Oferta pracy

Analityk ds. Monitoringu Zgodności

Citi Handlowy

Citi Handlowy

Romualda Traugutta 7/9

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • Wsparcie procesów identyfikowania ryzyka braku zgodności, w tym analizowanie stanowisk i regulacji nadzorczych wydawanych przez instytucje nadzorcze;

 • Prowadzenie rejestru przepisów prawa i regulacji nadzorczych mających zastosowanie do działalności banku;

 • Monitorowanie zmian regulacyjnych, nowych regulacji, kar i środków nadzorczych oraz zmian polityk wewnętrznych w celu identyfikacji nowych kluczowych obszarów ryzyka;

 • Komunikowanie zmian regulacyjnych i standardów rynkowych do jednostek organizacyjnych;

 • Wsparcie procesów kontroli ryzyka braku zgodności poprzez monitorowanie wdrożenia zmian regulacyjnych i prawnych w jednostkach organizacyjnych;

 • Przygotowywanie/ opiniowanie komunikacji banku z regulatorami;

 • Opiniowanie wydawanych w banku wewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności w zakresie zarządzania zmianami prawnymi i regulacyjnymi;

 • Analizowanie informacji/danych i przygotowywanie raportów związanych z identyfikacją i oceną ryzyka braku zgodności oraz monitorowaniem kwestii związanych z brakiem zgodności;

 • Współpraca oraz monitorowanie praktyk Citigroup w zakresie ryzyka braku zgodności;

 • Wsparcie procesów raportowania ryzyka braku zgodności.

Nasze wymagania

 • Min. 1 rok doświadczenia w bankowości (funkcja compliance)

 • Wykształcenie wyższe licencjacie z zakresu zarządzania, ekonomii, administracji.

 • Znajomość przepisów prawa, rekomendacji oraz wytycznych regulatorów dotyczących działalności bankowej;

 • Dobre pisemne i werbalne umiejętności komunikacyjne;

 • Umiejętność analizy raportów w tym z działań regulatorów

 • Biegła znajomość programu MS Office (Excel, Word, PowerPoint);

 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • program emerytalny

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • inicjatywy dobroczynne

Analityk ds. Monitoringu Zgodności odpowiedzialny jest za analizę stanowisk, rekomendacji i wytycznych regulatorów oraz wsparcie projektowania wewnętrznych polityk, procedur i programów z zakresu zarządzania ryzykiem braku zgodności. Ponadto współpracuje z jednostkami biznesowymi i kontrolnymi w ramach monitorowania wdrożenia zmian prawnych i regulacyjnych w banku.