Klauzula informacyjna – REKRUTACJA

 

 1. Administratorem danych osobowych pracowników jest SKK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Gromadzka 54a, 30-719 Kraków, REGON: 351552160, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych Pan Łukasz Zegarek, z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres wskazany w pkt 1 powyżej.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu

art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny – art. 221 -22 1b Kodeks Pracy)

art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) 

art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda – wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych) w przypadku przekazania przez kandydata szerszego zakresu danych niż jest to wskazane w przepisach prawa

art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie testów sprawdzających umiejętności pod kątem zatrudnienia)

Wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji

art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)

 1. Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy będą podmioty uczestniczące w przekazywaniu dokumentów aplikacyjnych kandydatów, firmy serwisujące oprogramowanie używane przez Administratora, biuro księgowe a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy będą nie przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:

a)         do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko;

b)         w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora - do momentu wycofania tej zgody.

Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe przechowywane będą przez czas, jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:

a)         prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

b)         prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] lub pocztą na adres wskazany w pkt 1 powyżej,

c)         prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

d)         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Prawa można realizować poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres wskazany w pkt 1 powyżej.
 2. Podanie danych w zakresie wskazanym przepisach prawa (głównie w kodeksie pracy) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na udział w rekrutacji.
 3. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą profilowane.
SKK S.A.

Analityk biznesowy systemów IT

SKK S.A.O firmie

SKK S.A.

Gromadzka 54A

Kraków

Od ponad 25 lat pomagamy firmom wdrażać nowoczesne technologie pozwalające pracować sprawniej i bardziej oszczędnie. Specjalizujemy się w dostarczaniu narzędzi z obszaru wsparcia produkcji, logistyki i pracy mobilnej.

Z naszymi klientami pracujemy kompleksowo – począwszy od projektu, doboru sprzętu – poprzez wdrożenie i utrzymanie ciągłości pracy systemu. Wśród najważniejszych klientów SKK S.A. znajdują się m.in.: DPD, Rossman, Alior Bank, Tymbark, PLL Lot, KGHM Polska Miedź, Raben, TNT, Schenker Logistics.

 

Analityk biznesowy systemów IT

Miejsce pracy: Kraków, Gromadzka 54a
 
Praca w naszym Zespole Wdrożeń jest pełna wyzwań. Proces wdrożenia oprogramowania to szereg zadań: analiza potrzeb, konfiguracja, testy, instalacja, szkolenie Klienta, wsparcie powdrożeniowe. Każdy z członków Zespołu wykonuje zadania według swoich indywidualnych predyspozycji a jednocześnie ma możliwość rozwijania kompetencji według ustalonej ścieżki kariery. To, co nas łączy, to pasja do realizacji ciekawych projektów. Naszym celem jest zadowolenie Klienta. Wierzymy, że zaufanie i duża swoboda w planowaniu dnia pracy wyzwala kreatywność i motywację.
 
U nas będziesz:
 • Brał udział w projektach systemów informatycznych wspomagających procesy logistyczne i transportowe
 • Analizował potrzeby biznesowe klienta oraz przekładał na wymagania dla zespołu deweloperskiego
 • Przygotowywał i zarządzał niezbędną dokumentacją projektową - specyfikacje biznesowe i funkcjonalne
 • Definiował oraz przeprowadzał testy manualne
 • Współpracował z zespołami programistów, konsultantów oraz kierownikiem projektu na etapie realizacji prac

Aplikuj do nas jeśli:

 • Posiadasz minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku Analityk biznesowy IT w sektorze B2B
 • Posiadasz zdolności analityczne, umiejętność wyciągania wniosków oraz kreowania rozwiązań
 • Posiadasz doświadczenie w analizie oraz wypracowywaniu koncepcji i scenariuszy realizacyjnych
 • Posiadasz doświadczenie w opracowywaniu wymagań biznesowych oraz modelowaniu procesów biznesowych
 • Posiadasz doświadczenie w opisie procesów realizowanych przez wdrażane systemy (wykorzystanie notacji np. UML, BPMN)
 • Jesteś samodzielny, efektywnie organizujesz swoją pracy, bierzesz odpowiedzialność za podejmowane działania
 • Posiadasz wykształcenie wyższe - preferowane techniczne
 • Komunikujesz się w języku angielskim w stopniu komunikatywnym
 • Masz gotowość do wyjazdów służbowych
 • Posiadasz prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Realny wpływ na kierunek prowadzenia projektów
 • Szkolenia i rozwój zawodowy
 • Wsparcie ze strony doświadczonych kolegów
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (lub B2B)
 • Prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport
 • Dofinansowanie do lekcji angielskiego w biurze
 • Świetną atmosferę
 • Dostępny duży parking na terenie firmy
 • Nowe biuro w dogodnej lokalizacji


Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane pracą, prosimy o przesłanie aplikacji za pośrednictwem przycisku Aplikuj teraz.

 
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 pkt a RODO.), prowadzonych przez SKK S.A. na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji."
 
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Od ponad 25 lat pomagamy firmom wdrażać nowoczesne technologie pozwalające pracować sprawniej i bardziej oszczędnie. Specjalizujemy się w dostarczaniu narzędzi z obszaru wsparcia produkcji, logistyki i pracy mobilnej.

Z naszymi klientami pracujemy kompleksowo – począwszy od projektu, doboru sprzętu – poprzez wdrożenie i utrzymanie ciągłości pracy systemu. Wśród najważniejszych klientów SKK S.A. znajdują się m.in.: DPD, Rossman, Alior Bank, Tymbark, PLL Lot, KGHM Polska Miedź, Raben, TNT, Schenker Logistics.

 

Analityk biznesowy systemów IT

Miejsce pracy: Kraków, Gromadzka 54a
 
Praca w naszym Zespole Wdrożeń jest pełna wyzwań. Proces wdrożenia oprogramowania to szereg zadań: analiza potrzeb, konfiguracja, testy, instalacja, szkolenie Klienta, wsparcie powdrożeniowe. Każdy z członków Zespołu wykonuje zadania według swoich indywidualnych predyspozycji a jednocześnie ma możliwość rozwijania kompetencji według ustalonej ścieżki kariery. To, co nas łączy, to pasja do realizacji ciekawych projektów. Naszym celem jest zadowolenie Klienta. Wierzymy, że zaufanie i duża swoboda w planowaniu dnia pracy wyzwala kreatywność i motywację.
 
U nas będziesz:
 • Brał udział w projektach systemów informatycznych wspomagających procesy logistyczne i transportowe
 • Analizował potrzeby biznesowe klienta oraz przekładał na wymagania dla zespołu deweloperskiego
 • Przygotowywał i zarządzał niezbędną dokumentacją projektową - specyfikacje biznesowe i funkcjonalne
 • Definiował oraz przeprowadzał testy manualne
 • Współpracował z zespołami programistów, konsultantów oraz kierownikiem projektu na etapie realizacji prac

Aplikuj do nas jeśli:

 • Posiadasz minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku Analityk biznesowy IT w sektorze B2B
 • Posiadasz zdolności analityczne, umiejętność wyciągania wniosków oraz kreowania rozwiązań
 • Posiadasz doświadczenie w analizie oraz wypracowywaniu koncepcji i scenariuszy realizacyjnych
 • Posiadasz doświadczenie w opracowywaniu wymagań biznesowych oraz modelowaniu procesów biznesowych
 • Posiadasz doświadczenie w opisie procesów realizowanych przez wdrażane systemy (wykorzystanie notacji np. UML, BPMN)
 • Jesteś samodzielny, efektywnie organizujesz swoją pracy, bierzesz odpowiedzialność za podejmowane działania
 • Posiadasz wykształcenie wyższe - preferowane techniczne
 • Komunikujesz się w języku angielskim w stopniu komunikatywnym
 • Masz gotowość do wyjazdów służbowych
 • Posiadasz prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Realny wpływ na kierunek prowadzenia projektów
 • Szkolenia i rozwój zawodowy
 • Wsparcie ze strony doświadczonych kolegów
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (lub B2B)
 • Prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport
 • Dofinansowanie do lekcji angielskiego w biurze
 • Świetną atmosferę
 • Dostępny duży parking na terenie firmy
 • Nowe biuro w dogodnej lokalizacji


Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane pracą, prosimy o przesłanie aplikacji za pośrednictwem przycisku Aplikuj teraz.

 
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 pkt a RODO.), prowadzonych przez SKK S.A. na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji."
 
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne