Logo Pracuj.pl

Analityk ds. monitorowania cyberzagrożeń (I Linia SOC)

mBank S.A.

 • Warszawa, mazowieckie

 • ogłoszenie wygasło 2 lata temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 • rekrutacja zdalna
Analityk ds. monitorowania cyberzagrożeń (I Linia SOC)Numer ref.: KZ/120/1121

W zespole I Linii SOC IT zajmujemy się monitorowaniem bezpieczeństwa i obsługą incydentów bezpieczeństwa. Jesteśmy odpowiedzialni za pierwszą reakcję na zidentyfikowane lub zgłoszone przez pracowników i klientów zdarzenia związane z cyberbezpieczeństwem. Ściśle współpracujemy z II Linią SOC oraz pozostałą częścią SOC Biznes.
Sprawdź, co czeka na Ciebie w naszym zespole :)

 

Chcemy powierzyć Ci:

 • udział w pracach zespołu Security Operations Center w trybie 24/7,
 • monitorowanie działań użytkowników w systemach informatycznych i wykrywanie naruszeń dot. bezpieczeństwa IT, w oparciu o obwiązujące procedury,
 • obsługę systemów wspomagających monitorowanie bezpieczeństwa IT na podstawie istniejących procedur,
 • udział w procesie analizy i obsługi incydentów bezpieczeństwa IT,
 • aktywną współpracę z pozostałym zespołem I Linii oraz analitykami II Linii CERT/SOC,
 • doraźne wsparcie merytoryczne w obszarze bezpieczeństwa IT dla pracowników innych obszarów banku.

 

Aby zacząć, potrzebujesz:

 • wykształcenia wyższego lub bycia studentem ostatniego roku studiów (preferowane kierunki: informatyka, matematyka, elektronika),
 • wiedzy i zainteresowania dziedziną IT oraz bezpieczeństwa IT,
 • wiedzy i praktycznego doświadczenia dotyczącego technologii sieciowych, rodziny systemów operacyjnych Windows, Linux/Unix, baz danych, technologii i rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa,
 • podstawowej znajomości metod przeprowadzania ataków na systemy IT oraz zagrożeń z tym związanych,
 • wiedzy na temat wykonywania analizy incydentów,
 • umiejętności tworzenia formalnych dokumentów, procedur, raportów,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
 • gotowości do pracy trzyzmianowej 7 dni w tygodniu (6-14-22),
 • chęci rozwoju w perspektywicznym obszarze cyberbezpieczeństwa.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie zawodowe w obszarze IT lub bezpieczeństwa IT,
 • znajomość narzędzi wspierających monitorowanie bezpieczeństwa systemów IT i analizy logów.

 

forma współpracy: umowa o pracę
lokalizacja: Łódź, Przystanek mBank / Warszawa
tryb pracy: 24/7, trzy zmiany 6-14-22, tryb hybrydowy (Home Office/biuro)

 

Brzmi ciekawie? Nie czekaj – aplikuj i dołącz do nas :)

 

Co dalej?

 1. zapoznamy się z Twoim CV i formularzem aplikacyjnym,
 2. porozmawiasz z rekruterem m.in. o motywacji do zmiany, dotychczasowych doświadczeniu i oczekiwaniach,
 3. spotkasz się online z potencjalnym szefem.

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne