Ta oferta pracy jest nieaktualna od 9 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Analityk finansowy

 • Białystok, podlaskie
 • Specjalista
 • 11.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Aventus Group Sp. z o. o. to międzynarodowa firma z branży FinTech (Financial technology). Od ponad 6 lat świadczymy usługi finansowe w oparciu o nowoczesne narzędzia online w 12 krajach świata m.in.  na Litwie, Łotwie, w Polsce, Czechach, Mołdawii, Ukrainie i Kazachstanie. 
   
  W chwili obecnej do naszego zespołu poszukujemy: 
  Analityk finansowy
  Miejsce pracy: Białystok

  Opis stanowiska:

  • Dostarczanie wiarygodnej informacji zarządczej
  • Sporządzania sprawozdań finansowych
  • Przygotowywanie miesięcznych raportów zarządczych dla kierownictwa firmy
  • Przygotowywanie raportów zleconych
  • Prognozowanie cash flow
  • Analizowanie rentowności według produktów, kanałów dystrybucji, klientów itp.
  • Budżetowanie oraz prognozowanie finansowe.
  • Przedstawianie inicjatyw związanych z możliwymi rozwiązaniami w obszarze prowadzonego raportowania

  Oczekiwania:

  • Minimum dwa lata doświadczenia na samodzielnym stanowisku w dziale finansów, analiz, kontrolingu
  • wiedza z obszaru analizy finansowej rachunkowości finansowej
  • Doświadczenie w Umiejętność obsługi komputera – MS Office
  • tworzeniu modeli budżetowych oraz organizacji procesu budżetowania (idealnie w firmie o profilu finansowym)
  • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego
  Oferujemy:
  • Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę)
  • Atrakcyjne wynagrodzenie odpowiadające posiadanym kompetencjom
  • Pracę w międzynarodowym środowisku w nowoczesnym biurowcu w centrum Białegostoku
  • Owocowe poniedziałki
  • Strefa chillout (w tym x-box)
  • Atmosferę oparta na współpracy i dzieleniu się wiedzą


  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

  KLAUZULA INFORMACYJNA TREŚĆ OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 
  zgodnego z art. 13 ust. 1 RODO

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW W PROCESIE REKRUTACJI 

  1. Administrator Danych Osobowych 

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Aventus Group Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (dalej zwana „ADO” lub „Administrator”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok (Polska)
  • przez e-mail: [email protected]
  • oraz telefonicznie: +48 (85) 871 00 49
  1. Inspektor Ochrony Danych
  2.  

  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (dalej zwanego „IOD” lub „Inspektorem”). Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, 15-888 Białystok (Polska)
  • przez e-mail: [email protected]
  1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  2.  

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz,
  • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz,
  • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  a) Przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) i przetwarzanie niezbędne jest do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  b) Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i/oraz w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO. Do przetwarzania danych Kandydata uprawnia również art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24).

  c) Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz ewentualnych wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy. Stanowi o tym art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

  W ramach procesu rekrutacji możemy przeprowadzić testy dotyczące znajomości określonych obszarów wiedzy oraz umiejętności. Takie testy mają na celu sprawdzić, czy masz umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz.

  4. Okres przechowywania danych osobowych

  Co do zasady, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, chyba że wyraziłeś zgodę na to, aby po zakończeniu aktualnego procesu rekrutacji, Twój dokument aplikacyjny CV i/oraz list motywacyjny pozostał w naszej bazie danych w celu wykorzystania w przyszłości, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

  5. Odbiorcy danych

  Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, pracownicy Administratora oraz osoby upoważnione przez Administratora, podmioty partnerskie należące do grupy Administratora. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

  Administrator, jeśli nie będzie to konieczne (np. podane kontakty będą z krajów trzecich), nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, 
  b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
  c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
  d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
  f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
  g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
  h) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

  Aby skorzystać z powyższych praw, możesz skontaktować się z nami lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

  Prawo wycofania zgody

  W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i/oraz w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mailowy (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

  Prawo wniesienia skargi do organu

  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Możesz się skontaktować z PUODO za pośrednictwem Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.