Accenture Consulting

Analityk ds. Cybersecurity/Pentester

Accenture ConsultingO firmie

Accenture Consulting

Warsaw Towers

Warszawa

Zespół Cyberbezpieczeństwa (w ramach działu Security Consulting) zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych. Nasi eksperci pomagają Klientom identyfikować luki w ich zabezpieczeniach IT, analizować ich wpływ biznesowy, projektować i wdrażać kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa.

 

Czym będziesz się zajmować?

Weźmiesz udział w realizacji ciekawych projektów dla dużych polskich oraz międzynarodowych klientów w zakresie bezpieczeństwa IT. Będziesz odpowiadać za:
 
przeprowadzanie testów bezpieczeństwa aplikacji, produktów i platform
analizę i definiowanie wymagań bezpieczeństwa aplikacji i systemów
analizę kodu źródłowego aplikacji
przygotowanie raportów bezpieczeństwa, współpracę z programistami
 
 
 
 
 

Czego od Ciebie oczekujemy?

znajomości zagadnień bezpieczeństwa na poziomie technicznym
znajomości rozwiązań zapobiegających lub mitygujących luki bezpieczeństwa
znajomości standardów weryfikowania bezpieczeństwa aplikacji
doświadczenia w pracy w roli Pentestera lub Inżyniera ds. Bezpieczeństwa IT
certyfikatu poświadczające wiedzę i zawodowe kompetencje (m.in. OSCP, OSCE, SANS GPEN/GXPN, GWAPT, eWPT)
 
 
 
 

Co możemy Ci zapewnić?

Dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań bezpieczeństwa IT
Międzynarodowe szkolenia i zdobycie kluczowych na rynku certyfikatów
Możliwość wyjazdu na projekty zagraniczne
Pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.
Sprawdź wszystkie otwarte stanowiska w Accenture:

Zespół Cyberbezpieczeństwa (w ramach działu Security Consulting) zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych. Nasi eksperci pomagają Klientom identyfikować luki w ich zabezpieczeniach IT, analizować ich wpływ biznesowy, projektować i wdrażać kompleksowe rozwiązania bezpieczeństwa.

Analityk ds. Cybersecurity/
/Pentester
Numer ref.: 00459026
 

Czym będziesz się zajmować?

Weźmiesz udział w realizacji ciekawych projektów dla dużych polskich oraz międzynarodowych klientów w zakresie bezpieczeństwa IT. Będziesz odpowiadać za:
 
przeprowadzanie testów bezpieczeństwa aplikacji, produktów i platform
analizę i definiowanie wymagań bezpieczeństwa aplikacji i systemów
analizę kodu źródłowego aplikacji
przygotowanie raportów bezpieczeństwa, współpracę z programistami
 
 
 
 
 

Czego od Ciebie oczekujemy?

znajomości zagadnień bezpieczeństwa na poziomie technicznym
znajomości rozwiązań zapobiegających lub mitygujących luki bezpieczeństwa
znajomości standardów weryfikowania bezpieczeństwa aplikacji
doświadczenia w pracy w roli Pentestera lub Inżyniera ds. Bezpieczeństwa IT
certyfikatu poświadczające wiedzę i zawodowe kompetencje (m.in. OSCP, OSCE, SANS GPEN/GXPN, GWAPT, eWPT)
 
 
 
 

Co możemy Ci zapewnić?

Dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań bezpieczeństwa IT
Międzynarodowe szkolenia i zdobycie kluczowych na rynku certyfikatów
Możliwość wyjazdu na projekty zagraniczne
Pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Accenture Sp. z o.o. lub inny podmiot grupy Accenture w celach rekrutacyjnych oraz na umieszczenie i przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych, również po okresie rekrutacji, w bazie danych firmy Accenture Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-121, przy ul. Siennej 39, lub innego podmiotu grupy Accenture, a także na ich przekazywanie do państw trzecich w ramach grupy Accenture, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe dane podaję dobrowolnie. Zostałem (-am) poinformowany (-a) o prawie dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania."
 
Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Ogłoszenie archiwalne