Oferta pracy

SB/SAiP/MSJW/80/1120
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Cyfrowy Polsat S.A., z siedzibą przy ul. Łubinowej 4A, 03-878 Warszawa, Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej „RODO”, informujemy, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łubinowej 4A, dalej „CP”. 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres: [email protected] lub kierując korespondencję pisemna na adres siedziby CP. 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu a) prowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; b) rejestracji w bazie kandydatów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, może być ona wycofana w każdym czasie bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody. 4. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, podmiotom współpracującym z CP, podmiotom przetwarzających dane na zlecenie CP oraz spółkom należącym do Grupy Kapitałowej CP. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu a) tj. prowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez 6 miesięcy po zakończonym procesie, b) gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody c) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. Po ustaniu celu przetwarzania dane zostaną usunięte. 7. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do: a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; c) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. 9. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zawarte w CV. 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Cyfrowy Polsat S.A.

Analityk Danych (Umowa na Zastępstwo)

Cyfrowy Polsat S.A.O firmie

 • Warszawa, Konstruktorska 4, Warszawa

 • Ważna jeszcze 21 dni
  do: 10 lut 2021
 • umowa na zastępstwo
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • W naszym zespole będziesz poznawać i analizować dane z obszarów usług telekomunikacyjnych i płatnej telewizji;

 • Będziesz przetwarzać informacje dotyczące różnych aspektów obsługi klienta;

 • Przygotujesz analizy związane m.in. ze sprzedażą usług, bazą abonencką, efektywnością prowadzonych działań marketingowych;

 • Prawdopodobnie stworzysz kilka raportów cyklicznych ale nie będzie to pochłaniać większości Twojego czasu pracy;

 • Swoimi umiejętnościami analizy danych będziesz wspierać działania biznesowe;

 • Rozwiniesz swój warsztat narzędziowy korzystając z różnych technologii dostępnych w naszej firmie.

Nasze wymagania

 • Ukończonych studiów(lub ostatni rok studiów) na kierunkach takich jak analiza danych, big data, informatyka, matematyka, fizyka, ekonomia;

 • Wiedzy na temat pracy z danymi - pozyskania, przetwarzania, analizy danych, formułowania wniosków na podstawie analiz;

 • Biegła znajomość MS Excel - umiejętności przetwarzania danych i ich wizualizacji;

 • Praktyczna znajomość SQL, od pobierania informacji po sprawną manipulację i przetwarzanie danych;

 • Umiejętności analizy i wizualizacji danych w narzędziach takich jak Tableau lub Microsoft Power BI;

 • Kreatywności i elastyczności w rozwiązywaniu problemów. Pozytywnego myślenia :)

 • Mile widziana praktyczna języków Python lub R i wiedza w dziedzinie GIS.

To oferujemy

 • Umowa o pracę na zastępstwo;

 • Możliwość rozwoju w jednej z największych grup kapitałowych;

 • Przyjazną atmosferę pracy, współpracę z osobami otwartymi i chętnie dzielącymi się wiedzą;

 • Elastyczne godziny pracy biurowej oraz możliwość pracy zdalnej;

 • Pakiet benefitów (MultiSport, opieka medyczna, oferty pracownicze).

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • elastyczny czas pracy

 • zniżki na firmowe produkty i usługi