z czym konieczne jest przechowywanie wszelkich informacji o zdarzeniach, które wstąpiły i które mogą być podstawą do skierowania roszczeń wobec AHEAD lub wobec pracownika. Informacje te mogą stanowić dowód w toczącym się postępowaniu.

Analityk Biznesowy

Ahead Professionals Sp. z o.o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Łódź, łódzkie

 • Ważna 20 godzin
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Jesteśmy jedną z wiodących agencji rekrutacyjnych w Polsce. Wywodzimy się z marki Job Impulse, obecnej na rynku od 2006 roku. Dzięki doświadczonej kadrze każdego dnia znajdujemy pracę specjalistom w kraju i zagranicą - rekrutujemy na stanowiska średniego i wyższego szczebla w obszarach Logistics, Supply Chain, Engineering, IT, Finance, Sales & Marketing. Twój sukces jest w naszych rękach!

Obecnie dla naszego Klienta, firmy działają w obszarze sprzedaży części i komponentów elektronicznych poszukujemy:
Analityk Biznesowy

Oferujemy:

 • Prywatna opieka medyczna,
 • Karty sportowe,
 • Kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 • Wczasy pod gruszą i karty prepaid,
 • Sekcje zainteresowań,
 • Parking dla rowerów,
 • Dofinansowania do posiłków,
 • Świeże owoce i jogurty,
 • Szkolenia i kursy językowe,
 • Międzynarodowe środowisko pracy,
 • Integracje i wiele, wiele więcej…

Zakres obowiązków:

 • Wstępna analiza przed realizacją projektu (koszty, potencjalne korzyści, ryzyko, zasoby itp.),
 • Opracowanie rekomendacji dla rozwiązań w projektach pod kontem biznesowym,
 • Rekomendowanie działań naprawczych oraz sugerowanie zmian w procesach,
  w celu optymalizacji biznesu i redukcji potencjalnego ryzyka w projekcie,
 • Zbieranie wymagań biznesowych i przygotowywanie dokumentacji będącej podstawą do dalszych prac nad projektem,
 • Identyfikacja potencjalnego ryzyka związanego z rekomendowanym rozwiązaniem lub pojawiającego się w trakcie zbierania wymagań,
 • Współpraca z jednostkami firmy oraz ekspertami zewnętrznymi w celu zbierania wymagań i realizacji projektów,
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej,
 • Udział w testach rozwiązania w celu weryfikacji zgodności odbieranego rozwiązania z przygotowanymi wymaganiami biznesowymi.

Oczekujemy:

 • Minimum rocznego doświadczenia  w tworzeniu analiz biznesowych,
 • Dobrej znajomości MS Office,
 • Komunikatywnej znajomości języka angielskiego,
 • Umiejętność zbierania wymagań,
 • Umiejętność tworzenia specyfikacji funkcjonalnej,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w modelowaniu procesów biznesowych w notacji BPMN,
 • Znajomość notacji UML.
Oferta skierowana również do Kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aplikując na to stanowisko, masz pewność, że będziesz oceniany wyłącznie na podstawie swoich kompetencji.

Zachęcamy Cię do zamieszczenia w aplikacji informacji o ewentualnych oczekiwaniach dotyczących usprawnień, które ułatwią Ci przyjazd i udział w rozmowie.
Wyrażam zgodę na udział w bieżącej rekrutacji.
Wyrażam zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach.

Administratorem danych osobowych jest Ahead Professionals Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ptasiej 10, a zgoda dotyczy danych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia rekrutacji prowadzonych przez Ahead Professionals Sp. z o.o. w imieniu własnym lub na zlecenie klientów. Podanie danych jest dobrowolne, a podstawą prawną przetwarzania danych jest art 6 ust.1 lit. a) RODO czyli moja zgoda. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Ahead Professionals Sp. z o.o. oraz podmiotom wspierającym Ahead Professionals Sp. z o.o. w prowadzeniu rekrutacji – zewnętrzne podmioty rekrutujące oraz klientom na zlecenie, których prowadzimy rekrutację. Wiem, że mam prawo do wycofania zgody w każdej chwili co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody w celach rekrutacyjnych a po jej odwołaniu - przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od Ahead Professionals Sp. z o.o. dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: [email protected]
Jesteśmy jedną z wiodących agencji rekrutacyjnych w Polsce. Wywodzimy się z marki Job Impulse, obecnej na rynku od 2006 roku. Dzięki doświadczonej kadrze każdego dnia znajdujemy pracę specjalistom w kraju i zagranicą - rekrutujemy na stanowiska średniego i wyższego szczebla w obszarach Logistics, Supply Chain, Engineering, IT, Finance, Sales & Marketing. Twój sukces jest w naszych rękach!

Obecnie dla naszego Klienta, firmy działają w obszarze sprzedaży części i komponentów elektronicznych poszukujemy:
Analityk Biznesowy

Oferujemy:

 • Prywatna opieka medyczna,
 • Karty sportowe,
 • Kasa zapomogowo-pożyczkowa,
 • Wczasy pod gruszą i karty prepaid,
 • Sekcje zainteresowań,
 • Parking dla rowerów,
 • Dofinansowania do posiłków,
 • Świeże owoce i jogurty,
 • Szkolenia i kursy językowe,
 • Międzynarodowe środowisko pracy,
 • Integracje i wiele, wiele więcej…

Zakres obowiązków:

 • Wstępna analiza przed realizacją projektu (koszty, potencjalne korzyści, ryzyko, zasoby itp.),
 • Opracowanie rekomendacji dla rozwiązań w projektach pod kontem biznesowym,
 • Rekomendowanie działań naprawczych oraz sugerowanie zmian w procesach,
  w celu optymalizacji biznesu i redukcji potencjalnego ryzyka w projekcie,
 • Zbieranie wymagań biznesowych i przygotowywanie dokumentacji będącej podstawą do dalszych prac nad projektem,
 • Identyfikacja potencjalnego ryzyka związanego z rekomendowanym rozwiązaniem lub pojawiającego się w trakcie zbierania wymagań,
 • Współpraca z jednostkami firmy oraz ekspertami zewnętrznymi w celu zbierania wymagań i realizacji projektów,
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej,
 • Udział w testach rozwiązania w celu weryfikacji zgodności odbieranego rozwiązania z przygotowanymi wymaganiami biznesowymi.

Oczekujemy:

 • Minimum rocznego doświadczenia  w tworzeniu analiz biznesowych,
 • Dobrej znajomości MS Office,
 • Komunikatywnej znajomości języka angielskiego,
 • Umiejętność zbierania wymagań,
 • Umiejętność tworzenia specyfikacji funkcjonalnej,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie w modelowaniu procesów biznesowych w notacji BPMN,
 • Znajomość notacji UML.
Oferta skierowana również do Kandydatów z orzeczoną niepełnosprawnością.

Aplikując na to stanowisko, masz pewność, że będziesz oceniany wyłącznie na podstawie swoich kompetencji.

Zachęcamy Cię do zamieszczenia w aplikacji informacji o ewentualnych oczekiwaniach dotyczących usprawnień, które ułatwią Ci przyjazd i udział w rozmowie.

Ogłoszenie archiwalne