mBank S.A.

Analityk danych [rekrutacja prowadzona online]

mBank S.A.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Senatorska 18, Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 5 maj 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
Od nas dostaniesz:
  
Swobodny
dress code
 Dostęp do
bazy szkoleń
 Elastyczne godziny pracy
  
Pracę
w metodologi zwinnej - Agile
 Wysokiej
jakości sprzęt
do pracy
 Pracę w jednym z największych software hous'ów w kraju
Analityk danych 
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: ASZ/031/0320

Do Departamentu Zarządzania Bankowością Korporacyjną, Wydziału Badań i Analiz Biznesowych, w którym prowadzimy analizy klientów korporacyjnych i opracowujemy modele statystyczne poszukujemy osoby na stanowisko:

Analityka danych/ Analityka biznesowego

Analityk będzie głównie odpowiedzialny za opracowywanie analiz biznesowych klientów korporacyjnych, otoczenia rynkowego, potencjału, przeciwdziałania utracie klientów na potrzeby rozwoju bankowości korporacyjnej.

Dodatkowo Twój zakres obowiązków będzie zawierał również:

 • analizę danych klientów pod kątem ich znaczenia biznesowego
 • przygotowywanie danych do analiz we współpracy z zespołem hurtowni danych
 • opracowywanie wyników modeli i dashboardów zarządczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • dostosowanie sposobu wizualizacji wyników modeli i analiz do potrzeb odbiorcy i automatyzacja procesów
 • prezentowanie wyników kadrze zarządzającej
 • definiowanie reguł jakości danych i monitoring jakości danych
 • opracowywanie modeli statystycznych dla potrzeb procesów akwizycji, planowania, przeciwdziałania utracie klientów korporacyjnych

Masz to coś?

 • posiadasz wykształcenie wyższe w zakresie nauk ścisłych związanych z analizą danych (metody ilościowe, finanse, statystyka, informatyka, matematyka)
 • lubisz zadania analityczne, posiadasz umiejętności operowania na liczbach i wyciągania logicznych wniosków
 • masz wiedzę na temat funkcjonowania baz danych i znasz SQL
 • posiadasz doświadczenie w opracowywaniu dashboardów informacyjnych wykorzystując narzędzia BI (QlikView, Tableau, PowerBI)
 • posługujesz się językiem programowania wykorzystywanym w analizie danych (R, Python, SAS) - mile widziane
 • masz doświadczenie w opracowywaniu modeli statystycznych i pracy z danymi przy użyciu takich bibliotek jak Keras, Scikit-learn, Pandas – mile widziane
 • pracujesz dokładnie, skrupulatnie i rzetelnie
 • jesteś otwartą osobą, lubisz pracę zespołową, masz poczucie humoru
Chcesz zdobywać wiedzę?
U nas znajdziesz coś dla siebie!
Przekonaj się sam!

mBank ostrzega: Praca z nami to kontakt
z najnowszymi techologiami!
Analityk danych Numer ref.: ASZ/031/0320

Do Departamentu Zarządzania Bankowością Korporacyjną, Wydziału Badań i Analiz Biznesowych, w którym prowadzimy analizy klientów korporacyjnych i opracowujemy modele statystyczne poszukujemy osoby na stanowisko:

Analityka danych/ Analityka biznesowego

Analityk będzie głównie odpowiedzialny za opracowywanie analiz biznesowych klientów korporacyjnych, otoczenia rynkowego, potencjału, przeciwdziałania utracie klientów na potrzeby rozwoju bankowości korporacyjnej.

Dodatkowo Twój zakres obowiązków będzie zawierał również:

 • analizę danych klientów pod kątem ich znaczenia biznesowego
 • przygotowywanie danych do analiz we współpracy z zespołem hurtowni danych
 • opracowywanie wyników modeli i dashboardów zarządczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • dostosowanie sposobu wizualizacji wyników modeli i analiz do potrzeb odbiorcy i automatyzacja procesów
 • prezentowanie wyników kadrze zarządzającej
 • definiowanie reguł jakości danych i monitoring jakości danych
 • opracowywanie modeli statystycznych dla potrzeb procesów akwizycji, planowania, przeciwdziałania utracie klientów korporacyjnych

Masz to coś?

 • posiadasz wykształcenie wyższe w zakresie nauk ścisłych związanych z analizą danych (metody ilościowe, finanse, statystyka, informatyka, matematyka)
 • lubisz zadania analityczne, posiadasz umiejętności operowania na liczbach i wyciągania logicznych wniosków
 • masz wiedzę na temat funkcjonowania baz danych i znasz SQL
 • posiadasz doświadczenie w opracowywaniu dashboardów informacyjnych wykorzystując narzędzia BI (QlikView, Tableau, PowerBI)
 • posługujesz się językiem programowania wykorzystywanym w analizie danych (R, Python, SAS) - mile widziane
 • masz doświadczenie w opracowywaniu modeli statystycznych i pracy z danymi przy użyciu takich bibliotek jak Keras, Scikit-learn, Pandas – mile widziane
 • pracujesz dokładnie, skrupulatnie i rzetelnie
 • jesteś otwartą osobą, lubisz pracę zespołową, masz poczucie humoru

Nasza propozycja brzmi następująco:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. Miejsce pracy to Departament Zarządzania Bankowością Korporacyjną, Wydział Badań i analiz biznesowych. Twoje miejsce pracy to mBank Warszawa ul Senatorska 18
 • możliwość udziału w strategicznych projektach prowadzonych w mBanku
 • możliwości rozwoju posiadanych kompetencji oraz nauki wielu innych
 • dynamiczne i inspirujące środowisko pracy

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88,
według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.248.488 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego oraz jego badania, po upływie którego dane zostaną trwale usunięte, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, w takim wypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFactoring SA, mBank Hipoteczny SA, mCorporate Finance, mFinanse SA, mElements SA. oraz pracownikom firm outsourcingowym Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o. i Randstad Services APO Sp. Z o.o. S.K., Mellon Poland i partnerowi przeprowadzającemu badanie procesu rekrutacyjnego - Great Digital Magdalena Pawlak-Dobrzańska.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne