Ta oferta pracy jest nieaktualna od 123 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Analityk ds. ulg i umorzeń

 • Łódź, łódzkie
 • Specjalista
 • 19.11.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 | I Oddział w Łodzi

  I Oddział w Łodzi ul. Zamenhofa 2, poszukuje do Centrum Umorzeń kandydatów na stanowisko:

  Analityk ds. ulg i umorzeń

  Miejsce pracy: Łódź

  Opis stanowiska:

  Osoba zatrudniona na stanowisku będzie zapewniała realizację zadań z zakresu udzielania ulg i umarzania należności z tytułu składek, nienależnie pobranych świadczeń oraz należności FAL w zakresie analizy wniosków.

  Wymagania formalne: 

  Niezbędne:

  • wykształcenie średnie

  Pożądane: 

  • wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, ekonomia, administracja)
  • 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznym

  Wymagania dodatkowe:

  • nastawienie na wyniki / konsekwencja w działaniu
  • terminowość, rzetelność
  • samodzielność, odpowiedzialność
  • umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych oraz pisemnych
  • działanie procesowe / nastawienie na proces
  • umiejętność podejmowania decyzji
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • umiejętność poprawnego wnioskowania
  • umiejętność stosowania przepisów prawa
  • umiejętność współpracy z innymi
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w terminie do dnia 19 grudnia 2018 roku
  klikając w przycisk aplikowania.

  Wymagane dokumenty: 

  • CV
  • list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska pracy
  • odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (w formie skanu)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe

  Jednocześnie informujemy, że:

  • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  • dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  • oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  • do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

   

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:

  • sprzęt komputerowy
  • sprzęt biurowy

   Warunki wykonywania pracy:

  • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
  • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
  • konieczność poruszania się po całym obiekcie
  • konieczność odbywania podróży służbowych
  • budynek 16-piętrowy z windą
  • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 10 piętrze
  • przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia
  • drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie

  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.