Oferta pracy

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych

Prosimy o zawarcie w CV klauzul: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółkę INFRACERT TSI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przez mnie stanowisko. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę INFRACERT TSI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że Administratorem danych jest Spółka INFRACERT TSI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 32/3. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka INFRACERT TSI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 32/3.

2. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

- dla celów rekrutacji: w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji - przez okres jej trwania,

- dla celów rekrutacji: w przypadku zgody dla obecnej i przyszłych rekrutacji - przez okres 12 miesięcy,

- dla celów archiwalnych: na potrzebę ochrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia Pani/Pana roszczeń związanych z przebiegiem procesu rekrutacyjnego.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez dostawców systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Aplikacje zawierające CV wraz z oczekiwaniami finansowymi prosimy kierować na adres: [email protected] 
w temacie wpisując nazwę stanowiska.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi Osobami.

 

Jeżeli w danym momencie nie mamy odpowiadającej Ci oferty pracy, daj nam szansę skontaktować się z Tobą 
w przyszłości. Wyślij swoje CV na adres [email protected] 
w temacie wpisując Przyszła praca.

 

INFRACERT TSI SP. Z O.O.

Analityk Danych

INFRACERT TSI SP. Z O.O.O firmie

INFRACERT TSI SP. Z O.O.

Jagiellońska 32

Warszawa

INFRACERT TSI jest polską jednostką notyfikowaną specjalizującą się w działalności oraz wsparciu polskiego i europejskiego rynku kolejowego. Działamy w obszarze certyfikacji podsystemów interoperacyjności, wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz optymalizacji procesów przewozowych. Nasz zespół to grupa polskich i europejskich ekspertów, posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu funkcjonowania rynku kolejowego. Nasi pracownicy dysponują obszerną wiedzą zgromadzoną podczas wieloletniej pracy w sektorze kolejowym, administracji publicznej, instytutach naukowych oraz technicznym szkolnictwie wyższym.

Analityk Danych
Miejsce pracy: Warszawa

Oczekiwania:

Poszukujemy osoby odpowiedzialnej, posiadającej zdolności strategicznego myślenia i przewidywania, wysoko rozwiniętych zdolności interpersonalnych i analitycznych, posiadającej zdolność szybkiej oceny zmieniających się warunków i podejmowania w związku z tym trafnych decyzji, osoby dynamicznej w działaniu, twórczej, posiadającej umiejętność pracy w zespole, która utożsami się z instytucją i nastawiona będzie przede wszystkim na rozwój instytucji, co przełoży się na rozwój własny.

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację prac związanych z opracowywaniem i testowaniem modeli predykcyjnych pod kątem określenia zachowań pojazdów szynowych oraz analizę statystyczną pozyskiwanych danych. Będzie ona wykonywać następujące prace:

 • udział w specyfikowaniu minimalnych wymagań dla systemów rejestracji parametrów pojazdów szynowych
 • przygotowywanie zestawu danych do prowadzonych analiz
 • prowadzenie zleconych zadań związanych z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów
 • opracowywanie modeli dynamicznych opisujących kinematykę pojazdów
 • opracowywanie modeli predykcyjnych pod kątem optymalizacji procesów
 • implementacja modeli w środowisku symulacyjnym
 • tworzenie oprogramowania analitycznego w warstwie back-end z elementami warstwy prezentacji
 • projektowanie testów pod kątem optymalizacji parametrów modeli
 • przeprowadzanie analiz statystycznych
 • przygotowywanie raportów technicznych z prowadzonych prac
 • bieżące dokumentowanie prac zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Wymagania:

 • studiów wyższych o kierunku inżynieria oprogramowania, elektronika, informatyka, robotyka lub pokrewne,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracach na podobnym stanowisku
 • bardzo dobrą znajomość pakietów statystycznych, data mining (np. R, Statistica, Weka)
 • bardzo dobrą znajomość środowiska Matlab/Scilab oraz Simulink z doświadczeniem w zakresie opracowywania własnego oprogramowania analitycznego
 • znajomość obiektowych języków programowania: C#, C++, C, Python
 • znajomość bibliotek/technologii wspierających uczenie maszynowe (np. PyTorch)
 • wiedza z zakresu obsługi relacyjnych baz danych
 • znajomość zagadnień modelowania obiektowego z wykorzystaniem UML
 • umiejętność adaptacji proponowanych przez siebie rozwiązań do założeń projektowych, umiejętność integracji tych rozwiązań.

Oferujemy:

 • pracę w zgranym zespole, pełnym pomysłów oraz pasji kolejowej,
 • zatrudnienie na atrakcyjnych warunkach, w tym wynagrodzenia i rozwoju zawodowego,
 • pracę w elitarnej grupie jednostek notyfikowanych w zakresie interoperacyjności kolei,
 • pracę w jednostce posiadającej ugruntowaną pozycję na rynku, oraz stosującej najwyższe standardy i wartości,
 • liczne szkolenia w obszarze transportu kolejowego oraz zarządzania zespołem i projektami,
 • udział w największych wydarzeniach i projektach kolejowych w Polsce i na Świecie,
 • realizację innowacyjnych projektów z dziedziny transportu kolejowego.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi Osobami.

Więcej informacji na temat jednostki, dostępnych jest na stronie internetowej: www.infracert.com

INFRACERT TSI jest polską jednostką notyfikowaną specjalizującą się w działalności oraz wsparciu polskiego i europejskiego rynku kolejowego. Działamy w obszarze certyfikacji podsystemów interoperacyjności, wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz optymalizacji procesów przewozowych. Nasz zespół to grupa polskich i europejskich ekspertów, posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu funkcjonowania rynku kolejowego. Nasi pracownicy dysponują obszerną wiedzą zgromadzoną podczas wieloletniej pracy w sektorze kolejowym, administracji publicznej, instytutach naukowych oraz technicznym szkolnictwie wyższym.

Analityk Danych

Oczekiwania:

Poszukujemy osoby odpowiedzialnej, posiadającej zdolności strategicznego myślenia i przewidywania, wysoko rozwiniętych zdolności interpersonalnych i analitycznych, posiadającej zdolność szybkiej oceny zmieniających się warunków i podejmowania w związku z tym trafnych decyzji, osoby dynamicznej w działaniu, twórczej, posiadającej umiejętność pracy w zespole, która utożsami się z instytucją i nastawiona będzie przede wszystkim na rozwój instytucji, co przełoży się na rozwój własny.

Opis stanowiska:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację prac związanych z opracowywaniem i testowaniem modeli predykcyjnych pod kątem określenia zachowań pojazdów szynowych oraz analizę statystyczną pozyskiwanych danych. Będzie ona wykonywać następujące prace:

 • udział w specyfikowaniu minimalnych wymagań dla systemów rejestracji parametrów pojazdów szynowych
 • przygotowywanie zestawu danych do prowadzonych analiz
 • prowadzenie zleconych zadań związanych z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów
 • opracowywanie modeli dynamicznych opisujących kinematykę pojazdów
 • opracowywanie modeli predykcyjnych pod kątem optymalizacji procesów
 • implementacja modeli w środowisku symulacyjnym
 • tworzenie oprogramowania analitycznego w warstwie back-end z elementami warstwy prezentacji
 • projektowanie testów pod kątem optymalizacji parametrów modeli
 • przeprowadzanie analiz statystycznych
 • przygotowywanie raportów technicznych z prowadzonych prac
 • bieżące dokumentowanie prac zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Wymagania:

 • studiów wyższych o kierunku inżynieria oprogramowania, elektronika, informatyka, robotyka lub pokrewne,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracach na podobnym stanowisku
 • bardzo dobrą znajomość pakietów statystycznych, data mining (np. R, Statistica, Weka)
 • bardzo dobrą znajomość środowiska Matlab/Scilab oraz Simulink z doświadczeniem w zakresie opracowywania własnego oprogramowania analitycznego
 • znajomość obiektowych języków programowania: C#, C++, C, Python
 • znajomość bibliotek/technologii wspierających uczenie maszynowe (np. PyTorch)
 • wiedza z zakresu obsługi relacyjnych baz danych
 • znajomość zagadnień modelowania obiektowego z wykorzystaniem UML
 • umiejętność adaptacji proponowanych przez siebie rozwiązań do założeń projektowych, umiejętność integracji tych rozwiązań.

Oferujemy:

 • pracę w zgranym zespole, pełnym pomysłów oraz pasji kolejowej,
 • zatrudnienie na atrakcyjnych warunkach, w tym wynagrodzenia i rozwoju zawodowego,
 • pracę w elitarnej grupie jednostek notyfikowanych w zakresie interoperacyjności kolei,
 • pracę w jednostce posiadającej ugruntowaną pozycję na rynku, oraz stosującej najwyższe standardy i wartości,
 • liczne szkolenia w obszarze transportu kolejowego oraz zarządzania zespołem i projektami,
 • udział w największych wydarzeniach i projektach kolejowych w Polsce i na Świecie,
 • realizację innowacyjnych projektów z dziedziny transportu kolejowego.

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi Osobami.

Więcej informacji na temat jednostki, dostępnych jest na stronie internetowej: www.infracert.com

Ogłoszenie archiwalne