Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Analityk ds. Programowania w Wydziale Analiz i Rozwoju Oprogramowania w Biurze Teleinformatyki

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

 • Karolkowa 30, Wola, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna
 • Szukamy wielu kandydatów
  wakaty: 2

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Karolkowa 30

Wola

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • zbieranie i analiza wymagań biznesowych oraz opracowywanie rekomendacji wykonalności,

 • analizowanie systemów rozwijanych in-house lub zamawianych u dostawców zewnętrznych w szczególności pod kątem ich rozwoju oraz integracji z innymi systemami,

 • prowadzenie testów wewnętrznych oraz pomoc w testach akceptacyjnych w ramach budowy nowych funkcjonalności oraz nowo wdrażanych systemach informatycznych,

 • tworzenie dokumentacji oraz instrukcji użytkownika dla posiadanych i budowanych systemów informatycznych,

 • ścisła współpraca z biurami merytorycznymi oraz zespołem IT, a także z wykonawcami zewnętrznymi świadczącymi usługi asysty technicznej i rozwoju systemów IT,

 • interpretacja materiałów merytorycznych dotycząca zmian w użytkowanych w KOWR systemach informatycznych, jak i nowych, których budowa wynika z potrzeb Biur/Departamentów merytorycznych KOWR,

 • prowadzenie szkoleń dla użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych,

 • nadzór nad poprawną realizacją umów z wykonawcami zewnętrznymi pod względem formalnym i merytorycznym,

 • nadzór nad realizacją prac wykonawców zewnętrznych, prowadzenie dokumentacji projektowej, zarządzanie ryzykiem w projektach IT,

 • pozyskiwanie danych z baz danych systemów.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku analityka biznesowo-systemowego lub pokrewnym

 • lub

 • wykształcenie średnie i co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowisku analityka biznesowo-systemowego lub pokrewnym,

 • umiejętność pozyskiwania i dokumentowania wymagań biznesowych i funkcjonalnych,

 • doświadczenie w pracy z projektami integracyjnymi, wdrożeniowymi,

 • znajomość notacji BPMN,

 • bardzo dobra znajomość Microsoft Office,

 • podstawowa znajomość SQL,

 • zdolność analitycznego myślenia,

 • duża samodzielność w działaniu i umiejętność priorytetyzacji zadań,

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

 • nastawienie na rezultat i osiąganie celów.

Mile widziane

 • wykształcenie wyższe informatyczne/matematyczne/ekonomiczne,

 • znajomość metodyk zarządzania: Agile, SCRUM, Prince2 i notacji UML (potwierdzone certyfikatami).

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 14.10.2022
 • email

  [email protected]

  w temacie wiadomości: „Nabór – ogłoszenie nr 148/CEN KOWR/09/2022”

 • pocztą

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

  ul. Karolkowa 30

  01-207 Warszawa

  z dopiskiem: „Nabór – ogłoszenie nr 148/CEN KOWR/09/2022”

 • osobiście

  Kancelaria Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

  ul. Karolkowa 30

  01-207 Warszawa

  (kancelaria czynna w godz.: 8:00 – 16:00)

  Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

  „Nabór – ogłoszenie nr 148/CEN KOWR/09/2022”

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie. Praca w budynku firmy.

 • Budynek firmy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, skaner,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd dla osób niepełnosprawnych,

 • pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

 • brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1) cv i list motywacyjny,

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

3) oświadczenie dotyczące zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Wzór oświadczenia dotyczący ochrony danych osobowych dostępny na stronie internetowej pod adresem https://bip.kowr.gov.pl/praca/wskazowki-dla-kandydatow

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie bez podania przyczyn.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, wraz z terminem i miejscem rozmowy kwalifikacyjnej, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w biurze Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, ul. Karolkowa 30, do dnia 19 października 2022 r.

CV, list motywacyjny, oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem, oświadczenia dodatkowo aktualną datą.

Dokumenty aplikacyjne niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne nie będą wykorzystywane w innych procesach rekrutacyjnych realizowanych w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. KOWR nie prowadzi bazy danych kandydatów zainteresowanych pracą.

Przewiń do profilu firmy