Citi Handlowy

Analityk ds. raportowania zarządzania ryzykiem

Citi HandlowyO firmie

Citi Handlowy

Senatorska

Warszawa

Jesteśmy bankiem, który łączy doświadczenie i najlepsze tradycje polskiej bankowości z nowoczesnym modelem prowadzenia finansów.

Wyznaczamy standardy światowej bankowości dzięki długofalowej strategii wzmacniając naszą obecność na świecie i nieustannie ulepszając relacje z Klientami. Kładziemy nacisk nie tylko na bankowość, ale też na technologie i analitykę.

Nasze podejście do rozwoju jest proste – stwarzamy możliwości i udostępniamy narzędzia rozwojowe, z których pracownicy mogą korzystać w odpowiednim dla siebie czasie, popierając jednocześnie postawę odpowiedzialności za kształtowanie własnej drogi zawodowej.

W Citi Handlowy nie ma sztywno wyznaczonych ścieżek kariery, którymi trzeba podążać – dzięki mobilności zawodowej można startować w procesach rekrutacyjnych w Citi na całym świecie.
Analityk ds. raportowania zarządzania ryzykiem
Miejsce pracy: Warszawa
20158107

Departament Strategii Ryzyka i Kapitału to zespół współtworzący i aktywnie kształtujący procesy zarządzania ryzykiem w Banku Handlowym w Warszawie. Nasi pracownicy odpowiedzialni są między innymi za sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną (KNF, NBP, EBA), zaawansowaną analizę danych, rozwój i utrzymanie systemów i procesów informacji zarządczej.

Obowiązki:

 • Projektowanie, opracowanie i wykonywanie raportów dotyczących ryzyka kredytowego
 • Zapewnienie wsparcia w raportowaniu ryzyka i analiz ad hoc
 • Optymalizacja struktur danych dla procesów raportowania ryzyka;
 • Współpraca z menedżerami ds. Ryzyka, menedżerami biznesu, Departamentem Finansów i Departamentem Technologii, w celu zapewnienia poprawnego raportowania ryzyka i zgodności ze wszystkimi wymaganiami regulacyjnymi
 • Rozwijanie wiedzy specjalistycznej w zakresie korzystania z różnych wewnętrznych systemów i baz danych
 • Automatyzacja raportów i identyfikacja potencjalnych ulepszeń w celu zwiększenia spójności, przejrzystości i wiarygodności raportów ryzyka kredytowego
 • Budowanie relacji z kluczowymi interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Tworzenie, modyfikowanie i utrzymywanie dokumentacji do procesów raportowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (ekonomiczne, statystyczne, ekonometryczne, matematyczne, informatyczne)
 • 1-3 lata doświadczenia w branży finansowej.
 • Znajomość branży finansowej, w szczególności dziedziny zarządzania ryzykiem i podstawowa znajomość różnych polityk kredytowych.
 • Biegłość w obsłudze Microsoft Office - w szczególności Excel (analiza danych)
 • Doświadczenie w pracy z SAS - SAS Base i SAS Enterprise Guide - poziom min. średniozaawansowany
 • Doświadczenie w pracy z SQL – poziom min. średniozaawansowany
 • Znajomość Python’a i R będzie dodatkowym atutem
 • Zdolność do budowania i utrzymywania relacji, umiejętność współpracy z ludźmi na wszystkich poziomach organizacji
 • Samodzielność i wysoka motywacja, umiejętność prowadzenia kilku projektów równolegle, umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej.
 • Dobra znajomość produktów bankowych, procesów zarządzania ryzykiem oraz dobra znajomość wymogów regulacyjnych i ram zarządzania ryzykiem
 • Język angielski i polsk na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację ustną i pisemną
 • Zaawansowane umiejętności analityczne, myślenie koncepcyjne i umiejętność wyciągania wnioskó

Oferujemy:

 • Możliwość pracy w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku
 • Współpracę z zespołem wysokiej klasy specjalistów w wymagającym obszarze branży finansowej w jednej z wiodących firm na świecie
 • Dostęp do najnowszych technologii i narzędzi
 • Możliwość nauki poprzez udział w różnych projektach
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i bogaty pakiet socjalny

Risk Strategy and Capital Department is a team co-creating and actively shaping risk management processes in Bank Handlowy w Warszawie SA. Our employees are responsible among others for internal and external reporting (KNF, NBP, EBA), advanced data analysis, development and maintenance of management information systems and processes.

Responsibilities:

 • Design, develop and execute credit risk reports
 • Provide ad-hoc support and analysis
 • Optimize data structures for risk reporting processes;
 • Interface with Risk Managers, Business Managers, Finance and Technology counterparts to ensure robust execution and compliance with all requirements
 • Develop expertise in usage of various internal system and databases
 • Support report automation and Identify potential process improvements and capabilities to increase consistency, transparency, and reliability of credit risk reports
 • Build relationships with key internal and external stakeholders
 • Maintenance of associated process documentation

Qualifications:

 • Bachelor’s/University degree
 • 1-3 years experience in Finance industry
 • Knowledge of banking domain especially risk management and basic understanding of various credit policies
 • Should have excellent proficiency in Microsoft Office – particularly Excel (metrics and data analysis)
 • Should have experience working with SAS – SAS Base and SAS Enterprise Guide – intermediate level
 • Should have experience working with SQL – intermediate level
 • Knowledge of Python and R would be a great asset
 • Ability to build and maintain relationships with the ability to work collaboratively and with people at all levels of the organization
 • Autonomous and highly motivated with the ability to multi-task productively and to work independently as well as collaboratively
 • Good knowledge of banking products, risk processes and controls with good understanding of regulatory requirements and risk management framework.
 • English and Polish, allowing free verbal and written communication
 • Strong analytical skills, conceptual thinking and the ability to draw conclusions

We offer:

 • Opportunity to work in an international, multi-cultural environment
 • Cooperation with a high quality team in a challenging area of the financial industry with one of the world's leading companies
 • Access to the latest technologies and tools
 • Opportunity to learn through participation in various projects
 • Attractive conditions of employment and benefit
The role of the Risk Management Reporting Analyst is located at Bank Handlowy S.A. in Warsaw: 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji.
Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych.

www.citihandlowy.pl
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Analityk ds. raportowania zarządzania ryzykiemNumer ref.: 20158107

Departament Strategii Ryzyka i Kapitału to zespół współtworzący i aktywnie kształtujący procesy zarządzania ryzykiem w Banku Handlowym w Warszawie. Nasi pracownicy odpowiedzialni są między innymi za sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną (KNF, NBP, EBA), zaawansowaną analizę danych, rozwój i utrzymanie systemów i procesów informacji zarządczej.

Obowiązki:

 • Projektowanie, opracowanie i wykonywanie raportów dotyczących ryzyka kredytowego
 • Zapewnienie wsparcia w raportowaniu ryzyka i analiz ad hoc
 • Optymalizacja struktur danych dla procesów raportowania ryzyka;
 • Współpraca z menedżerami ds. Ryzyka, menedżerami biznesu, Departamentem Finansów i Departamentem Technologii, w celu zapewnienia poprawnego raportowania ryzyka i zgodności ze wszystkimi wymaganiami regulacyjnymi
 • Rozwijanie wiedzy specjalistycznej w zakresie korzystania z różnych wewnętrznych systemów i baz danych
 • Automatyzacja raportów i identyfikacja potencjalnych ulepszeń w celu zwiększenia spójności, przejrzystości i wiarygodności raportów ryzyka kredytowego
 • Budowanie relacji z kluczowymi interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Tworzenie, modyfikowanie i utrzymywanie dokumentacji do procesów raportowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (ekonomiczne, statystyczne, ekonometryczne, matematyczne, informatyczne)
 • 1-3 lata doświadczenia w branży finansowej.
 • Znajomość branży finansowej, w szczególności dziedziny zarządzania ryzykiem i podstawowa znajomość różnych polityk kredytowych.
 • Biegłość w obsłudze Microsoft Office - w szczególności Excel (analiza danych)
 • Doświadczenie w pracy z SAS - SAS Base i SAS Enterprise Guide - poziom min. średniozaawansowany
 • Doświadczenie w pracy z SQL – poziom min. średniozaawansowany
 • Znajomość Python’a i R będzie dodatkowym atutem
 • Zdolność do budowania i utrzymywania relacji, umiejętność współpracy z ludźmi na wszystkich poziomach organizacji
 • Samodzielność i wysoka motywacja, umiejętność prowadzenia kilku projektów równolegle, umiejętność pracy samodzielnej oraz zespołowej.
 • Dobra znajomość produktów bankowych, procesów zarządzania ryzykiem oraz dobra znajomość wymogów regulacyjnych i ram zarządzania ryzykiem
 • Język angielski i polsk na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację ustną i pisemną
 • Zaawansowane umiejętności analityczne, myślenie koncepcyjne i umiejętność wyciągania wnioskó

Oferujemy:

 • Możliwość pracy w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku
 • Współpracę z zespołem wysokiej klasy specjalistów w wymagającym obszarze branży finansowej w jednej z wiodących firm na świecie
 • Dostęp do najnowszych technologii i narzędzi
 • Możliwość nauki poprzez udział w różnych projektach
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i bogaty pakiet socjalny

Risk Strategy and Capital Department is a team co-creating and actively shaping risk management processes in Bank Handlowy w Warszawie SA. Our employees are responsible among others for internal and external reporting (KNF, NBP, EBA), advanced data analysis, development and maintenance of management information systems and processes.

Responsibilities:

 • Design, develop and execute credit risk reports
 • Provide ad-hoc support and analysis
 • Optimize data structures for risk reporting processes;
 • Interface with Risk Managers, Business Managers, Finance and Technology counterparts to ensure robust execution and compliance with all requirements
 • Develop expertise in usage of various internal system and databases
 • Support report automation and Identify potential process improvements and capabilities to increase consistency, transparency, and reliability of credit risk reports
 • Build relationships with key internal and external stakeholders
 • Maintenance of associated process documentation

Qualifications:

 • Bachelor’s/University degree
 • 1-3 years experience in Finance industry
 • Knowledge of banking domain especially risk management and basic understanding of various credit policies
 • Should have excellent proficiency in Microsoft Office – particularly Excel (metrics and data analysis)
 • Should have experience working with SAS – SAS Base and SAS Enterprise Guide – intermediate level
 • Should have experience working with SQL – intermediate level
 • Knowledge of Python and R would be a great asset
 • Ability to build and maintain relationships with the ability to work collaboratively and with people at all levels of the organization
 • Autonomous and highly motivated with the ability to multi-task productively and to work independently as well as collaboratively
 • Good knowledge of banking products, risk processes and controls with good understanding of regulatory requirements and risk management framework.
 • English and Polish, allowing free verbal and written communication
 • Strong analytical skills, conceptual thinking and the ability to draw conclusions

We offer:

 • Opportunity to work in an international, multi-cultural environment
 • Cooperation with a high quality team in a challenging area of the financial industry with one of the world's leading companies
 • Access to the latest technologies and tools
 • Opportunity to learn through participation in various projects
 • Attractive conditions of employment and benefit
The role of the Risk Management Reporting Analyst is located at Bank Handlowy S.A. in Warsaw: 

Program jest realizowany w miastach:

Bełchatów, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Chełm, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Ełk, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Głogów, Gorzów Wielkopolski, Jelenia Góra, Kalisz, Katowice, Kielce, Konin, Koszalin, Kraków, Kutno, Legnica, Leszno, Lublin, Łomża, Łódź, Mielec, Nowy Sącz, Oborniki Wielkopolskie, Olsztyn, Opole, Ostrów Wielkopolski, Pabianice, Piekary Śląskie, Piła, Piotrków Trybunalski, Płock, Poznań, Puławy, Radom, Ruda Śląska, Rybnik, Rzeszów, Siedlce, Siemianowice Śląskie, Sieradz, Skarżysko Kamienna, Sosnowiec, Stalowa Wola, Stargard Szczeciński, Szczecin, Świdnica, Tarnowo Podgórne, Tarnowskie Góry, Tarnów, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Tychy, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zabrze, Zamość, Zielona Góra, Żory.

Ogłoszenie archiwalne