Oferta pracy

Zostałam/em poinformowana/y, przez Administratora Danych Osobowych tj. Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (kontakt: ul. Josepha Conrada 20, 31-357 Kraków) o tym, że:
 1. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 pkt a i c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej Columbus Energy S.A. oraz podmioty współpracujące. 
 3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać e-mail z wybranym żądaniem na adres mailowy: [email protected]
 4. Mam prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych lub Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu maksymalnie przez okres 1 roku albo do czasu cofnięcia zgody.
 6. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
 7. Moje danie osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu).
 8. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę się skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem [email protected]
Columbus Energy S.A.

Analityk Danych

Columbus Energy S.A.O firmie

Columbus Energy S.A.

Josepha Conrada 20

Kraków

Analityk Danych
Miejsce pracy: Kraków

Twoje zadania:

 • Udział we wdrażaniu systemu klasy WMS oraz integracja z systemami klasy ERP, CRM;
 • Podejmowanie działań w oparciu o harmonogram pracy oraz proaktywnie realizowanie bieżących zadań;
 • Udzielanie wsparcia technicznego w zakresie obsługi i administracji systemu klasy WMS przed i po procesie wdrożenia;
 • Analiza potrzeb biznesowych;

Zapewniamy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie będącej autentycznym liderem w swej branży;
 • Pracę w profesjonalnym i zaangażowanym zespole;
 • Możliwość wdrażania własnych pomysłów.

Wymagania:

 • Dobra znajomość procesów z zakresu logistyki magazynowej;
 • Znajomość oraz doświadczenie w pracy z bazami danych;
 • Dobre umiejętności interpersonalne i organizacyjne;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Umiejętność efektywnej komunikacji, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej;
 • Umiejętność pracy w grupie oraz zdolność do działania niezależnie;
 • Motywacja i pozytywne podejście do uczenia się i rozpoznawania nowych narzędzi i technologii;
 • Doświadczenie w projektach wdrożeniowych systemów informatycznych i przy integracji aplikacji z innymi systemami, np. klasy ERP będzie dodatkowym atutem :)
aplikuj
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji"
Jeśli wyraża Pan/Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska"
 
Analityk Danych

Twoje zadania:

 • Udział we wdrażaniu systemu klasy WMS oraz integracja z systemami klasy ERP, CRM;
 • Podejmowanie działań w oparciu o harmonogram pracy oraz proaktywnie realizowanie bieżących zadań;
 • Udzielanie wsparcia technicznego w zakresie obsługi i administracji systemu klasy WMS przed i po procesie wdrożenia;
 • Analiza potrzeb biznesowych;

Wymagania:

 • Dobra znajomość procesów z zakresu logistyki magazynowej;
 • Znajomość oraz doświadczenie w pracy z bazami danych;
 • Dobre umiejętności interpersonalne i organizacyjne;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Umiejętność efektywnej komunikacji, zarówno w formie ustnej jak i pisemnej;
 • Umiejętność pracy w grupie oraz zdolność do działania niezależnie;
 • Motywacja i pozytywne podejście do uczenia się i rozpoznawania nowych narzędzi i technologii;
 • Doświadczenie w projektach wdrożeniowych systemów informatycznych i przy integracji aplikacji z innymi systemami, np. klasy ERP będzie dodatkowym atutem :)

Zapewniamy:

 • Stabilne zatrudnienie w firmie będącej autentycznym liderem w swej branży;
 • Pracę w profesjonalnym i zaangażowanym zespole;
 • Możliwość wdrażania własnych pomysłów.
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji"
Jeśli wyraża Pan/Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, prosimy o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez spółkę Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska"
 

Ogłoszenie archiwalne