Ta oferta pracy jest nieaktualna od 25 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Analityk ds. produkcji

 • Tarnów, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 25.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteśmy wiodącym producentem kostki brukowej, betonu komórkowego, płyt tarasowych, systemów kanalizacyjnych, elementów konstrukcyjnych oraz systemów murków i ogrodzeń.

  W związku z rozbudową naszego zespołu
  i kolejnymi działaniami rozwojowymi, poszukujemy kandydatów na stanowisko:
  Analityk ds. produkcji
  Miejsce pracy: Tarnów

  Zadania na stanowisku:

  • Prowadzenie analiz rentowności planowanych projektów i inwestycji
  • Wykonywanie wolumenów produkcyjnych oraz budżetów surowców
  • Przygotowywanie analiz i informacji zarządczej, służącej do podejmowania decyzji kierownictwu firmy (np. rachunek kosztów działań, analiza kosztów zmiennych)

  Wymagane kompetencje:

  • Kilkuletnie doświadczenie zawodowe w dziale kontrolingu lub księgowości w firmach o profilu produkcyjnym
  • Wiedza z zakresu kontroli i redukcji kosztów operacyjnych w firmach o profilu produkcyjnym
  • Umiejętność sporządzania kalkulacji i analiz dotyczących kosztów operacyjnych, budżetów, oceny rentowności przedsięwzięć,
  • Biegłość w posługiwaniu się arkuszami kalkulacyjnymi i bazami danych
  • Mile widziane doświadczeni we wdrażaniu działań racjonalizatorskich, kontrolnych
  • Umiejętności analityczne, rzetelność i sprawność działania
  • Samodzielność w działaniu i proaktywna postawa, umiejętność proponowania i wdrażania nowych rozwiązań
  • Silna motywacja do pracy oraz chęć dalszego rozwoju zawodowego

  Oferujemy:

  • Umowa o pracę w pełnym etacie
  • Motywujący system premiowy
  • Samodzielne i odpowiedzialne stanowisko
  • Możliwości rozwoju w strukturach firmy oraz podnoszenia własnych kwalifikacji

  Jeżeli chcą Państwo wspólnie z nami rozwijać firmę

  BRUK-BET Sp. Z o.o.

  prosimy o przesyłanie aplikacji klikając przycisk aplikuj na dole ogłoszenia.


  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883).
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BRUK-BET sp. z o.o. z siedzibą w Niecieczy, 33-240 Żabno, Nieciecza 199, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270323, posiadająca NIP: 517-020-05-80, REGON: 180188969, kapitał zakładowy 299 mln zł, tel 14 644 44 44, e-mail [email protected]
  2. Pani/Pana dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane:
   a) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679) w związku z przepisami Kodeksu pracy);
   b) dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
   c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679),
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Administratora a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 2 lata. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
  5. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Kodeks pracy. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych Kodeksem pracy podanie danych jest dobrowolne.