Oferta pracy
Prosimy o załączanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGS Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Suchej 3 danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).” Opcjonalnie: „Wyrażam także zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę PGS Software S.A. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.” Administratorem Danych Osobowych jest PGS Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Suchej 3. Twoje dane zawarte w CV będziemy przetwarzać wyłącznie w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 221 ust. 1 kodeksu pracy. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji. Jeśli wyrazisz nam odrębną zgodę będziemy przetwarzać Twoje dane również w procesie przyszłych rekrutacji, czyli do 36 miesięcy od przekazania tych danych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać e-mail z wybranym żądaniem na adres: [email protected] Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie. Twoje dane możemy udostępniać tylko wtedy kiedy wyrazisz na to zgodę lub podmiotom uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność. Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Analityk Biznesowy

PGS Software S.A.

PGS Software S.A.

Generała Stanisława Maczka 6

Rzeszów

Twój zakres obowiązków

 • Wydobywasz i analizujesz rzeczywiste potrzeby biznesowe klienta.

 • Współtworzysz i modelujesz wizję rozwiązania, adekwatną do priorytetów i zasobów klienta.

 • Specyfikujesz cechy funkcjonalne i niefunkcjonalne budowanych systemów IT.

 • Współpracujesz z zespołem developerskim – od początku do końca trwania projektu – pomagając w dostarczeniu oczekiwanego rozwiązania.

Nasze wymagania

 • Posiadasz min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku analityka biznesowego w projektach IT.

 • Z łatwością budujesz i utrzymujesz dobre relacje z ludźmi, także na wyższych szczeblach zarządzania.

 • Komunikujesz się w sposób płynny, jasny i zrozumiały w języku polskim i angielskim.

 • Wykazujesz się zaangażowaniem i samodzielnością.

 • Rozumiesz wpływ dostarczanych rozwiązań IT na biznesy i organizacje.

 • Znasz pełen cykl wytwarzania oprogramowania metodami agile.

 • Znasz i stosujesz w praktyce narzędzia i techniki analizy biznesowej.

 • Znasz notację BPMN lub UML.

To oferujemy

 • Klienci z Europy Zachodniej i Północnej, od start-upów po dużych rynkowych graczy, rozmaite branże.

 • Każdy klient to różne potrzeby i nowe cele biznesowe do realizacji.

 • Praca z różnymi rodzajami rozwiązań IT (cyfrowe transformacje, rozwój organiczny, produkty dla klientów końcowych).

 • Komercyjne projekty, w których stosujemy najnowsze trendy i technologie (cloud, big data, AI, blockchain, security, IoT).

 • Praca w oparciu o metodyki zwinne (scrum, lean, DAD) i zasady DevOps.

 • Ciągła wymiana wiedzy i doświadczeń (lightning talks, warsztaty).

 • Indywidualny program upskillu (ścieżka liderska i ekspercka) i opieka Team Leadera.

 • Realny wpływ na funkcjonowanie zespołu analitycznego i całej firmy (współtworzenie standardów i metod pracy, udział w wypracowywaniu oferty usługowej).

 • Otwarty na współpracę zespół, dostępni i pomocni szefowie.

 • Brak sztywnych norm i koleżeńska atmosfera.

 • Otwartość na wewnętrzne inicjatywy.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • spotkania integracyjne

 • brak dress code’u

Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje