Oferta pracy

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawę swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:
 1. Administratorem Danych jest Natura Sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej nr 90A, 91 – 341; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000034905; telefon: 22 3843600, e-mail: [email protected]
 2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji, w szczególności weryfikacji nadesłanej dokumentacji, przeprowadzenia spotkania rekrutacyjnego, skierowania na badania wstępne przed zatrudnieniem.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 221 kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO), a w pozostałym zakresie zgoda osoby biorącej udział w procesie rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za rekrutację oraz podmioty dostarczające i wspierające systemy informatyczne stosowane przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od daty pozyskania. W przypadku wyrażenia zgody na wzięciu udziału w przyszłych rekrutacjach – dane będą przechowywane nie dłużej niż 12 miesięcy od daty pozyskania.
 7. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ponadto ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pan/ Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym.
Natura Sp. z o.o.

Analityk Biznesowy

Natura Sp. z o.o.O firmie

Natura Sp. z o.o.

al. Jerozolimskie 134

Warszawa

Drogerie natura to dynamicznie rozwijająca się sieć sklepów drogeryjno-kosmetycznych. 
Pierwszy sklep otworzyliśmy w 1997 roku, dziś mamy ponad 280 sklepów. 

Analityk Biznesowy
Miejsce pracy: Warszawa

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 • Przygotowywanie cyklicznych raportów oraz analiz potrzebnych do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem w obszarach sprzedaży, marży, zakupów oraz zapasu; 
 • Prognozowanie i budżetowanie sprzedaży, marży, zapasu oraz analizę odchyleń; 
 • Rozliczanie wyników oraz realizacji planów sprzedaży dla Działu Handlowego; 
 • Identyfikowanie obszarów do poprawy w organizacji i estymowanie ich potencjału biznesowego; 
 • Budowanie business case'ów dla konkretnych i rozważanych rozwiązań; 
 • Identyfikację przyczyn zmian w obszarze sprzedaży; 
 • Opracowywanie wniosków i rekomendacji wspierających proces podejmowania decyzji biznesowych; 
 • Wdrażanie, rozwój i automatyzację narzędzi analitycznych do monitorowania i prognozowania sprzedaży i marży; 
 • Prezentowanie analiz i rekomendacji;
 • Wsparcie analityczne i ścisła współpraca z biznesem. 

Wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne lub pokrewne; 
 • Min. 5 lata doświadczenia w branży FMCG w obszarze analiz sprzedaży, marzy i zapasów; 
 • Umiejętność przewidywanie trendów, cyklu życia produktu oraz opracowywania modeli biznesowych; 
 • Umiejętności analitycznego myślenia oraz zdolności syntetyzowania informacji, formułowania wniosków, łączenia faktów i szukania zależności; 
 • Doskonała znajomość MS Excel; 
 • Bardzo dobra znajomość SQL; 
 • Mile widziana znajomość języka R; 
 • Proaktywna postawa, inicjatywa i biznesowe podejście; 
 • Dokładność, zaangażowanie, poczucie odpowiedzialności za dostarczone dane; 
 • Umiejętność planowania i dobra organizacja pracy; 
 • Umiejętność zwięzłej prezentacji przygotowanych analiz;
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i otwartość. 

Naszym pracownikom oferujemy:

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
interesującą
pracę pełną wyzwań,
narzędzia
niezbędne
do pracy,
 
rabaty pracownicze na zakupy
w drogeriach natura,
możliwość
skorzystania
z pakietu benefitów.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Administratorem Danych jest Natura Sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej nr 90A, 91 – 341; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000034905; telefon: 22 3843600, e-mail: [email protected] Więcej informacji w dalszej części treści obowiązku informacyjnego.

bottom

Drogerie natura to dynamicznie rozwijająca się sieć sklepów drogeryjno-kosmetycznych. 
Pierwszy sklep otworzyliśmy w 1997 roku, dziś mamy ponad 280 sklepów. 

Analityk Biznesowy

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

 • Przygotowywanie cyklicznych raportów oraz analiz potrzebnych do prawidłowego zarządzania przedsiębiorstwem w obszarach sprzedaży, marży, zakupów oraz zapasu; 
 • Prognozowanie i budżetowanie sprzedaży, marży, zapasu oraz analizę odchyleń; 
 • Rozliczanie wyników oraz realizacji planów sprzedaży dla Działu Handlowego; 
 • Identyfikowanie obszarów do poprawy w organizacji i estymowanie ich potencjału biznesowego; 
 • Budowanie business case'ów dla konkretnych i rozważanych rozwiązań; 
 • Identyfikację przyczyn zmian w obszarze sprzedaży; 
 • Opracowywanie wniosków i rekomendacji wspierających proces podejmowania decyzji biznesowych; 
 • Wdrażanie, rozwój i automatyzację narzędzi analitycznych do monitorowania i prognozowania sprzedaży i marży; 
 • Prezentowanie analiz i rekomendacji;
 • Wsparcie analityczne i ścisła współpraca z biznesem. 

Wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne lub pokrewne; 
 • Min. 5 lata doświadczenia w branży FMCG w obszarze analiz sprzedaży, marzy i zapasów; 
 • Umiejętność przewidywanie trendów, cyklu życia produktu oraz opracowywania modeli biznesowych; 
 • Umiejętności analitycznego myślenia oraz zdolności syntetyzowania informacji, formułowania wniosków, łączenia faktów i szukania zależności; 
 • Doskonała znajomość MS Excel; 
 • Bardzo dobra znajomość SQL; 
 • Mile widziana znajomość języka R; 
 • Proaktywna postawa, inicjatywa i biznesowe podejście; 
 • Dokładność, zaangażowanie, poczucie odpowiedzialności za dostarczone dane; 
 • Umiejętność planowania i dobra organizacja pracy; 
 • Umiejętność zwięzłej prezentacji przygotowanych analiz;
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i otwartość. 


Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia w dużej, dynamicznie rozwijającej się sieci handlowej,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • rabaty na zakupy w drogeriach natura
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Administratorem Danych jest Natura Sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej nr 90A, 91 – 341; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000034905; telefon: 22 3843600, e-mail: [email protected] Więcej informacji w dalszej części treści obowiązku informacyjnego.

Ogłoszenie archiwalne